Stellar Cyber ​​Open XDR-logo
Ontdek
Sluit dit zoekvak.
Stellar Cyber ​​Open XDR-logo
Stellar Cyber ​​Open XDR-logo

Inhoudsopgave

SIEM-implementatie: strategieën en best practices

Security Information and Event Management (SIEM)-systemen spelen een cruciale rol in de
cyberbeveiligingspositie van organisaties. Het aanbieden van een reeks realtime monitoring, bedreigingen
detectie- en incidentresponsmogelijkheden, waarbij de SIEM-implementatie cruciaal is
navigeren door het complexe landschap van cyberdreigingen.

Dit artikel is bedoeld om dieper in te gaan op de best practices voor SIEM-implementatie en u daarbij te voorzien
bruikbare inzichten en strategieën om de effectiviteit van uw nieuwe SIEM te maximaliseren
oplossing. Van het begrijpen van de reikwijdte van de SIEM-mogelijkheden tot het garanderen van naadloze functionaliteit
integratie met bestaande beveiligingsframeworks, zullen we de belangrijkste overwegingen daarbij onderzoeken
ondersteunen een succesvolle SIEM-strategie, waarbij beveiligingsteams de kennis krijgen om dit te doen
de digitale activa van hun organisatie te beschermen.

Voorbereidingsstappen voor SIEM-implementatie

Het implementeren van een nieuwe SIEM-tool kan lastig zijn: net als bij elke nieuwe implementatie kunnen mislukte implementaties de integriteit van de projectbeveiliging bedreigen. Deze uitdagingen variëren van technische en operationele kwesties tot financiële en personeelskwesties. Door een aantal van de volgende fundamenten te leggen, wordt het mogelijk om veel ervan in de kiem te smoren, terwijl de meest soepele route naar SIEM-succes wordt gegarandeerd.

Zie onze gids voor meer informatie over de voordelen van de inzet van SIEM.

Verduidelijk uw SIEM-doelen

Om de implementatie zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, is het essentieel dat u begrijpt wat u wilt bereiken. Wilt u de zichtbaarheid verbeteren, naleving van de regelgeving garanderen of de detectie van bedreigingen verbeteren? Het definiëren van duidelijke doelstellingen zal de rest van het implementatieproces begeleiden.

Dit komt door het feit dat een succesvolle SIEM-implementatie een nauwgezette planning vereist, naast een grondig inzicht in de huidige beveiligingssituatie en -doelstellingen van uw organisatie. In eerste instantie is het van cruciaal belang om een ​​duidelijke business case voor SIEM op te stellen door specifieke doelen en doelstellingen te identificeren die het systeem voor de organisatie moet bereiken. Dit omvat het prioriteren van kritieke taken en processen die de SIEM-implementatie ondersteunen, evenals het beoordelen en prioriteren van bestaand beveiligingsbeleid op basis van hun belang voor het bedrijf, compliance-eisen en afstemming op best practices. Bovendien zal het beoordelen van de huidige controles die dit beleid controleren, helpen bij het waarborgen van de naleving en het identificeren van gebieden voor verbetering.

Denk eerst klein

Tijdens de ontdekkingsfase is het raadzaam om het SIEM-systeem te testen op een kleine, representatieve subset van de technologie en het beleid van de organisatie. Dit maakt het verzamelen van cruciale gegevens mogelijk, die als leidraad dienen voor eventuele noodzakelijke wijzigingen en verbeteringen voordat deze op volledige schaal worden geïmplementeerd. Het primaire doel hier is om eventuele zwakke punten of hiaten in de uitvoering van controles bloot te leggen en aan te pakken, en ervoor te zorgen dat deze problemen worden opgelost voordat ze in het SIEM-framework worden geïntegreerd. Het vooraf effectief identificeren en verhelpen van deze hiaten zorgt ervoor dat het SIEM-systeem waarde toevoegt aan de monitoring- en waarschuwingsmogelijkheden van de organisatie, waardoor uiteindelijk de beveiligingspositie wordt verbeterd. Deze strategische aanpak legt een solide basis voor een SIEM-implementatie die is afgestemd op de behoeften van de organisatie en compliance-eisen, waardoor de weg wordt geëffend voor een succesvol en effectief beveiligingsbeheersysteem.

De volgende SIEM-implementatiestappen nemen u mee van aankoop tot volledige uitrol

Implementatie van SIEM-oplossingen: best practices

In de verschillende implementatiefasen helpen deze best practices bij het beveiligen en optimaliseren van de nieuwste assets binnen uw beveiligingsarsenaal.

