Uzyskaj certyfikat
Zostań gwiezdnym cyberprzestępcą
Certyfikowany współpracownik

Zarejestruj się, aby wziąć udział w programie Stellar Cyber
Egzamin Certified Associate

Zarejestruj się, aby wziąć udział w programie Stellar Cyber
Egzamin Certified Associate

  • Po rejestracji nasz zespół szkoleniowy prześle Ci dane uwierzytelniające do portalu egzaminacyjnego.
  • Po kliknięciu przycisku Kontynuuj będziesz mieć 2 godziny na ukończenie testu składającego się z 60 pytań. Do zaliczenia testu wymagany jest wynik 70%.
  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj przeglądarek Chrome, Firefox lub Safari i upewnij się, że połączenie internetowe jest utrzymywane przez cały czas trwania testu. Używanie tabletu lub smartfona nie jest zalecane.

*Warunek wstępny: Weź udział w sesji treningowej Stellar Cyber ​​101. Zdający mogą mieć jedno ponowne podejście do testu bez konieczności ponownego szkolenia.

.

Podróż do inteligentnego SOC

Forrestera Joseph Blankenship mapuje problemy i rozważania
jak modernizujesz swój infrastruktura bezpieczeństwa

15 minut wideo

Otwórz platformę zabezpieczeń XDR

Open XDR zapewnia kluczowe korzyści
eliminowania martwych punktów, skracania czasu
wykrywać naruszenia…

Nasze referencje

„Możliwość monitorowania wszystkich naszych klientów
indywidualnie, z uczeniem maszynowym na swoim
własny zbiór danych, ale także podgląd…