Wat is SIEM? Definitie, componenten en mogelijkheden

Cyberdreigingen zijn een nieuw tijdperk van creatie en implementatie ingegaan. Of het nu gemotiveerd wordt door internationale conflicten of door financiële winst, het vermogen van groepen om met kritieke delen van de infrastructuur te knoeien is nog nooit zo groot geweest. Externe economische druk en internationale spanningen zijn niet de enige factoren die het risico op cyberaanvallen vergroten: de enorme hoeveelheid verbonden apparaten en software die gemakkelijk bedraagt ​​meer dan vier cijfers voor gevestigde ondernemingen.

Security Information and Event Management (SIEM) heeft tot doel de hoeveelheid gegevens die door enorme tech-stacks worden gegenereerd, te benutten en de rollen om te draaien voor aanvallers. Dit artikel behandelt de definitie van SIEM, naast praktische toepassingen van SIEM die ongelijksoortige beveiligingsstacks omzetten in een samenhangend, contextgevoelig geheel.

SIEM van de volgende generatie

Stellar Cyber ​​Next-Generation SIEM, als cruciaal onderdeel binnen het Stellar Cyber ​​Open XDR Platform,...

Ervaar AI-aangedreven beveiliging in actie!

Ontdek de geavanceerde AI van Stellar Cyber ​​voor onmiddellijke detectie en reactie op bedreigingen. Plan vandaag nog uw demo!

Hoe werkt SIEM?

SIEM is een alomvattende aanpak die in 2005 door het Gartner Institute werd geïntroduceerd, met als doel de uitgebreide gegevens van apparaten en gebeurtenislogboeken binnen een netwerk te benutten. In de loop van de tijd is SIEM-software geëvolueerd om gebruikers- en entiteitsgedragsanalyses (UEBA) en AI-verbeteringen te integreren, waardoor applicatie-activiteit wordt afgestemd op indicatoren van compromissen. Als SIEM effectief wordt geïmplementeerd, fungeert het als een proactieve netwerkverdediging, functioneert het als een alarmsysteem om potentiële bedreigingen te identificeren en biedt het inzicht in ongeautoriseerde toegangsmethoden.

In de kern combineert SIEM security information management (SIM) en security event management (SEM) in een verenigd systeem. Het verzamelt, doorzoekt en rapporteert gegevens uit de gehele netwerkomgeving, waardoor grote hoeveelheden informatie gemakkelijk begrijpelijk worden voor menselijke analyse. Deze geconsolideerde gegevens maken gedetailleerd onderzoek en monitoring van inbreuken op de gegevensbeveiliging mogelijk. In wezen fungeert SIEM-technologie als een holistisch beveiligingsbeheersysteem, dat voortdurend in realtime toezicht houdt op en reageert op potentiële bedreigingen.

6 belangrijke SIEM-componenten en -mogelijkheden

De fundamentele elementen waaruit een robuust beveiligingsinformatie- en gebeurtenisbeheersysteem bestaat, zijn net zo gevarieerd als de gegevens die het opneemt. Van de kerncomponenten die gegevens verzamelen en analyseren tot de geavanceerde mogelijkheden die de detectie en reactie op bedreigingen verbeteren: het begrijpen van cruciale SIEM-functies zal u helpen te bepalen hoe u uw organisatie wilt beschermen tegen cyberbedreigingen.

#1. Logboekbeheer

SIEM-software speelt een cruciale rol bij het beheren en consolideren van loggegevens om een ​​uitgebreid inzicht in de IT-omgeving van een organisatie te garanderen. Dit proces omvat het verzamelen van log- en gebeurtenisgegevens uit verschillende bronnen, zoals applicaties, apparaten, netwerken, infrastructuur en systemen. De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om een ​​holistisch overzicht te bieden. Logboeken uit diverse bronnen worden samengevoegd en genormaliseerd in een gemeenschappelijk formaat, waardoor de analyse wordt vereenvoudigd. Er zijn verschillende logformaten mogelijk, waaronder syslog, JSON en XML. Het verzamelen hiervan wordt mogelijk gemaakt dankzij het brede scala aan integratiemogelijkheden.
Er worden vaak verschillende SIEM-integraties gebruikt, waarvan er vele het volgende omvatten:
 • Ontmoet het team: SIEM-softwareagenten zijn ingebed in doelbronservers en werken als afzonderlijke services, waarbij de loginhoud naar de SIEM-oplossing wordt verzonden.

