Stellar Cyber ​​Open XDR-logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

EDR versus XDR: de belangrijkste verschillen

Hoewel Endpoint Detection and Response (EDR) en Extended Detection and Response (XDR) beide cruciale instrumenten vormen in het huidige cybersecurity-arsenaal, kan het gesprek over hun mogelijkheden het moeilijk maken om het verschil te ontleden. EDR is de oudere oplossing – voornamelijk gericht op het eindpuntniveau. Het bewaakt en verzamelt activiteitsgegevens van laptops, desktops en mobiele apparaten. Dit was een aanzienlijke vooruitgang ten opzichte van zijn voorganger, het antivirusprogramma. EDR heeft talloze apparaten beschermd door een aantal benaderingen, waarvan de belangrijkste de end-user behavior analytics (EUBA) is, die verdachte patronen opmerkt die kunnen wijzen op een cyberveiligheidsdreiging.

XDR daarentegen is veel nieuwer dan EDR en bouwt voort op de fundamenten ervan door verder te gaan dan alleen eindpunten. Het integreert gegevens uit meerdere beveiligingslagen – waaronder e-mail, netwerk, cloud en eindpunten – waardoor een uitgebreider beeld ontstaat van de beveiligingssituatie van een organisatie. Daarnaast helpt een single-pane-of-glass-aanpak de reacties van uw organisatie te verenigen, waardoor beveiligingsteams bedreigingen in het hele IT-ecosysteem kunnen aanpakken in plaats van afzonderlijk. Dit artikel gaat in op de belangrijkste verschillen tussen moderne EDR- en XDR-oplossingen – en of de nieuwere XDR de prijs waard is.

Wat is EDR?

Het verbonden houden van medewerkers en workflows is een integraal onderdeel van het dagelijkse succes van uw organisatie. Terwijl steeds meer bedrijven proberen een grotere mate van efficiëntie te bereiken, blijft het aantal met internet verbonden apparaten omhoogschieten – naar verwachting in 38.6 2025 miljard mensen bereiken. Het groeiende aantal apparaten heeft al ernstige gevolgen gehad voor de bedrijfsbeveiliging, belichaamd door Verizons malwaredreigingsrapport uit 2023, waaruit bleek dat op eindpunten geïnstalleerde malware direct verantwoordelijk was voor tot wel 30% van de datalekken.

EDR-oplossingen hanteren een aanpak die prioriteit geeft aan eindpuntbescherming binnen bedrijfsbedreigingen. Dit wordt op een veelzijdige manier bereikt: eerst door het monitoren en verzamelen van gegevens van eindpunten, en vervolgens het analyseren van deze gegevens om patronen te detecteren die wijzen op een aanval, en het verzenden van relevante waarschuwingen naar het beveiligingsteam.

De eerste stap omvat de opname van telemetrie. Door agenten op elk eindpunt te installeren, worden de individuele gebruikspatronen van elk apparaat geregistreerd en verzameld. Tot de honderden verschillende verzamelde beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen behoren registerwijzigingen, geheugentoegang en netwerkverbindingen. Dit wordt vervolgens naar het centrale EDR-platform gestuurd voor continue bestandsanalyse. Of het nu op locatie of in de cloud is, de belangrijkste EDR-tool onderzoekt elk bestand dat met het eindpunt communiceert. Als een reeks bestandsacties overeenkomt met een vooraf herkende indicator van een aanval, zal de EDR-tool de activiteit als verdacht classificeren en automatisch een waarschuwing sturen. Door verdachte activiteiten te melden en waarschuwingen naar de relevante beveiligingsanalist te sturen, wordt het mogelijk aanvallen met veel grotere efficiëntie te identificeren en te voorkomen. Moderne EDR's kunnen ook geautomatiseerde reacties initiëren op basis van vooraf bepaalde triggers. U kunt bijvoorbeeld een eindpunt tijdelijk isoleren om te voorkomen dat malware zich over het netwerk verspreidt.

Wat is XDR?

