MOŻLIWOŚCI

Automatyczna odpowiedź

Radykalna redukcja MTTR

Zdefiniuj i wykonaj odpowiedzi na podstawie wykrycia tej samej platformy, aby radykalnie zminimalizować czas trwania ataku. Wiele akcji odpowiedzi, począwszy od zatrzymania hosta, przez blokowanie na zaporze ogniowej, po wysyłanie dowolnych interfejsów API webhooka.
odpowiedź automatyczna

Podstawowe dane