 • API-verbindingen: Logboeken worden verzameld via API-eindpunten, met behulp van API-sleutels. Deze methode wordt vaak gebruikt voor applicaties van derden en cloudapplicaties.

 • Applicatie-integraties:  Deze integraties bevinden zich aan de SIEM-kant en verwerken gegevens in verschillende formaten en gebruiken specifieke protocollen van bronsystemen. Ze extraheren relevante velden en creëren visualisaties die zijn afgestemd op specifieke gebruiksscenario's. Veel integraties bieden ook kant-en-klare visualisaties voor verschillende scenario's.

 • Webhaken: Deze methode wordt gebruikt om gegevens van de SIEM-oplossing door te sturen naar een ander platform, geactiveerd door een regel. Een integratie met Slack kan bijvoorbeeld waarschuwingen naar een aangewezen kanaal sturen, waardoor een team op de hoogte wordt gesteld van een probleem dat moet worden onderzocht.

 • Op maat geschreven scripts: Ingenieurs kunnen geplande, aangepaste scripts uitvoeren om gegevens uit bronsystemen te verzamelen. Deze scripts formatteren loggegevens en verzenden deze naar de SIEM-software als onderdeel van het integratieproces.
Om de doorzoekbaarheid en het begrip voor beveiligingsanalisten te verbeteren, maken SIEM-tools gebruik van logparseer- en verrijkingstechnieken. Ruwe logboeken worden omgezet in voor mensen leesbare informatie, waarbij gegevens worden opgesplitst in tijdstempels, gebeurtenistypen, bron-IP-adressen, gebruikersnamen, geolocatiegegevens en gebruikerscontext. Deze stap stroomlijnt het analyseproces en verbetert de interpreteerbaarheid van logboekgegevens.

Bovendien zorgen SIEM-tools ervoor dat loggegevens gedurende langere perioden in een gecentraliseerde opslagplaats worden opgeslagen en bewaard. Deze mogelijkheid blijkt van onschatbare waarde voor forensisch onderzoek, historische analyse en compliance-naleving, en dient als een cruciale hulpbron voor het bijhouden van een grondig overzicht van gebeurtenissen in de loop van de tijd.

#2. Bedreigingsinformatie en detectie

Geavanceerde aanvallers met expertise en voldoende middelen zijn een realiteit. Als u hun doelwit wordt, zullen ze nauwgezet op zoek gaan naar kwetsbaarheden die ze kunnen misbruiken. Ondanks het gebruik van eersteklas beveiligingstools is het onmogelijk om elke potentiële bedreiging te ontdekken. Dit is waar het concept van het jagen op bedreigingen cruciaal wordt. Haar fundamentele missie is het identificeren en ontdekken van precies dit soort aanvallers.

Op het gebied van het zoeken naar bedreigingen zijn gegevens de spil voor succes. Zonder een duidelijk zicht op de systeemactiviteiten wordt een effectieve respons onhaalbaar. De beslissing uit welke systemen gegevens moeten worden geëxtraheerd, is vaak afhankelijk van de analytische reikwijdte – waarvan SIEM een van de breedste beschikbare reikwijdten biedt.

#3. Meldingen en waarschuwingen

Het heeft geen zin om logboeken te verzamelen als de gegevens niet worden omgezet in actie: meldingen houden beveiligingsanalisten op de hoogte van voortdurende bedreigingen voordat aanvallers de zwakke punten ervan kunnen misbruiken. In plaats van door grote hoeveelheden ruwe data te navigeren, bieden SIEM-waarschuwingen een gericht en geprioriteerd perspectief op potentiële bedreigingen. Ze accentueren gebeurtenissen die onmiddellijke aandacht vereisen, waardoor het reactieproces voor beveiligingsteams wordt gestroomlijnd.

