MSSP - Build or Partner - Podcast

MSSP - Build or Partner - Podcast

Jeśli chcesz przyspieszyć kroki w kierunku oferowania zarządzanych zabezpieczeń, masz kilka opcji, w tym kompilację lub partner. Dzisiejszy odcinek omawia niektóre zalety i wady zarówno metody kompilacji, jak i metody partnerskiej.

Gość strefy MSP: Brian Stoner, Gwiezdny Cyber

Najważniejsze informacje o programie:

  • Jakie są typowe wyzwania związane z MSSP?
  • Czy usługodawcy MSP powinni budować lub współpracować?
  • Czy praca z domu zakłóciła działanie starszych produktów zarządzanych w zakresie zabezpieczeń?
  • Co to jest SOC? Czy to tylko Narodowy Komitet Olimpijski z SIEM?