Terwijl EDR prioriteit geeft aan eindpunten, kan XDR worden gezien als een evolutie daarvan. EDR-systemen zijn weliswaar waardevol, maar brengen ook opmerkelijke nadelen met zich mee die organisaties met beperkte middelen kunnen uitdagen. Het implementeren en onderhouden van een EDR-systeem vereist aanzienlijke investeringen in termen van tijd, financiën en bandbreedte, om nog maar te zwijgen van de behoefte aan geschoold personeel om het effectief te beheren. Naarmate applicaties toegankelijker worden voor een meer gedistribueerd personeelsbestand dat gebruik maakt van een nieuwe reeks apparaten, apparaattypen en toegangslocaties, ontstaan ​​er steeds meer hiaten in de zichtbaarheid, waardoor de detectie van geavanceerde bedreigingen nog ingewikkelder wordt. XDR is een oplossing die het perspectief van uw beveiligingsteam verschuift van oogkleppen op waarschuwingen naar contextgestuurde bedreigingsjagers.

XDR is zo revolutionair dankzij het vermogen om dreigingsgegevens van voorheen geïsoleerde beveiligingstools – zoals EDR – te integreren in de gehele technologie-infrastructuur van een organisatie. Deze integratie maakt sneller en efficiënter onderzoek, het opsporen van bedreigingen en responsmogelijkheden mogelijk. Een XDR-platform kan beveiligingstelemetrie verzamelen uit verschillende bronnen, waaronder eindpunten, cloudworkloads, netwerken en e-mailsystemen. Een van de belangrijkste voordelen van XDR is het vermogen om contextuele inzichten te bieden. Door gegevens uit verschillende lagen van de IT-omgeving te analyseren, helpt XDR beveiligingsteams een dieper inzicht te krijgen in de tactieken, technieken en procedures (TTP's) die door aanvallers worden gebruikt. Deze contextrijke informatie maakt beter geïnformeerde en effectieve reacties op veiligheidsbedreigingen mogelijk.

Bovendien vermindert de uitgebreide detectie aanzienlijk de tijd die analisten besteden aan handmatig onderzoek naar bedreigingen. Dit wordt bereikt door waarschuwingen te correleren, waardoor de meldingen worden gestroomlijnd en het aantal waarschuwingen in de inbox van analisten wordt verminderd. Dit vermindert niet alleen de ruis, maar verhoogt ook de efficiëntie van het responsproces. Door gerelateerde waarschuwingen te verzamelen, biedt een XDR-oplossing een uitgebreider beeld van beveiligingsincidenten, waardoor de algehele efficiëntie van cyberbeveiligingsteams wordt verbeterd en de beveiligingshouding van de organisatie wordt verbeterd. De sleutel tot het indrukwekkende aanbod van XDR ligt in de implementatie ervan met uw huidige beveiligingsframework: zie onze gids voor een diepgaande duik in succesvolle XDR-implementatie.

XDR versus EDR

XDR en EDR vertegenwoordigen twee fundamenteel verschillende benaderingen in het cyberbeveiligingslandschap. EDR is specifiek ontworpen om bedreigingen op eindpuntniveau te monitoren en erop te reageren, en heeft als zodanig een nieuwe weg ingeslagen voor diepgaande zichtbaarheid zodra deze zich aandient. EDR-oplossingen zijn bijzonder effectief in omgevingen waar eindpuntbescherming van het grootste belang is, dankzij de uitsluitende focus op eindpunten boven al het andere.

XDR weerspiegelt daarentegen beter de hulpbronnenrealiteit waarmee moderne organisaties worden geconfronteerd. Het integreert gegevens en inzichten uit een breder scala aan bronnen, waaronder niet alleen eindpunten, maar ook netwerkverkeer, cloudomgevingen en e-mailsystemen. Dankzij dit holistische perspectief kan XDR complexere, multi-vectoraanvallen detecteren die de traditionele beveiligingsmaatregelen die alleen op eindpunten gericht zijn, zouden kunnen omzeilen.