SIEM-waarschuwingen worden geclassificeerd op basis van hun ernst en betekenis.

Enkele van de meest voorkomende waarschuwingstriggers zijn:
 • Meerdere mislukte inlogpogingen: Deze waarschuwing wordt veroorzaakt door talloze mislukte inlogpogingen vanuit één bron en is van vitaal belang voor het detecteren van potentiële brute-force-aanvallen of ongeautoriseerde toegangspogingen.

 • Accountvergrendelingen: Het hoogtepunt van mislukte inlogpogingen, waarbij een account wordt vergrendeld, duidt op een potentiële bedreiging voor de veiligheid. Deze waarschuwing helpt bij het opsporen van gecompromitteerde inloggegevens of ongeautoriseerde toegangspogingen.

 • Verdacht gebruikersgedrag: Deze waarschuwing wordt gegenereerd wanneer de acties van een gebruiker afwijken van hun gebruikelijke patronen, zoals het openen van ongebruikelijke bronnen of het wijzigen van machtigingen. Deze waarschuwing is van cruciaal belang voor het identificeren van bedreigingen van binnenuit of gecompromitteerde accounts.

 • Malware- of virusdetectie: SIEM-waarschuwingen kunnen bekende malware of virussen identificeren door verdacht bestandsgedrag of handtekeningen te monitoren, waardoor tijdige preventie mogelijk wordt en potentiële schade wordt geminimaliseerd.

 • Ongebruikelijk netwerkverkeer:Deze waarschuwing wordt veroorzaakt door abnormale hoeveelheden of patronen van netwerkactiviteit, zoals plotselinge toenames in gegevensoverdrachten of verbindingen met IP-adressen op de zwarte lijst, en duidt op mogelijke aanvallen of ongeoorloofde gegevensexfiltratie.

 • Gegevensverlies of lekkage: Deze waarschuwing wordt gegenereerd wanneer gevoelige gegevens buiten de organisatie worden overgedragen of door een ongeautoriseerde gebruiker worden geopend. Deze waarschuwing is van cruciaal belang voor het beschermen van intellectueel eigendom en het garanderen van naleving van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

 • Systeem- of service-downtime: Deze waarschuwing wordt gegenereerd tijdens verstoringen van kritieke systemen of services en is essentieel voor een snel bewustzijn, onderzoek en mitigatie om de impact op de bedrijfsvoering te minimaliseren.

 • Indringersdetectie: SIEM-waarschuwingen kunnen potentiële inbraakpogingen identificeren, zoals ongeoorloofde toegang of pogingen tot misbruik van kwetsbare systemen, en spelen een cruciale rol bij het voorkomen van ongeoorloofde toegang en het beschermen van gevoelige informatie.
Dat zijn veel waarschuwingen, en traditionele SIEM-tools maken zich schuldig aan het behandelen van de meeste hiervan met dezelfde mate van urgentie. Als gevolg hiervan wordt het voor moderne tools steeds belangrijker om te stoppen met het geven van waarschuwingen aan overwerkte beveiligingsmedewerkers, en te gaan identificeren welke bedreigingen er echt toe doen.

#4. Intelligente incidentidentificatie

In principe zijn SIEM's gemaakt om gegevens te doorzoeken en deze om te zetten in bruikbare waarschuwingen voor gebruikers. Niettemin leidt de aanwezigheid van meerdere waarschuwingslagen en ingewikkelde configuraties vaak tot een scenario waarin gebruikers worden geconfronteerd met ‘een stapel naalden’ in plaats van met het beoogde doel ‘de speld in de hooiberg te vinden’.