Voorkom knelpunten door de ontdekkingsfase te optimaliseren

SIEM-integraties zijn arbeidsintensief en vereisen aanzienlijke investeringen in termen van tijd, geld en bekwaam personeel. Vooral kleinere organisaties kunnen het lastig vinden om de benodigde middelen vrij te maken. Wachten tot deze halverwege de implementatie ontdekt wordt, is ten zeerste af te raden.

In plaats daarvan kan het volgende ervoor zorgen dat uw SIEM-implementatie op de goede weg gaat.

Meet uw huidige infrastructuur

Evalueer uw huidige IT- en beveiligingsinfrastructuur om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gegevens die door het nieuwe SIEM-systeem zal worden opgenomen. Dit omvat logboeken van netwerkapparaten, servers, applicaties en andere gegevensbronnen.

Om de eisen van uw huidige infrastructuur vanuit een SIEM-perspectief te beoordelen, moet u een beeld schetsen van de twee volgende meetgegevens: gigabytes per dag (GB/dag) en gebeurtenissen per seconde (EPS). Dit vereenvoudigt de hoeveelheid gegevens die in uw netwerk wordt verwerkt en zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig inzicht krijgt in wat uw SIEM-oplossing moet verwerken.

Toekomstige groei voorspellen

Voordat u zich in uw implementatieproject stort, moet u eerst nadenken over eventuele toekomstige groei die in de pijplijn zit. Bespreek prognoses met financiële en ontwikkelingsstakeholders, om hier ter plekke inzicht in te krijgen.

Deze gesprekken moeten betrekking hebben op de uitbreiding van het bedrijf, de adoptie van nieuwe technologieën en de kans op meer beveiligingsgegevens door aanvullende monitoringtools. Door te anticiperen op de groei van uw infrastructuur kunt u de potentiële toename van de loggegevens inschatten en zo de integratie op een meer schaalbare manier plannen.

Begrijp uw SIEM-capaciteit

Krijg een duidelijk inzicht in de capaciteit van de SIEM-oplossing op het gebied van gegevensopname, verwerking, opslag en analysemogelijkheden. Dit omvat ook het begrijpen van eventuele beperkingen op het gebied van datavolume, gebeurtenisdoorvoer en opslagduur.

Plan voor schaalbaarheid

Zorg ervoor dat de SIEM-oplossing kan worden geschaald om aan uw nu duidelijke huidige en toekomstige behoeften te voldoen. Hierbij kan het gaan om het inzetten van cloudgebaseerde SIEM-oplossingen die elastische schaalbaarheid bieden – of het plannen van incrementele uitbreiding van tools.

Maak gebruik van professionele diensten

Het tekort aan personeel dat is opgeleid om SIEM-tools te bedienen kan een aanzienlijke hindernis zijn in de vroege opstartfase, omdat de kloof in cyberbeveiligingsvaardigheden zelfs gevestigde organisaties blijft teisteren. Dit gebrek aan talent kan de adoptie van opkomende technologieën vertragen en het SIEM-beheer vanaf de implementatie en daarna compliceren. Het plaatsen van een SIEM-tool bovenop een toch al worstelend beveiligingsteam is zeer riskant; Overweeg overleg met SIEM-leveranciers of professionele diensten voor advies over infrastructuurplanning en -optimalisatie. Zij kunnen inzichten en best practices bieden die zijn afgestemd op uw specifieke omgeving en behoeften.

Door deze best practices op het gebied van implementatie te volgen, kunnen organisaties het risico op knelpunten in de resources tijdens en na de SIEM-implementatie aanzienlijk verminderen. Dit zorgt ervoor dat het SIEM-systeem efficiënt, responsief en in staat blijft om de beveiligingsmonitoring van de organisatie af te handelen – zowel nu als in de toekomst.

Zorg vroegtijdig voor uitgebreide zichtbaarheid

Het opzetten van een SIEM-systeem vereist een gedetailleerd inzicht in welke gegevensbronnen moeten worden geïntegreerd, hoe correlatieregels moeten worden opgesteld en hoe het koord van het nauwkeurig afstemmen van waarschuwingsdrempels moet worden betreden om zowel valse positieven als gemiste bedreigingen te voorkomen. Om dit het beste te bereiken, kunnen de volgende best practices voor implementatie het beste worden uitgevoerd tijdens de eerste ontdekkingsfase van de implementatie.

