Stellar Cyber ​​Open XDR-logo
Ontdek
Sluit dit zoekvak.
Stellar Cyber ​​Open XDR-logo
Stellar Cyber ​​Open XDR-logo

Inhoudsopgave

Belangrijkste gebruiksscenario's voor SIEM-naleving: AVG, PCI DDS, ISO en meer

Security Information and Event Management (SIEM)-systemen zijn cruciaal in de moderne cyberbeveiliging en bieden een geavanceerde aanpak voor het detecteren, beheren en naleven van bedreigingen. Door loggegevens uit de IT-infrastructuur van een organisatie samen te voegen en te analyseren, bieden SIEM-tools realtime inzicht in beveiligingsgebeurtenissen, waardoor teams snel potentiële bedreigingen kunnen identificeren en erop kunnen reageren.Ontdek hier waarom compliance een integraal onderdeel is van elke SIEM.

Zelfs als de ruggengraat van moderne beveiligingssystemen blijft de rol van SIEM evolueren naarmate het bredere veld van AI zich niet alleen gaat bezighouden met het detecteren van bedreigingen, maar in de eerste plaats steeds meer actie onderneemt en incidenten voorkomt. Het volgende artikel behandelt de voordelen van het integreren van SIEM-compliance-use cases in uw cyberbeveiligingsstrategie, en best practices voor implementatie en beheer

Waarom organisaties SIEM nodig hebben voor compliance

Tijdens een aanval kunnen gebeurtenislogboeken enkele van de eerste tekenen van kwaadwillige activiteit bevatten. Deze individuele gegevens bevatten informatie over systeemactiviteiten, gebruikersacties en fouten: die allemaal waardevolle activa kunnen zijn voor het beveiligingsteam. Wat hun gebruik ooit verhinderde, was echter hun enorme hoeveelheid. Het handmatig controleren van elk logboek op potentiële veiligheidsbedreigingen is uiterst onpraktisch, en traditionele methoden voor het verzamelen van logboeken resulteren vaak in een overweldigend aantal valse waarschuwingen. SIEM-oplossingen verlichten deze problemen door gebeurtenislogboekgegevens samen te voegen en deze te verrijken met contextuele informatie over gebruikers, middelen, bedreigingen en kwetsbaarheden. Leer meer over de voordelen van de inzet van SIEM hier.

Door deze logboeken voortdurend te monitoren, kunnen organisaties ongebruikelijke patronen of anomalieën opsporen die een bedreiging voor de cyberveiligheid kunnen signaleren, zoals herhaalde login-fouten, onverwachte wijzigingen in bestandsrechten of onregelmatig netwerkverkeer. In het geval van een inbreuk op de beveiliging worden deze gebeurtenislogboeken van onschatbare waarde voor forensische analyse. Ze helpen bij het traceren van de reeks gebeurtenissen die tot de inbreuk leiden, het bepalen van de omvang ervan en het begrijpen van de tactieken, technieken en procedures (TTP's) die door aanvallers worden gebruikt. Dit inzicht is cruciaal voor het detecteren van bedreigingen, het verbeteren van beveiligingsmaatregelen en het dwarsbomen van toekomstige aanvallen.

De reden voor de voortdurende adoptie van SIEM is grotendeels te danken aan de wijdverbreide versnelling van AI-leermodellen de afgelopen jaren. Door geavanceerde AI te integreren in SIEM-technologie kunnen SIEM-systemen nu niet alleen potentiële problemen signaleren, maar ook de complexe taken van proactieve reactie op bedreigingen automatiseren. Door te leren van historische beveiligingsgegevens en patronen te herkennen, kunnen AI SIEM-systemen potentiële bedreigingen anticiperen en identificeren voordat ze werkelijkheid worden, waardoor een nieuw tijdperk van geavanceerd, preventief beveiligingsbeheer wordt ingeluid.

SIEM-use cases: een compliance-first-overzicht

SIEM nakoming Use cases bestrijken het brede scala van cyberbeveiliging zelf: de geavanceerde zichtbaarheid en geavanceerde analyses bieden aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen voor elk team. Begrijpen waar SIEM precies past in de bredere reikwijdte van cyberbeveiliging is essentieel om het succes ervan binnen uw organisatie te visualiseren. Regelgeving op het gebied van cyberbeveiliging is nog nooit zo belangrijk geweest: nu aanvallers de afgelopen jaren aanzienlijke delen van de kritieke infrastructuur hebben weggenomen, streven regelgevende instanties ernaar een sterke, industriebrede verdediging in stand te houden. Deze dwarsdoorsnede van modellen voor naleving van de regelgeving heeft tot doel precies te laten zien hoe SIEM klant-, studenten- en persoonlijke gegevens kan beschermen en behouden.