SIEM's brengen vaak hun snelheid en betrouwbaarheid in gevaar vanwege de pure poging om uitputtend te zijn in de reikwijdte van de functies.

In wezen vormen deze regels – opgesteld door het Security Operations Center (SOC) van een organisatie – een dubbele uitdaging. Als er te weinig regels zijn gedefinieerd, neemt het risico toe dat veiligheidsbedreigingen over het hoofd worden gezien. Aan de andere kant leidt het definiëren van een teveel aan regels tot een toename van valse positieven. Deze overvloed aan waarschuwingen dwingt beveiligingsanalisten tot een worsteling om talloze waarschuwingen te onderzoeken, waarvan de meeste onbelangrijk blijken te zijn. De daaruit voortvloeiende toevloed van valse positieven kost niet alleen waardevolle tijd van het personeel, maar vergroot ook de kans dat een legitieme dreiging over het hoofd wordt gezien te midden van het lawaai.

Voor optimale IT-beveiligingsvoordelen moeten regels overgaan van huidige statische criteria naar adaptieve omstandigheden die autonoom genereren en bijwerken. Deze adaptieve regels moeten voortdurend evolueren door de nieuwste informatie over beveiligingsgebeurtenissen, informatie over bedreigingen, de bedrijfscontext en verschuivingen in de IT-omgeving op te nemen. Bovendien is er een dieper niveau van regels nodig, uitgerust met het vermogen om een ​​reeks gebeurtenissen te analyseren op een manier die lijkt op die van menselijke analisten.

Deze dynamische automatiseringssystemen zijn flexibel en messcherp en identificeren snel een groter aantal bedreigingen, minimaliseren valse positieven en transformeren de huidige dubbele uitdaging van regels in een zeer effectief hulpmiddel. Deze transformatie vergroot hun vermogen om zowel het MKB als ondernemingen te beschermen tegen diverse veiligheidsbedreigingen.

#5. Forensische analyse

Een domino-effect van intelligente analyse is het vermogen om forensische analyse een boost te geven. Het forensische team speelt een cruciale rol bij het onderzoeken van beveiligingsincidenten door het beschikbare bewijsmateriaal te verzamelen en nauwgezet te analyseren. Door zorgvuldig onderzoek van dit bewijsmateriaal reconstrueren ze de opeenvolging van gebeurtenissen die verband houden met de misdaad, en stellen ze een verhaal samen dat waardevolle aanwijzingen biedt voor voortdurende analyse door misdaadanalisten. Elk bewijselement draagt ​​bij aan de ontwikkeling van hun theorie en werpt licht op de dader en zijn criminele motieven.

Het team heeft echter tijd nodig om zich te bekwamen in de nieuwe tools en deze effectief te configureren, zodat de organisatie goed voorbereid is op de verdediging tegen cyberbedreigingen en potentiële aanvallen. De eerste fase omvat voortdurende bewaking, waardoor een oplossing nodig is die in staat is de veelheid aan loggegevens die via het netwerk worden gegenereerd, te monitoren. Stel je een alomvattend perspectief van 360 graden voor, vergelijkbaar met een rond wachtpost.

De volgende stap omvat het creëren van zoekopdrachten die uw analisten ondersteunen. Bij het evalueren van beveiligingsprogramma's wordt vaak rekening gehouden met twee belangrijke maatstaven: Mean Time to Detect (MTTD), die de tijd meet die nodig is om een ​​beveiligingsincident te identificeren, en Mean Time to Respond (MTTR), die de tijd weergeeft die nodig is om het incident te herstellen nadat ontdekking. Hoewel detectietechnologieën de afgelopen tien jaar zijn geëvolueerd, wat heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling van de MTTD, blijft de Mean Time to Respond (MTTR) aanhoudend hoog. Om dit aan te pakken is het van cruciaal belang om de gegevens uit verschillende systemen met een rijke historische en forensische context te vergroten. Door één enkele gecentraliseerde tijdlijn van gebeurtenissen te creëren, bewijsmateriaal uit meerdere bronnen op te nemen en te integreren met SIEM, kan deze tijdlijn worden omgezet in logboeken en worden geüpload naar de AWS S3-bucket naar keuze, waardoor een efficiëntere reactie op beveiligingsincidenten wordt vergemakkelijkt.