Voer voor elk hiervan de nieuwe SIEM uit op een kleine subset van technologie die representatief is voor alle apparaten en beleidsregels van uw organisatie. Hierdoor kunt u niet alleen leren van de gegevens die tijdens de ontdekking zijn verzameld, maar ook hoe goed uw gegevensverzamelings- en analyseprocessen presteren. Alle aannames die je voorheen nodig had, moesten grondig worden getest, voordat je met steeds meer apparaten te maken krijgt.

Instellen voor logboekdiversiteit

De kern van elk SIEM-systeem is het proces van logverzameling, dat fundamenteel de effectiviteit en reikwijdte van het systeem bepaalt. Grote organisaties zoals Fortune 500-bedrijven kunnen maandelijks tot 10 terabyte aan loggegevens in platte tekst produceren. Deze enorme hoeveelheid gegevens onderstreept de cruciale rol die uitgebreide logverzameling speelt bij het mogelijk maken van een SIEM-systeem om de IT-omgeving van een organisatie grondig te monitoren, analyseren en beveiligen. Overweeg daarom om logboeken uit een zo breed mogelijke bron op te nemen.

Het is essentieel om logboeken van kritieke netwerkbeveiligings- en infrastructuurcomponenten in het SIEM-systeem op te nemen. Dit omvat specifiek logbestanden van firewalls, sleutelservers, waaronder Active Directory-servers en primaire applicatie- en databaseservers, samen met logbestanden van inbraakdetectiesystemen (IDS) en antivirussoftware. Het monitoren van logbestanden van webservers is ook van cruciaal belang.

Identificeer en prioriteer bovendien de componenten van uw netwerk die vanuit zakelijk perspectief essentieel zijn. Hierbij wordt gekeken welke onderdelen van uw infrastructuur onmisbaar zijn voor de continuïteit en bedrijfsvoering. De logbestanden die door deze belangrijke componenten worden gegenereerd, spelen een belangrijke rol bij het handhaven van de netwerkintegriteit en het garanderen van doorlopende bedrijfsactiviteiten. Wanneer ze worden gecentraliseerd binnen het SIEM-systeem, worden beveiligingsgebeurtenissen zichtbaar in de hele IT-omgeving.

Normaliseer om blinde vlekken te vermijden

Incompatibiliteiten kunnen het vermogen van de SIEM belemmeren om een ​​alomvattend beeld te geven van beveiligingsgebeurtenissen in de hele organisatie. Verschillende apparaten en applicaties produceren logboeken in verschillende formaten, die mogelijk niet direct compatibel zijn met het verwachte invoerformaat van de SIEM.

Zodra u heeft vastgesteld welke gegevensbronnen belangrijk zijn, is de volgende stap het verwerken van deze diverse logboeken in een gemeenschappelijk formaat. Normalisatie en parsering transformeren de gegevens in een uniform formaat dat de SIEM effectief kan begrijpen en analyseren. Als je hebt gekozen voor een SIEM-tool met ingebouwde normalisatie, zal dit proces grotendeels geautomatiseerd zijn. Bedreigingsdetectie is tenslotte het proces van het vinden van patronen in ruwe data: door de focus te leggen op Indicators of Compromise in plaats van alleen op logs, kan een SIEM nog steeds gedrag signaleren in anderszins onbekende datatypen. Hierdoor kan het beveiligingspersoneel een gebeurtenis, samen met de ernst en ernst ervan, naar behoefte definiëren. In de gaten houden welke logboeken bijdragen aan uw dashboard is een essentieel onderdeel van een vroege implementatie.

Houd de nalevingsregels in de gaten

Tijdens de laatste fase had uw nieuwe SIEM moeten draaien op een klein, maar representatief stukje technologie binnen uw organisatie. Wanneer u deze pilotfase bereikt, kunt u de lessen die u heeft geleerd uit de verzamelde gegevens toepassen en eventuele verbeteringen implementeren op een grotere subset van beleidsregels en apparaten. Houd er echter rekening mee dat deze fase nog niet voltooid is. uit.

Deze fase kunt u het beste besteden aan het aanpassen van de nieuw ontwikkelde processen rond uw SIEM. Het benaderen ervan door de lens van de compliance-regelgeving in uw branche kan bijzonder efficiënt zijn.

Begrijp de wettelijke vereisten

Begin met het grondig begrijpen van de wettelijke vereisten die op uw organisatie van toepassing zijn. Dit kan onder meer AVG, HIPAA, SOX, PCI-DSS en andere zijn, afhankelijk van uw branche en locatie. Elk van deze voorschriften stelt specifieke eisen aan de verwerking, opslag en privacy van gegevens.