#1. SIEM voor AVG

Een van de grootste regelgevingen qua geografische omvang is de AVG van de EU. De AVG, die in mei 2018 werd geïmplementeerd, schrijft een strenge bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) voor, die zowel algemene persoonlijke gegevens zoals IP-adressen of gebruikersnamen omvat als gevoelige gegevens zoals biometrische of genetische informatie. Mocht een organisatie er niet in slagen dergelijke gegevens veilig te bewaren, dan kunnen boetes oplopen tot 2% van de totale wereldwijde omzet van de organisatie.

Meta maakte in 2022 inbreuk op de naleving van de AVG, met een boete van 1.2 miljard euro. De rechtbank ontdekte Meta's gewoonte om gebruikersgegevens uit de EU naar de VS over te dragen zonder voortdurende waarborgen op AVG-niveau – ook al eiste een uitspraak uit 2020 de voortdurende bescherming van dergelijke informatie.

Moderne beveiligings-SIEM systemen spelen een cruciale rol bij het garanderen van SIEM AVG-naleving door het afdwingen van Data Protection by Design. Dit wordt bereikt door de verificatie en auditing van beveiligingscontroles, waardoor de juiste omgang met gebruikersgegevens wordt gegarandeerd. Naast strengere beveiligingscontroles verbetert het de zichtbaarheid van loggegevens, waardoor gestructureerde toegang en rapportage aan gegevenseigenaren mogelijk wordt, wat essentieel is voor de transparantievereisten van de AVG.

#2. SIEM voor HIPAA

In de VS definieert HIPAA normen voor alle gezondheidszorgorganisaties die elektronische gezondheidsinformatie verwerken. Een kernaspect van HIPAA schrijft voor dat organisaties zich bezighouden met uitgebreide risicoanalyses en effectieve managementstrategieën implementeren. Naleving van de HIPAA is nog nooit zo belangrijk geweest, dankzij het feit dat de gezondheidszorg een bijzonder moeilijk jaar heeft gehad op het gebied van cyberbeveiliging.

Zowel Norton als HCA Healthcare hebben te maken gehad met grootschalige, diep publieke ransomware-aanvallen. In mei maakte de Amerikaanse gezondheidszorggigant Norton een aanval mee waarbij de gegevens van 2.5 miljoen patiënten werden benaderd en geëxfiltreerd. Dit omvatte namen, burgerservicenummers, verzekeringsgegevens en medische identificatienummers. Maar dat is niets: de inbreuk op HCA Healthcare heeft die van 11 miljoen patiënten blootgelegd. Deze informatie werd vervolgens verkocht op een populair cybercriminaliteitsforum.

SIEM-systemen kunnen inbreuken voorkomen door automatisch bedreigingen te identificeren, voordat waarschuwingen worden gegenereerd en op intelligente wijze worden geprioriteerd. Onderdeel van deze bescherming tegen inbreuken is de mogelijkheid om wijzigingen in de toegangscontrole nauwgezet te monitoren, inclusief updates van inloggegevens en encryptie-instellingen. Het andere onderdeel van de ondersteuning van SIEM op het gebied van HIPAA is het vermogen om het aantal valse waarschuwingen te verminderen. Deze stroomlijnen de inspanningen van overwerkte beveiligingsteams en helpen bij het identificeren van de gebieden die onmiddellijke ondersteuning vereisen. Ten slotte maakt SIEM's inzicht in netwerkcommunicatie – en zijn basiskennis van de normale datastromen van uw organisatie – het mogelijk om de exfiltratie van zeer persoonlijke gezondheidszorggegevens te signaleren en te voorkomen.

#3. SIEM voor SOX

De Sarbanes-Oxley Act (SOX) was het wetgevende antwoord op grote boekhoudschandalen binnen Enron en WorldCom begin jaren negentig. Dit stelt specifieke normen vast voor raden van bestuur, management en accountantskantoren van Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Centraal in de SOX-regelgeving staat de eis dat organisaties duidelijk moeten communiceren en aantonen dat de locatie van gevoelige gegevens streng wordt gecontroleerd en onderhouden.