Hoewel EDR behoorlijk veel middelen vergt, zijn XDR-oplossingen bedoeld om een ​​deel van de administratieve lasten voor beveiligingsteams te verlichten door een uniform beeld te bieden van bedreigingen in de gehele IT-infrastructuur. Dit maakt een meer gecoördineerde en alomvattende respons mogelijk. Door gegevens uit verschillende domeinen te correleren, biedt XDR een diepere context en verbeterde detectiemogelijkheden, waardoor het een geschiktere optie is voor organisaties die een geïntegreerde beveiligingsstrategie willen implementeren.

De onderstaande XDR versus EDR-vergelijkingstabel beschrijft de 10 belangrijkste verschillen tussen de twee oplossingen. Het in gedachten houden van deze verschillen kan van cruciaal belang zijn om te bepalen welke oplossing de beste optie is voor uw eigen gebruiksscenario.

EDR

XDR

Primaire focus

Identificeren van op eindpunten gebaseerde bedreigingen.

Integratie van cross-channel detectie van bedreigingen.

Data bronnen

Eindpuntapparaatgegevens – inclusief bestandsactiviteit, procesuitvoering en registerwijzigingen.

Van cloudtoegangslogboeken tot e-mailinboxen: er worden gegevens verzameld van eindpunten, netwerk-, cloud- en communicatiekanalen.

Bedreigingsdetectie

Gebaseerd op eindpuntgedrag dat overeenkomt met vooraf vastgestelde aanvalsindicatoren.

Correleert gegevens over meerdere lagen van de IT-omgeving voor nauwkeurigere gedragsanalyses.

Reactiemogelijkheden

Isoleert automatisch getroffen eindpunten van het netwerk; implementeert agenten automatisch op geïnfecteerde eindpunten.

Onderneemt onmiddellijke en gecontextualiseerde actie, zoals momentopnamen van bedrijfskritieke gegevens bij de eerste tekenen van een ransomware-aanval.

Analytics en rapportage

Stroomlijnt dataonderzoek met technieken zoals dataretentie en brengt kwaadaardige gebeurtenissen in kaart met het MITRE ATT&CK-framework.

Markeert ongebruikelijk gedrag, verrijkt met feeds met bedreigingsinformatie, om geprioriteerde en actiegerichte rapporten te creëren.

Zichtbaarheid

Hoge zichtbaarheid in eindpuntactiviteiten.

Brede zichtbaarheid over verschillende IT-componenten.

Ingewikkeldheid

Over het algemeen minder complex, gericht op eindpunten.

Complexer door de integratie van verschillende databronnen. Vereist het stroomlijnen van de gegevensopname tussen belanghebbenden, API's en beleid.

Integratie met andere tools

Beperkt tot eindpuntgerichte tools.

Hoge integratie met een breed scala aan beveiligingstools.

Use Case

Ideaal voor organisaties die zich uitsluitend richten op eindpuntbeveiliging.

Geschikt voor organisaties die op zoek zijn naar een holistische beveiligingsaanpak.

Incidentenonderzoek

Diepgaand onderzoek op eindpuntniveau.

Brede onderzoeksmogelijkheden binnen het hele beveiligingsecosysteem.

EDR-professionals

Toen EDR voor het eerst werd geïntroduceerd in het cyberbeveiligingslandschap, hielp het nieuwe niveau van uiterste nauwkeurigheid het beveiligingsveld naar grotere hoogten te tillen. De volgende positieve punten gelden vandaag de dag nog steeds.

Beter dan antivirussoftware

Traditionele antivirusoplossingen zijn uitsluitend afhankelijk van bestandshandtekeningen. Op deze manier strekt de bescherming zich alleen uit tot bekende malwaresoorten. EDR-beveiliging is bedreven in het detecteren van opkomende en zero-day-bedreigingen die traditionele antivirusoplossingen mogelijk over het hoofd zien. Naast het strengere beschermingsniveau helpt de proactieve aanpak van EDR ervaren dreigingsactoren buiten te sluiten voordat er een grootschalige inbreuk plaatsvindt.