Het afwegen van het beveiligingsaanbod op het gebied van gegevensretentie en de opslagkosten is bijvoorbeeld een manier waarop de SIEM-implementatie een echte hoofdpijn kan opleveren. Door de praktijken van uw eigen organisatie op één lijn te brengen met deze regelgeving, wordt het gemakkelijker om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Onder de AVG zijn organisaties bijvoorbeeld verplicht om efficiënte mechanismen voor het archiveren en opschonen van gegevens op te zetten.

Classificeer gegevens op basis van hun gevoeligheid

Het bewaren van gegevens gaat niet alleen over opslag, maar ook over compliance en bruikbaarheid. Het opzetten van een beleid voor het bewaren van gegevens dat voldoet aan de wettelijke vereisten kan uw SIEM-adoptieproces brandveilig maken.

Er moeten gegevensbeheerpraktijken worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat gevoelige gegevens worden gecodeerd, de toegang wordt gecontroleerd en alleen de noodzakelijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Dit helpt bij het minimaliseren van het risico van niet-naleving als gevolg van datalekken of ongeautoriseerde toegang. Dankzij de integratie met IAM-systemen in de laatste fase kan de nieuwe SIEM-tool echter al materiële veiligheidswinst opleveren.

Een doordacht dataretentiebeleid komt ook tegemoet aan uw implementatiebehoefte. Door logboeken een paar maanden bij te houden, kunnen ze bijvoorbeeld worden opgenomen in de gedragsanalyses van de SIEM op langere termijn, die van onschatbare waarde kunnen zijn voor het identificeren van subtiele, aanhoudende bedreigingen. Zodra niet-kritieke logboeken hun nuttige levensduur hebben bereikt, kan het opschonen ervan net zo nuttig zijn om de analyses van uw beveiligingspersoneel up-to-date te houden.

Gebruik uw SIEM-systeem om nalevingsrapporten te genereren

Deze fase zal nog meer winst opleveren voor uw nieuwe SIEM-tool, omdat deze rapporten de naleving van wettelijke vereisten moeten aantonen, waaronder gegevensbeschermingsmaatregelen, reactietijden bij incidenten en audittrails van toegang en gegevensverwerkingsactiviteiten.

Door regelgevingsvereisten op te nemen in de pilotfase van de uitrol van SIEM, kan de beveiliging van uw organisatie profiteren van twee verbeteringen tegelijk: zowel een nieuwe SIEM-tool als een versterking van best practices op regelgevingsgebied.

SIEM-beheer: strategieën na implementatie

Hoewel het verleidelijk is om de implementatie op te schorten na de integratie van uw nieuwe tool, is de voltooiing van de uitrol slechts de geboorte van uw SIEM-beheerstrategie. Daarom is het essentieel om het succes ervan te versterken met vier belangrijke post-implementatiestrategieën.

Optimaliseer inlichtingenbronnen

De correlatieregels van uw SIEM gebruiken ruwe gebeurtenisgegevens en transformeren deze in bruikbare dreigingsinformatie. Dit proces kan aanzienlijk worden geoptimaliseerd door regels voor het ontdekken van assets die context toevoegen door rekening te houden met het besturingssysteem, de applicaties en de apparaatinformatie. Deze zijn van cruciaal belang omdat uw SIEM-tool niet alleen waarschuwingen met hoge prioriteit moet verzenden wanneer er een aanval gaande is, maar ook verder moet bepalen of de aanval überhaupt succesvol kan zijn.

Dit proces staat centraal in het vermogen van een SIEM om uw organisatie te beschermen. Bedreigingsfeeds van lage kwaliteit kunnen echter het aantal valse positieven aanzienlijk verhogen, wat zijn eigen impact heeft op de detectietijd van bedreigingen. De kern van het optimaliseren hiervan is het besef dat niet alle gegevensbronnen waardevolle beveiligingsinzichten bieden. Het identificeren en prioriteren van hoogwaardige bronnen binnen uw organisatie is noodzakelijk om te voorkomen dat onnodige gegevens extra bronnen verbruiken en knelpunten veroorzaken.

Stroomlijn de rapportage

SIEM's genereren een groot aantal waarschuwingen, die niet allemaal van cruciaal belang zijn. Het bepalen van de juiste reactie op elke waarschuwing kan het beveiligingspersoneel overweldigen. Idealiter zou uw SIEM-tool een zekere mate van gepersonaliseerde rapportage moeten hebben. Specifieke delen van uw beveiligingsteam vertrouwen mogelijk op bepaalde gebieden van SIEM-dekking boven andere. Door zich te concentreren op hun expertisegebied, zoals authenticatierapporten, kan uw team zijn efficiëntie behouden en tegelijkertijd zijn eigen vaardigheden beter benutten.

