Stellar Cyber ​​Open XDR-logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Top 9 gebruiksscenario's voor NDR

Network Detection and Response (NDR) is een cyberbeveiligingstool die zich richt op de dreigingsgegevens binnen uw netwerkverkeer. Door gebruik te maken van geavanceerde technieken zoals gedragsanalyse, AI en machine learning kan NDR afwijkingen en potentiële beveiligingsinbreuken identificeren die verder gaan dan de traditionele, op handtekeningen gebaseerde aanpak. NDR verbetert traditionele beveiligingsmaatregelen door diepgaand netwerkzichtbaarheid, realtime detectie van bedreigingen en geautomatiseerde responsmogelijkheden te bieden, waardoor het een essentieel onderdeel wordt van moderne cyberbeveiligingsstrategieën.

Om meer te leren over wat NDR is, zie onze inleiding tot NDR. Dit artikel behandelt de belangrijkste NDR-gebruiksscenario's op het gebied van identificatie van malware en ransomware, preventie van illegale commando's en controle, data-exfiltratie en de consolidatie van de beveiligingstechnologie.

Waarom organisaties netwerkdetectie en -respons nodig hebben

NDR-oplossingen spelen een cruciale rol bij het visualiseren en verdedigen van uw netwerk. In een tijdperk waarin cyberdreigingen zich steeds meer richten op de verbindende vezels van apparaten, servers en applicaties, kan NDR verder kijken dan individuele applicatielogboeken. Hierdoor kan het netwerkafwijkingen, ongeoorloofde inbraken en andere cyberbedreigingen detecteren en erop reageren die traditionele beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en antivirussoftware omzeilen.

In de kern maakt NDR gebruik van geavanceerde analytics, machine learning en threat intelligence om het netwerkverkeer te monitoren. Hierdoor kan het verdachte activiteiten identificeren die kunnen duiden op een inbreuk of een aanhoudende aanval. In tegenstelling tot conventionele beveiligingstools die afhankelijk zijn van bekende bedreigingssignaturen, zijn NDR-oplossingen bedreven in het blootleggen van nieuwe of evoluerende bedreigingen. Dit is van cruciaal belang in een landschap waarin aanvallers voortdurend hun tactieken aanpassen om detectie te omzeilen.

De kracht van een NDR-oplossing ligt in het vermogen om realtime inzicht in netwerkactiviteiten te bieden. Het analyseert voortdurend het netwerkverkeer en detecteert afwijkingen die op een compromis kunnen duiden, zoals ongebruikelijke gegevensstromen of communicatie met bekende kwaadaardige IP-adressen. Wanneer een bedreiging wordt geïdentificeerd, kan het NDR-systeem automatisch een reactie initiëren, zoals het isoleren van getroffen systemen, om de verspreiding van de aanval te voorkomen.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het onderzoeken hoe een NDR-oplossing effectief kan worden ingezet in een bedrijfsomgeving, vooral in combinatie met andere beveiligingstools zoals SIEM, biedt deze bron waardevolle inzichten in de voordelen en praktische toepassingen van NDR in een modern cybersecurity-framework.

9 NDR-gebruikscasussen

Netwerkdetectie en respons (NDR) is een essentieel aspect van moderne cyberbeveiliging en biedt organisaties een robuuste verdediging tegen een breed scala aan cyberdreigingen. Door het netwerkverkeer te analyseren, detecteren en reageren NDR-oplossingen op afwijkingen die potentiële inbreuken of aanvallen betekenen, waardoor de beveiligingspositie van een organisatie wordt verbeterd. Hier is de ultieme lijst met NDR-gebruiksscenario's:

#1. Detectie van zijdelingse beweging

Laterale beweging verwijst naar een strategie die door aanvallers wordt gebruikt, waarbij ze, na de eerste toegang te hebben veiliggesteld, heimelijk een netwerk doorkruisen. Dit is geavanceerder dan de traditionele ‘dash-and-grab’-aanpak en stelt hen vaak in staat specifieke assets of gegevens te lokaliseren zonder detectie. Deze tactiek omvat geavanceerde methoden zoals het exploiteren van kwetsbaarheden in de infrastructuur, het gebruik van gestolen inloggegevens en soms wachten – mogelijk maandenlang – voordat een beslissende stap wordt gezet na de infiltratie.