De geautomatiseerde onderzoeks- en responsmogelijkheden kunnen ook door een forensisch team worden gebruikt om de omvang van een eerdere aanval te bepalen. Dit gedetailleerde inzicht in de aard en het traject van een aanval maakt effectievere herstelstrategieën mogelijk. Dit omvat de mogelijkheid om geïnfecteerde eindpunten te isoleren en systemen terug te zetten naar de staat van vóór de infectie.

Integreert met SIEM

Beveiligingsinformatie- en gebeurtenisbeheeroplossingen (SIEM) helpen een breder beeld te krijgen van de informatie van EDR. SIEM-gegevens kunnen vervolgens EDR-analyses verrijken met extra context uit uw hele IT-landschap, waardoor bedreigingen verder kunnen worden geïdentificeerd, geprioriteerd en opgelost.

Kan de naleving van de verzekering garanderen

Nu het aantal cyberbedreigingen zo voortdurend toeneemt, eisen cyberverzekeraars vaak van klanten dat ze een diepgaandere bescherming bieden dan alleen antivirus. Daarom kan EDR-adoptie vaak nodig zijn voor dekking.

EDR Cons

Hoewel EDR vandaag de dag nog steeds levensvatbare cyberbeveiliging biedt voor een groot aantal organisaties, is het de moeite waard om de geschiktheid ervan binnen het beveiligingslandschap van morgen te onderzoeken. De volgende punten belichten de meest voorkomende uitdagingen waarmee EDR-gestuurde teams worden geconfronteerd.

#1. Hoge valse positieven

EDR-oplossingen, vooral die welke afhankelijk zijn van zwakke heuristieken en onvoldoende datamodellering, kunnen een groot aantal valse positieven genereren. Dit kan leiden tot waarschuwingsmoeheid bij beveiligingsteams, waardoor het een uitdaging wordt om daadwerkelijke bedreigingen te identificeren.

#2. Hoge eisen aan hulpbronnen

EDR-systemen kunnen complex zijn en een aanzienlijke hoeveelheid middelen vereisen voor effectieve implementatie en onderhoud. Ze zijn ontworpen om diep inzicht te bieden in eindpuntactiviteiten en gedetailleerde gegevens over potentiële bedreigingen te genereren. Dit niveau van complexiteit vereist een bekwaam team om de gegevens effectief te beheren en te interpreteren.

EDR-oplossingen vereisen ook continu beheer en regelmatige updates om effectief te blijven tegen zich ontwikkelende cyberdreigingen. Dit omvat niet alleen software-updates, maar ook het aanpassen van de systeemconfiguraties en parameters aan het veranderende dreigingslandschap en de IT-veranderingen in de organisatie. Nu beleid op afstand en BYOD steeds meer ingeburgerd raakt, is het nog nooit zo uitdagend geweest om EDR up-to-date te houden.

#3. Seconden te langzaam

Vertrouwen op cloudgebaseerde reacties of wachten op tijdige interventie van een analist is misschien niet praktisch in het huidige snel evoluerende dreigingslandschap, waar onmiddellijke oplossingen steeds belangrijker worden.

De huidige EDR-frameworks zijn voornamelijk afhankelijk van cloudconnectiviteit, wat vertraging veroorzaakt bij de bescherming van eindpunten. Deze vertraging, of verblijftijd, kan van cruciaal belang zijn. In de snel veranderende wereld van cyberbeveiliging kan zelfs een korte vertraging ernstige gevolgen hebben. Schadelijke aanvallen kunnen systemen infiltreren, gegevens stelen of versleutelen en hun sporen binnen enkele seconden wissen.

XDR-professionals

Als de nieuwste versie van EDR biedt XDR een aantal dagelijkse voordelen voor uw beveiligingsteams.

#1. Uitgebreide dekking

Het belangrijkste voordeel van XDR is het vermogen om gegevens uit verschillende bronnen te integreren en analyseren, waaronder eindpunten, netwerken, cloudomgevingen en e-mailsystemen. Deze uitgebreide dekking biedt een holistisch beeld van de beveiligingspositie van een organisatie, waardoor de detectie van complexe, multi-vectoraanvallen mogelijk wordt gemaakt die beveiligingsoplossingen die alleen op eindpunten gericht zijn, zoals EDR, kunnen omzeilen. Deze integratie is van cruciaal belang voor organisaties die te maken krijgen met geavanceerde en gecoördineerde cyberdreigingen.