Regelmatige prestatiemonitoring

Bewaak voortdurend de prestaties van uw SIEM-systeem om eventuele knelpunten snel te identificeren en aan te pakken. Let op tekenen van spanning bij de gegevensverwerking, analyse en responstijden. Evalueer hoe goed uw SIEM presteert met onze SIEM-evaluatiechecklist.

Automatiseer

AI wordt steeds belangrijker voor SIEM-mogelijkheden. De AI-toepassingen van veel SIEM-tools zijn gericht op hun vermogen om gegevensaggregatie en normalisatie te automatiseren. Als deze aanwezig zijn, kunnen systemen veel sneller gegevens doorzoeken en beveiligingsgegevens op intelligente wijze sorteren, aggregeren en normaliseren. Deze automatisering vermindert de tijd en moeite die traditioneel voor deze taken nodig is aanzienlijk, waardoor beveiligingsteams zich kunnen concentreren op meer strategische aspecten van cyberbeveiliging.

Reacties op incidenten worden echter ook steeds belangrijker voor de mogelijkheden van AI SIEM. Dit maakt de automatisering van waarschuwingsreacties mogelijk; AI kan nu bijvoorbeeld gegevens rond een waarschuwing correleren om de ernst ervan te identificeren, en automatisch incidenten genereren voor verder onderzoek. Hierdoor hoeft een mens de relevante beveiligingsgegevens niet meer op te merken, deze als een beveiligingsincident te identificeren en handmatig een incident in het systeem in te stellen.

Met orkestratietools en draaiboeken kunt u al geautomatiseerde responsacties opzetten, waardoor de responstijd aanzienlijk kan worden verkort en het beheer van bedreigingen kan worden versneld. Nog grotere AI-mogelijkheden staan ​​voor de deur. Weten hoe u deze kunt implementeren kan de sleutel zijn tot het ontsluiten van nieuwe kosteneffectiviteit met uw SIEM-platform.

Ga aan de slag met de volgende generatie SIEM

De next-gen SIEM-oplossing van Stellar Cyber ​​biedt een innovatief platform dat organisaties in staat stelt robuuste en succesvolle SIEM-strategieën te implementeren. Fundamenteel voor de aanpak van Stellar is de integratie van geavanceerde technologieën die zijn ontworpen om de detectie van geavanceerde cyberdreigingen te verbeteren en de reactie op beveiligingsincidenten te stroomlijnen. Dit SIEM-platform van de volgende generatie is afgestemd op de dynamische en complexe behoeften van moderne digitale landschappen en zorgt ervoor dat organisaties hun kritieke activa en gegevens efficiënt kunnen beschermen. Een van de belangrijkste kenmerken van Stellar's next-gen SIEM-oplossing zijn de geavanceerde analysemogelijkheden. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie en machinaal leren kan het platform in realtime grote hoeveelheden gegevens doorzoeken en patronen en afwijkingen identificeren die op een inbreuk op de beveiliging kunnen duiden. Hierdoor kunnen beveiligingsteams snel en resoluut reageren, waardoor potentiële schade wordt geminimaliseerd en risico's effectief worden beperkt. Bovendien verbetert de SIEM-oplossing van Stellar de zichtbaarheid in het hele IT-ecosysteem, waardoor een uniform beeld ontstaat van beveiligingsgebeurtenissen en waarschuwingen uit verschillende bronnen. Deze holistische aanpak zorgt ervoor dat geen enkele bedreiging onopgemerkt blijft, waardoor een uitgebreider beveiligingsbeleid mogelijk wordt. Een ander belangrijk voordeel van de adoptie van Stellar’s ​​next-gen SIEM-platform is de schaalbaarheid en flexibiliteit. De oplossing is ontworpen om tegemoet te komen aan de veranderende beveiligingsvereisten van organisaties en kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in de IT-omgeving, ongeacht of deze het gevolg zijn van groei, technologische vooruitgang of opkomende bedreigingslandschappen. Dit zorgt ervoor dat de SIEM-strategie in de loop van de tijd effectief blijft en blijvende waarde en bescherming biedt. Om een ​​succesvolle SIEM-strategie binnen uw organisatie op gang te brengen, leest u meer over onze SIEM-platform van de volgende generatie mogelijkheden. Deze bron biedt diepgaande inzichten in hoe het platform uw inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging kan transformeren, en biedt de tools en kennis die nodig zijn om cyberdreigingen een stap voor te blijven in een steeds veranderende digitale wereld.
Scroll naar boven