Het herkennen van uw aanvalsoppervlak is een cruciale eerste stap bij het detecteren van zijwaartse beweging. NDR-oplossingen monitoren en analyseren voortdurend het netwerkverkeer, zodat u een basislijn van normale verkeerspatronen kunt vaststellen. Dankzij deze basislijn kunnen ze netwerkafwijkingen detecteren, zoals ongebruikelijke gegevensstromen of toegangsverzoeken tot gevoelige delen van het netwerk. Dit kunnen indicatoren zijn van zijwaartse beweging die verschijnen lang voordat applicatielogboeken verdachte toegang aangeven. Dit onmiddellijke inzicht is cruciaal om de verspreiding van een aanval binnen het netwerk te beperken. Bij het detecteren van verdachte activiteiten kunnen NDR-systemen automatisch reacties initiëren. Dit kan variëren van het waarschuwen van beveiligingspersoneel tot het automatisch isoleren van getroffen netwerksegmenten, waardoor de inbreuk kan worden beperkt.

In het geval van een inbreuk bieden NDR-tools een schat aan forensische mogelijkheden om het incident te onderzoeken. Dit omvat het volgen van de bewegingen en methoden van de aanvaller, wat essentieel is voor het verbeteren van de beveiligingsmaatregelen en het voorkomen van toekomstige inbreuken.

#2. Gecompromitteerde geloofsbrieven

Wanneer inloggegevens in gevaar komen, kunnen deze op ongebruikelijke manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toegang tot gegevens of systemen op vreemde uren, vanaf verschillende locaties of met een ongewoon hoge frequentie. Deze afwijkingen kunnen worden vergeleken met andere gedragsindicatoren om de waarschijnlijkheid van het risico te bepalen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gedragsanalyse van NDR, die het model aanpast aan de typische gebruikersgedragspatronen van uw organisatie. Door te integreren met andere beveiligingssystemen zoals SIEM (Security Information and Event Management) en IAM (Identity and Access Management), kan een nog uitgebreider inzicht in afwijkingen worden opgebouwd.

Wanneer er risicovol gebruik van inloggegevens wordt vastgesteld, kan de integratie van NDR met IAM-systemen voorkomen dat een aanval wordt beëindigd en uw eindgebruikers een aanval voor blijven door inloggegevens uit te schakelen.

#3. Beperking van ransomware-aanvallen

Bij het proces van ransomware-infiltratie misbruiken aanvallers kwetsbaarheden in het netwerk om toegang te krijgen tot computers en servers. Zodra de ransomware zich in het netwerk heeft ingebed, begint de klok te tikken: in deze kritieke tijdgevoelige situatie zijn er nog maar een paar uur voordat de ransomware grote delen van uw gegevens onomkeerbaar versleutelt. Historisch gezien verliep de strijd tegen ransomware voorspelbaar: aanvallers ontwikkelen en brengen nieuwe malware uit; beveiligingsteams detecteren deze ongebruikelijke activiteit en isoleren de getroffen bestanden in forensisch onderzoek na de aanval, en er wordt nieuw firewallbeleid opgesteld om te voorkomen dat een soortgelijke aanval opnieuw plaatsvindt. Soms handelen getroffen partijen snel genoeg om de schade te beperken – maar niet zonder aanzienlijke druk op het betrokken personeel te leggen. NDR-mogelijkheden zijn van cruciaal belang voor het detecteren van vroege tekenen van ransomware, waardoor organisaties kunnen reageren en de inzet van payloads kunnen voorkomen voordat de aanval de massale encryptiefase bereikt.