NCB Management Services, een incassobureau, kreeg begin 2023 te maken met een groot datalek. Deze inbreuk had mogelijk gevolgen voor meer dan 1 miljoen klanten, waarbij gegevens, waaronder creditcard- en debetkaartnummers, samen met beveiligingscodes, toegangscodes en pincodes, in gevaar kwamen als gevolg van hacking. Het bedrijf was zich pas drie dagen na de eerste inbraak bewust van zijn eigen compromis.

Een van de eisen van SOX is dat er verifieerbare controles worden ingevoerd om de toegang tot gegevens te volgen. Om dit te bereiken kunnen de op apparaten geïnstalleerde agenten van SIEM gegevens ontvangen van vrijwel elke organisatiebron, inclusief bestanden, FTP en databases. Dit legt een basis voor zichtbaarheid, terwijl ingebouwde rapportagemogelijkheden realtime inzicht geven in wie er toegang heeft gekregen, heeft gewijzigd en is verplaatst welke gegevens.

Het systeem houdt nauwlettend toezicht op het aanmaken van accounts, wijzigingen in toegangsverzoeken en alle activiteiten van ontslagen werknemers, waardoor robuuste toegangscontrole en authenticatiepraktijken worden gegarandeerd.

#4. SIEM voor PCI DSS

PCI DSS is een beveiligingsstandaard voor bedrijven die merkcreditcards verwerken. Het is de industriestandaard geworden voor bedrijven die online betalingen accepteren, maar ook worden geteisterd door een geschiedenis van inbreuken en overtredingen.

Een van de meest recente voorbeelden is een aanval op de grootste exploitant van een parkeerapp van Europa. EasyPark is eigendom van de private equity-investeerders Vitruvian Partners en Verdane. Het pakket parkeerapps is actief in meer dan 4,000 steden in 23 landen, waaronder de VS, Australië, Nieuw-Zeeland en de meeste West-Europese staten. In december 2023 werd ontdekt dat de namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en delen van creditcardnummers van RingGo- en ParkMobile-klanten waren gestolen.

Om een ​​bedrijf PCI DSS-compliant te laten zijn, zijn er twaalf eisen. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op het beheer van gebruikersidentiteiten, inclusief het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikers-ID's en inloggegevens. Dit is gedeeltelijk te danken aan de kritische authenticatie die vereist is voor elke financiële beslissing. Voorbeelden van SIEM PCI-compliance zijn onder meer het monitoren van de acties van beëindigde gebruikers en inactieve accounts, en het garanderen dat toegangsrechten op de juiste manier worden beheerd en gecontroleerd

#5. FERPA

Hoewel sommige nalevingsinstanties zijn opgericht om vertrouwen op te bouwen bij een klantenbestand, is FERPA een federale wet die de bescherming van studentendossiers afdwingt: dit omvat educatieve informatie, persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en directory-informatie.

Dit is te wijten aan de ongelooflijk kwetsbare positie van onderwijsinstellingen vandaag de dag: 54% van de Britse universiteiten meldde de afgelopen twaalf maanden een datalek. Het feit dat veel van deze universiteiten toonaangevende onderzoeksinstellingen zijn, maakt ze een aantrekkelijk doelwit voor zowel financieel gemotiveerde cybercriminelen als door de staat gesponsorde actoren die intellectueel eigendom hopen te vergaren.

Gezien de reikwijdte van de bescherming die universiteiten nodig hebben, wordt het aanpasbare karakter van een SIEM-dashboard van cruciaal belang: door de relevante status van volledige netwerken weer te geven, in plaats van die van individuele apparaten (servers, netwerkapparatuur en beveiligingstools), kan het beveiligingsteam de juiste beslissing nemen. de achtervolging in en beoordeel onmiddellijk de gezondheid van individuele gebieden. Dit verlicht niet alleen de lasten voor het beveiligingspersoneel, maar dankzij de diepere zichtbaarheid van SIEM kan de universiteit haar naleving ook tijdens audits aantonen, aangezien de logboeken dienen als bewijs van de voortdurende nalevingsinspanningen van de instelling.

#6. NIST

Terwijl sommige regelgeving zich richt op specifieke industrieën, bieden andere – zoals het National Institute of Standards and Technology (NIST) – verschillende aanbevelingen die veel verschillende organisaties hebben overgenomen. Het advies werd aanvankelijk verstrekt aan federale instanties en helpt bij het bevorderen van de naleving van andere sectorregelgeving, in plaats van een regel op zichzelf te zijn.