#6. Rapportage, auditing en dashboards

Dashboards zijn van cruciaal belang voor elke bekwame SIEM-oplossing en spelen een integrale rol in de post-aggregatie- en normalisatiefasen van de analyse van loggegevens. Zodra gegevens uit verschillende bronnen zijn verzameld, maakt de SIEM-oplossing deze gereed voor analyse. De resultaten van deze analyse worden vervolgens vertaald in bruikbare inzichten, die handig worden gepresenteerd via dashboards. Om het onboardingproces te vergemakkelijken, bevatten tal van SIEM-oplossingen vooraf geconfigureerde dashboards, waardoor de assimilatie van het systeem voor uw team wordt gestroomlijnd. Het is belangrijk dat uw analisten hun dashboards indien nodig kunnen aanpassen. Dit kan een scherp randje geven aan de menselijke analyse, waardoor snelle ondersteuning mogelijk is als er sprake is van een compromis.

Hoe SIEM zich verhoudt tot andere tools

Security Information and Event Management (SIEM), Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR), Extended Detection and Response (XDR), Endpoint Detection and Response (EDR) en Security Operations Center (SOC) zijn integrale componenten van moderne cyberbeveiliging. elk vervult een verschillende rol. Hier volgt een kort overzicht van hoe SIEM zich verhoudt tot aangrenzende tools, waarbij we elke tool opsplitsen in zijn focus, functie en gebruiksscenario:

Focus Functionaliteit  Use Case
SIEM Hoofdzakelijk gericht op analyse van log- en gebeurtenisgegevens voor detectie van bedreigingen en compliance. Verzamelt, correleert en analyseert gegevens om waarschuwingen en rapporten te genereren. Ideaal voor het monitoren van en reageren op beveiligingsincidenten op basis van vooraf gedefinieerde regels.
SOAR Orkestratie en automatisering van beveiligingsprocessen. Integreert tools, automatiseert responsacties en stroomlijnt de responsworkflows voor incidenten. Verbetert de efficiëntie door repetitieve taken, incidentrespons en workflowcoördinatie te automatiseren.
XDR Breidt verder uit dan de traditionele SIEM-mogelijkheden en integreert gegevens uit verschillende beveiligingstools. Biedt geavanceerde detectie, onderzoek en respons op bedreigingen over meerdere beveiligingslagen. Biedt een meer alomvattende en geïntegreerde aanpak voor het detecteren en reageren op bedreigingen.
EDR Concentreert zich op het monitoren van en reageren op bedreigingen op eindpuntniveau. Bewaakt eindpuntactiviteiten, detecteert en reageert op bedreigingen en biedt inzicht in het eindpunt. Essentieel voor het detecteren en beperken van bedreigingen die zich op individuele apparaten richten.
SOC Als de organisatorische entiteit die toezicht houdt op cyberbeveiligingsactiviteiten, ligt de focus op het beschermen van klanten en het efficiënt houden van beveiligingsprocessen. Omvat mensen, processen en technologie voor continue monitoring, detectie, respons en mitigatie. Gecentraliseerde hub die beveiligingsactiviteiten beheert, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van tools als SIEM, EDR en XDR.
Samenvattend vullen deze tools elkaar aan, en organisaties zetten vaak een combinatie in om een ​​robuust cybersecurity-ecosysteem te creëren. SIEM is fundamenteel, terwijl SOAR, XDR, EDR en SOC gespecialiseerde functionaliteiten en uitgebreide mogelijkheden bieden op het gebied van automatisering, uitgebreide detectie van bedreigingen, eindpuntbeveiliging en algemeen operationeel beheer.