#4. Identificatie van insiderbedreigingen

Bedreigingen van binnenuit zijn vaak een groot probleem bij traditionele firewalls en het ontwijken van het Inbraakdetectiesysteem (IDS). Aanvallers onder het mom van legitieme gebruikers en diensten – die voldoende ervaring hebben om op handtekeningen gebaseerde detectiemethoden te vermijden – behoren tegenwoordig tot de meest succesvolle dreigingsactoren. Gelukkig is het onwaarschijnlijk dat zelfs deze bedreigingen de Network Detection and Response (NDR)-systemen zullen omzeilen. Dit komt omdat NDR specifiek netwerkgedrag kan identificeren dat voor aanvallers moeilijk volledig te vermijden is.

Bovendien gaat NDR verder dan eenvoudige, op regels gebaseerde detectie: machinaal leren maakt de continue analyse en modellering van entiteitsgedrag binnen het netwerk mogelijk. Met deze aanpak kan NDR contextueel alles detecteren dat lijkt op gevestigde aanvalsmethoden. Als gevolg hiervan kunnen zelfs processen die legitiem lijken, aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen en worden gemarkeerd als ze ongebruikelijke kenmerken vertonen.

Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle machine learning-systemen even effectief zijn. Systemen die de cloud gebruiken vanwege de snelheid en schaalbaarheid bij het uitvoeren van machine learning-modellen hebben over het algemeen een aanzienlijke voorsprong op systemen die afhankelijk zijn van beperktere lokale computerbronnen. Dit verschil kan van cruciaal belang zijn voor de efficiëntie en effectiviteit van het detecteren van geavanceerde cyberdreigingen.

#5. Malware-detectie

De verscheidenheid aan benaderingen die de huidige malware hanteert, maakt deel uit van de moeilijkheid om zich ertegen te verdedigen. Het gebruik van topniveaudomeinen is bijvoorbeeld een perfecte demonstratie van het vermogen van aanvallers om op te gaan in een zee van legitieme tegenhangers. NDR-oplossingen bieden een manier om achter de gevaarlijke façades van malware te kijken. Met meerdere machineanalyse-engines hebben de veelzijdige benaderingsmodellen van NDR voorheen tactieken, technieken en procedures (TTP's) vastgelegd, terwijl ze ook diepgaande netwerkpakketinspectie en metadata-vergelijking uitvoerden.

#6. Detectie van phishing-aanvallen

Phishing is lange tijd de voorkeursmethode geweest voor malware-aanvallen, sinds het wijdverbreide gebruik van e-mail. Deze techniek is vaak de eenvoudigste, goedkoopste en meest directe route voor aanvallers om de kritieke delen van uw bedrijf binnen te dringen. NDR-systemen kunnen de impact van phishing-aanvallen verzachten door verdachte e-mailactiviteiten en de gevolgen daarvan voor het netwerk te identificeren.

#7. Command and Control (C2) communicatiedetectie

C2-communicatie vindt plaats wanneer aangetaste systemen communiceren met een door een aanvaller bestuurde server om verdere instructies te ontvangen of gegevens te exfiltreren. NDR identificeert communicatie met bekende C2-knooppunten via out-of-bound netwerkspiegelpoorten en virtuele tikken. Door passief netwerkcommunicatie vast te leggen, kan NDR plotselinge veranderingen in datastroompatronen identificeren, nieuwe of onverwachte communicatiekanalen opmerken en onregelmatige pogingen tot data-encryptie onderscheppen, voordat een aanvaller kan profiteren van onvoldoende inspanningen om apparaten te beschermen.

Bij deze analyse wordt niet alleen rekening gehouden met de bekende kenmerken van C2-communicatie (zoals specifieke datapakketgroottes, timingintervallen of protocolafwijkingen), maar sommige NDR-oplossingen kunnen zelfs gecodeerd verkeer ontsleutelen en inspecteren op tekenen van C2-communicatie. Hierdoor kunnen zelfs geavanceerde aanvallers worden geïdentificeerd die encryptie gebruiken om hun activiteiten te verbergen.