#2. Geavanceerde bedreigingsdetectie - en onderzoek

Beveiligingsoplossingen kunnen niet alleen worden beoordeeld op basis van het aantal waarschuwingen dat ze produceren. Door het overweldigende aantal waarschuwingen en de beperkingen bij de afhandeling ervan, in combinatie met het tekort aan vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging, zijn veel beveiligingsteams te klein om elk potentieel incident aan te pakken. Er zijn bekwame beveiligingsanalisten nodig om elk incident te beoordelen, onderzoeken uit te voeren en de juiste herstelstappen te bepalen. Dit proces is echter tijdrovend en veel organisaties hebben er simpelweg niet de tijd voor.

Om de effectiviteit van de analyse te vergroten, bevatten XDR-beveiligingsoplossingen nu kunstmatige intelligentie (AI). Deze AI is getraind om waarschuwingen autonoom te onderzoeken, een potentieel incident te contextualiseren, een uitgebreid onderzoek uit te voeren, de aard en omvang van het incident te identificeren en gedetailleerde inzichten te bieden om het reactieproces te versnellen. In tegenstelling tot menselijke onderzoekers, waarvan de beschikbaarheid beperkt is, kan een goed opgeleid AI-systeem deze functies in slechts enkele seconden uitvoeren en gemakkelijker en kosteneffectiever worden opgeschaald.

XDR-tegens

Ondanks de verreikende voordelen zijn er een paar dingen waarmee u rekening moet houden bij het verkennen van de XDR-ruimte. Vereist een duidelijk beeld van uw gegevensbehoeften Zoals bij elke cloudgebaseerde tool vereist een XDR-systeem een ​​grondig inzicht in uw behoeften op het gebied van log- en telemetriegegevens. Dit geeft een duidelijk beeld van de opslagvereisten van uw XDR wanneer deze actief is.

#1. Mogelijke overmatige afhankelijkheid van één leverancier

Leveranciersspecifieke XDR-oplossingen bieden weliswaar uitgebreide cyberbeveiliging, maar kunnen leiden tot een te grote afhankelijkheid van het ecosysteem van die leverancier. Deze afhankelijkheid beperkt het vermogen van een organisatie om diverse beveiligingsproducten te integreren, wat mogelijk gevolgen heeft voor de strategische beveiligingsplanning op de lange termijn. Bovendien is de effectiviteit van deze XDR-oplossingen vaak afhankelijk van de technologische ontwikkeling van de leverancier. Veel leveranciers richten zich op beperkte aanvalsvectoren zoals eindpunten, e-mail, netwerken of de cloud, maar het echte potentieel van XDR ligt in de samenwerking van meerdere oplossingen.

Daarom kan de algehele waarde van een XDR-oplossing sterk afhankelijk zijn van de vooruitgang en integratiemogelijkheden van de technologieën van andere leveranciers, wat een risico met zich meebrengt van onvolledige beveiligingsdekking als de oplossingen van een leverancier niet alomvattend zijn.

Neem uw eigen EDR mee

XDR is meer dan een product: het is een strategie die tot doel heeft de cyberbeveiligingsmiddelen die u al tot uw beschikking heeft, te maximaliseren. Stellar Cyber's Open XDR maakt een einde aan de leverancierslock-in die deze strategie beperkt en ondersteunt uw onderneming bij het realiseren van diepgaand op maat gemaakte XDR-bescherming – zonder u te vragen helemaal opnieuw te beginnen. Breng uw eigen EDR naar Stellar's OpenXDR en profiteer van meer dan 400 kant-en-klare integraties, waardoor uw bestaande zichtbaarheid kan worden aangevuld met applicatieloggegevens, cloud- en netwerktelemetrie – zonder dat er handmatige handelingen nodig zijn. Lees meer over hoe XDR van Stellar Cyber ​​vandaag de dag de volgende generatie SecOps kan ondersteunen.

Scroll naar boven