Hoe SIEM (niet) te implementeren

Zoals alle tools moet uw SIEM goed zijn ingesteld om de beste resultaten te leveren. De volgende fouten kunnen een zeer schadelijk effect hebben op zelfs hoogwaardige SIEM-software:
 • Toepassingsgebied: Als u geen rekening houdt met de reikwijdte van uw bedrijf en de noodzakelijke gegevensinname, kan het systeem drie keer de beoogde werklast uitvoeren, wat leidt tot inefficiëntie en overbelasting van de middelen.

 • Gebrek aan feedback: Beperkte of afwezige feedback tijdens tests en implementatie ontneemt het systeem de dreigingscontext, wat resulteert in een groter aantal valse positieven en de nauwkeurigheid van de dreigingsdetectie ondermijnt.

 • "Stel het in en vergeet het": Het aannemen van een passieve configuratiestijl van 'instellen en vergeten' belemmert de groei van de SIEM en zijn vermogen om nieuwe gegevens te integreren. Deze aanpak beperkt de mogelijkheden van het systeem vanaf het begin en maakt het steeds ineffectiever naarmate het bedrijf groeit.

 • Uitsluiting van belanghebbenden:Als belanghebbenden en werknemers niet bij het uitrolproces worden betrokken, wordt het systeem blootgesteld aan werknemersfouten en slechte cyberbeveiligingspraktijken. Dit toezicht kan de algehele effectiviteit van de SIEM in gevaar brengen.
In plaats van te rommelen en te hopen de beste SIEM-oplossing voor uw gebruikssituatie tegen te komen, kunnen de volgende zeven stappen zorgen voor een probleemloze SIEM-implementatie die uw beveiligingsteams en klanten het beste ondersteunt:
 • Stel een plan op dat rekening houdt met uw huidige beveiligingsstack, nalevingsvereisten en verwachtingen.
 • Identificeer cruciale informatie- en gegevensbronnen binnen het netwerk van uw organisatie.
 • Zorg ervoor dat u een SIEM-expert in uw team heeft die het configuratieproces leidt.
 • Informeer het personeel en alle netwerkgebruikers over best practices voor het nieuwe systeem.
 • Bepaal welke typen gegevens binnen uw organisatie het belangrijkst zijn om te beschermen.
 • Kies de soorten gegevens die u wilt dat uw systeem verzamelt, waarbij u er rekening mee moet houden dat meer gegevens niet altijd beter zijn.
 • Plan tijd voor testruns vóór de definitieve implementatie.
Na een succesvolle SIEM-implementatie krijgen beveiligingsanalisten nieuw inzicht in het applicatielandschap dat ze beschermen.

De nieuwe generatie SIEM-oplossing van Stellar Cyber

De Next-Generation SIEM van Stellar Cyber ​​is een integraal onderdeel van de Stellar Cyber-suite, zorgvuldig ontworpen om gestroomlijnde beveiligingsteams te ondersteunen, waardoor ze hun inspanningen kunnen concentreren op het leveren van de precieze beveiligingsmaatregelen die essentieel zijn voor het bedrijf. Deze alomvattende oplossing optimaliseert de efficiëntie en zorgt ervoor dat zelfs teams met weinig middelen op schaal kunnen opereren.

Stellar Cyber ​​integreert moeiteloos gegevens uit verschillende beveiligingscontroles, IT-systemen en productiviteitstools en kan naadloos worden geïntegreerd met vooraf gebouwde connectoren, waardoor menselijke tussenkomst overbodig wordt. Het platform normaliseert en verrijkt automatisch gegevens uit elke bron, waarbij cruciale context zoals dreigingsinformatie, gebruikersgegevens, activa-informatie en GEO-locatie worden geïntegreerd. Hierdoor kan Stellar Cyber ​​uitgebreide en schaalbare data-analyse mogelijk maken. Het resultaat is een ongeëvenaard inzicht in het dreigingslandschap van morgen.

Als u meer wilt weten, bent u van harte welkom om over onze te lezen Mogelijkheden van het volgende generatie SIEM-platform.