#8. Preventie van gegevensexfiltratie

NDR-systemen gebruiken gedragsanalyses om typische gegevensbewegingspatronen binnen een netwerk te begrijpen. Elk onverwacht gedrag, zoals een gebruiker die gegevens opent en overdraagt ​​die normaal niet mogelijk zijn, kan een waarschuwing activeren. Dankzij dit adaptieve inzicht in uw datalandschap kunnen NDR-systemen patronen detecteren die erop wijzen dat gegevens op ongepaste wijze worden verplaatst. Deze patronen kunnen een collage zijn van gegevensoverdrachten die groter zijn dan normaal, ongebruikelijke gegevensstromen naar externe bestemmingen en verkeer op oneven uren.

Bij het detecteren van mogelijke data-exfiltratie kunnen NDR-systemen automatisch reacties initiëren om de dreiging te beperken. Dit kan het blokkeren van de overdracht omvatten, het isoleren van getroffen netwerksegmenten of het waarschuwen van beveiligingspersoneel.

#9. Consolidatie van beveiligingsstacks

NDR-oplossingen zijn ontworpen om naadloos te integreren met andere beveiligingstools zoals firewalls, IPS en SIEM-systemen. Deze integratie zorgt voor een meer uniforme beveiligingspositie doordat deze systemen gegevens en inzichten kunnen delen. Op zijn beurt profiteert uw organisatie van een uitgebreider beeld van beveiligingsgebeurtenissen in het hele netwerk, waardoor de noodzaak voor meerdere, onsamenhangende monitoringtools wordt geëlimineerd.

Naast eenvoudiger beveiligingsbeheer kunnen de geavanceerde analyses van NDR rollen vervullen waarvoor anders afzonderlijke tools nodig zouden zijn. Ze bieden geavanceerde analyses van netwerkverkeer en -gedrag, waardoor de afhankelijkheid van meerdere, minder geavanceerde systemen wordt verminderd. Hoewel het aantal benodigde tools op de grond wordt verminderd, zijn NDR-oplossingen schaalbaar en aanpasbaar, wat betekent dat ze met de organisatie kunnen meegroeien en zich kunnen aanpassen aan veranderende beveiligingsbehoeften. Deze schaalbaarheid vermindert de noodzaak om voortdurend nieuwe beveiligingstools aan de stapel toe te voegen naarmate de onderneming groeit.

Door andere beveiligingstools te integreren en te verbeteren, gecentraliseerde controle te bieden en verschillende beveiligingsfuncties te automatiseren, consolideert NDR effectief de beveiligingsstacks van ondernemingen, wat leidt tot meer gestroomlijnde en effectieve cyberbeveiligingsoperaties.

Automatiseringsgestuurde netwerkdetectie en -reactie

De oplossing van Stellar onderscheidt zich in het cyberbeveiligingslandschap en biedt een robuuste reeks NDR-mogelijkheden die zijn ontworpen om kritieke bedreigingen met hoge snelheid aan te pakken. Ons platform blinkt uit in realtime detectie en respons en maakt gebruik van de kracht van geavanceerde analyses, AI en machine learning om netwerkverkeer te monitoren en verdachte activiteiten te identificeren. De fysieke en virtuele sensoren bieden niet alleen deep packet inspection en AI-gestuurde inbraakdetectie, maar bieden ook een sandbox voor zero-day-aanvalanalyse. Deze sensoren passen soepel in de oplossingen die zich al in uw tech-stack bevinden, terwijl ze eerdere zwakke plekken versterken.


Ontdek hoe ons platform uw netwerkverdediging kan versterken, uw beveiligingsactiviteiten kan stroomlijnen en de gemoedsrust kan bieden die gepaard gaat met cyberbeveiliging van het hoogste niveau. Ontdek meer over onze informatie om samen met ons netwerkbeveiliging opnieuw te definiëren en een proactieve stap te zetten naar een veiligere toekomst NDR-platformmogelijkheden.

Scroll naar boven