In de kern biedt NIST advies in niet-technische taal over vijf functies: identificeren, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Elk van deze plaatst de schijnwerpers op het beoordelen en beveiligen van de activa binnen een organisatie. De eenvoud ervan helpt het vaak enorm complexe veld van inbreuken te doorbreken. In het geval van aanvallen op leveranciers verderop in de keten kan het toezicht van één bedrijf bijvoorbeeld schokgolven veroorzaken in totaal uiteenlopende bedrijfstakken. Eén geval was een aanval op Accellion, de dienst voor het delen van documenten, waarbij datalekken van Morgan Stanley, UC Berkeley en een in Arkansas gevestigde zorgaanbieder plaatsvonden.

NIST SIEM-vereisten spelen een cruciale rol bij het voorkomen van aanvallen op de toeleveringsketen door waarschuwingen van firewalls en andere beveiligingsapparaten aan de rand van het netwerk te monitoren. Het vermogen van SIEM om nieuwe aanvalspatronen binnen het netwerkverkeer te identificeren, brengt de algehele netwerkbeveiliging in overeenstemming met de NIST-aanbevelingen

#7. SIEM voor ISO 27001

In 2022 werd de nieuwste ISO-update uitgebracht – hoewel dit niet inherent een wettelijke vereiste is, moeten organisaties die hun ISO 27001-certificering hopen te behalen – en te behouden – aan een aantal belangrijke normen voldoen. De belangrijkste hiervan is het vermogen van de organisatie om een ​​managementsysteem voor informatiebeveiliging op te zetten, te onderhouden en voortdurend te herhalen. Er is ook een aanzienlijke overlap met NIST, aangezien ISO 27001 van zijn organisaties verlangt hetzelfde raamwerk te gebruiken voor identificeren, detecteren, beschermen, herstellen en reageren.

Een SIEM sluit perfect aan bij de eisen van de ISO als enige manier om alle beveiligingsgegevens op te slaan, te beveiligen en te beheren. Veel van de compliance-eisen draaien om het vermogen van een organisatie om informatie over dreigingen uit verschillende bronnen te verzamelen – zowel in de cloud als op locatie. Een SIEM voor ISO biedt dit niet alleen, maar sluit verder aan bij de consolidatiebenadering van ISO 27001. Terwijl in de versie van 2013 alle 93 vereisten verspreid waren over een tiental op functies gebaseerde teams, zijn de controles van vandaag teruggebracht tot vier thema's: organisatorisch, menselijk, fysiek en technologisch. SIEM's van de volgende generatie stroomlijnen elk van deze door gevoelige loggegevens te verzamelen en te beschermen vanuit één enkel punt van waarheid, waardoor uw analisten ter plaatse radicaal worden ondersteund

De volgende generatie SIEM voor geavanceerde beveiligingsbedreigingen

De Next-Gen SIEM-oplossing van Stellar Cyber ​​loopt voorop op het gebied van moderne cyberbeveiliging en biedt een uitgebreide reeks tools die zijn ontworpen om aan strenge eisen te voldoen en de beveiliging in één enkel paneel te stroomlijnen. Onze oplossing is op maat gemaakt om ervoor te zorgen dat uw organisatie niet alleen compliance bereikt, maar ook een responsieve en nauwkeurig afgestemde beveiligingshouding.

Stellar's SIEM volgt en controleert alle gebruikersgerelateerde gebeurtenissen, van het aanmaken en wijzigen van accounts tot het verwijderen, inclusief het monitoren van activiteiten van beëindigde of slapende accounts. Dit zorgt ervoor dat de toegangsrechten van gebruikers op de juiste manier worden beheerd en gecontroleerd. Door te integreren met antivirusoplossingen en gebruik te maken van monitoring van de bestandsintegriteit, zorgen de SIEM-mogelijkheden van Stellar ervoor dat eindpunten veilig en compliant zijn.

Naast dat elke gebruiker is wie hij of zij zegt te zijn, helpt Stellar's NG SIEM bij het monitoren op inbraakpogingen via de robuuste logbeheermogelijkheden. Door de ontelbare logbestanden in uw netwerk samen te voegen en te analyseren, biedt Stellar een uniform beeld van uw beveiligingsomgeving, waardoor het gemakkelijker wordt om afwijkingen op te sporen en snel te reageren.

Ondersteun uw IT-team met AI die kant-en-klare incidentidentificatie mogelijk maakt: detecteer en reageer op problemen binnen enkele minuten in plaats van dagen. Ontdek vandaag nog meer over de SIEM van Stellar Cyber.
Scroll naar boven