Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje politykę prywatności i praktyki naszej Witryny, znajdującej się pod adresem gwiezdnycyber.ai. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, ponieważ pomoże ona w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam swoich danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja naszej Polityki prywatności miała miejsce 28 czerwca 2018 r.

Zbierane informacje

Jako Gość możesz przeglądać naszą Witrynę, aby dowiedzieć się więcej o naszej Witrynie. Jako Gość nie musisz podawać nam żadnych danych osobowych.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy rejestrujesz się u nas („Użytkownik”), gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, gdy uczestniczysz w działaniach na naszej Witrynie (takich jak korzystanie z naszego kreatora) lub w inny sposób kontaktując się z nami.

Zasadniczo kontrolujesz ilość i rodzaj informacji, które nam przekazujesz podczas korzystania z naszej Witryny. Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twojej interakcji z nami i Witryną, dokonanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • Imię i nazwisko, adres e-mail i dane kontaktowe
 • Informacje biznesowe. Jeśli zdecydujesz się utworzyć Politykę w naszej Witrynie, możemy poprosić o szczegółowe informacje związane z Twoją działalnością w celu stworzenia Polityki.

Informacje zbierane automatycznie

Podczas korzystania z naszej Witryny automatycznie zbieramy określone informacje o komputerze poprzez interakcję telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej z naszą Witryną. Takie informacje są zwykle uważane za dane nieosobowe. Zbieramy również:

 • Pliki Cookies
  Nasza Witryna korzysta z plików „cookie” w celu identyfikacji obszarów naszej Witryny, które Państwo odwiedzili. Cookie to niewielka część danych przechowywana na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie do personalizowania Treści, które widzisz w naszej Witrynie. Większość przeglądarek internetowych można ustawić tak, aby wyłączyć korzystanie z plików cookie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do funkcji w naszej Witrynie poprawnie lub w ogóle. Nigdy nie umieszczamy danych osobowych w plikach cookie.
 • Narzędzia śledzące innych firm
  Korzystamy również z narzędzi śledzących stron trzecich, aby poprawić wydajność i funkcje naszej Witryny. Te narzędzia śledzące stron trzecich są przeznaczone do zbierania tylko nieosobowych informacji na temat korzystania z naszej Witryny. Rozumiesz jednak, że takie narzędzia są tworzone i zarządzane przez strony pozostające poza naszą kontrolą. W związku z tym nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie informacje są faktycznie przechwytywane przez takie osoby trzecie ani za sposób, w jaki osoby te wykorzystują i chronią te informacje.
 • Informacje o dzienniku
  Automatycznie otrzymujemy informacje z Twojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Informacje te obejmują nazwę strony internetowej, z której wszedłeś na naszą Witrynę, jeśli taka istnieje, a także nazwę strony internetowej, do której zmierzasz, opuszczając naszą witrynę. Informacje te obejmują również adres IP komputera / serwera proxy, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Internetu, nazwę dostawcy witryny internetowej, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia mobilnego i system operacyjny komputera. Używamy wszystkich tych informacji do analizy trendów wśród naszych Użytkowników, aby pomóc ulepszyć naszą Witrynę.

Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy informacji, które otrzymujemy od Ciebie w następujący sposób:

 • Aby dostosować naszą witrynę internetową do własnych potrzeb.
  Możemy wykorzystywać informacje, które nam przekazujesz, wraz z wszelkimi informacjami komputerowymi, które otrzymujemy, w celu dostosowania naszej Witryny.
 • Do celów agregacji danych
  Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i wykorzystywania wszelkich informacji nieosobowych zebranych podczas korzystania z naszej Witryny oraz agregowania takich danych do wewnętrznych analiz, które ulepszają naszą Witrynę i Usługi, a także do wykorzystania lub odsprzedaży innym. W żadnym momencie takie agregacje danych nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, w której przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twojego dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Jeśli bierzemy udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce Prywatności.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Informacje dotyczące Twoich praw do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych.

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności, zależy od informacji, które zbieramy i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z Tobą umowę, na przykład kiedy tworzysz z nami Politykę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do ograniczenia
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wycofania zgody

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Zatrudniamy firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Witryny („Usługodawcy”), świadczenia naszej Witryny w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Witryną lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Witryny. Te strony trzecie mają dostęp do twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani nie wykorzystują ich w żadnym innym celu.

 • Analityka
  • Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.
   Możesz zrezygnować z udostępniania swojej usługi w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek zapobiega udostępnianiu przez Google Analytics kodu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) w Google Analytics na temat aktywności odwiedzin.
   Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
    

Ochrona prywatności Twojego dziecka

Nasza Witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 13 roku życia („Dziecko”), chociaż zdajemy sobie sprawę, że możemy mieć dziecko próbujące dokonywać zakupów za pośrednictwem naszej Witryny. Nie weryfikujemy wieku naszych Użytkowników ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za weryfikację wieku Użytkownika. Jeśli jesteś dzieckiem, przed skorzystaniem z naszej Witryny uzyskaj zgodę rodzica lub opiekuna. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje Dziecko korzysta z naszej Witryny, skontaktuj się z nami, aby usunąć konto Twojego Dziecka; zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o weryfikację relacji z dzieckiem, zanim spełnimy taką prośbę. Jeśli odkryjemy, że Dziecko utworzyło konto w naszej Witrynie, natychmiast usuniemy konto, gdy tylko je odkryjemy, nie wykorzystamy tych informacji w żadnym celu ani nie ujawnimy informacji osobom trzecim. Jednakże, jako rodzic takiego Dziecka, rozumiesz, że jesteś prawnie odpowiedzialny za wszelkie transakcje dokonane przez Dziecko.

Linki do stron internetowych Third-Pary

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. Te witryny internetowe mogą mieć własne zasady dotyczące prywatności. Nie mamy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za powiązane strony internetowe i udostępniamy te linki wyłącznie dla wygody i informowania naszych gości. Uzyskujesz dostęp do takich połączonych witryn internetowych na własne ryzyko. Te strony internetowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tych poszczególnych witryn internetowych, jeśli takie istnieją, aby zobaczyć, w jaki sposób operatorzy tych witryn internetowych stron trzecich będą wykorzystywać Twoje dane osobowe. Ponadto te witryny internetowe mogą zawierać łącze do witryn internetowych naszych podmiotów stowarzyszonych. Strony internetowe naszych podmiotów stowarzyszonych nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i powinieneś sprawdzić ich indywidualne polityki prywatności, aby zobaczyć, w jaki sposób operatorzy takich witryn wykorzystają Twoje dane osobowe.

Nasza polityka dotycząca poczty elektronicznej

Nasi partnerzy iw pełni przestrzegamy krajowych przepisów dotyczących spamu. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania dalszej korespondencji e-mailowej od nas i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Zgadzamy się, że nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani wymieniać Twojego adresu e-mail żadnej niepowiązanej stronie trzeciej bez Twojej zgody.

Aktualizacje naszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, możemy powiadomić Cię o tym w naszej Witrynie, w poście na blogu, e-mailem lub w dowolny określony przez nas sposób. Wybrana przez nas metoda jest według naszego wyłącznego uznania. Zmienimy również datę „Ostatnia aktualizacja” na początku niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej Polityce prywatności, wchodzą w życie z datą ostatniej aktualizacji i zastępują wszelkie wcześniejsze polityki prywatności.

Skontaktuj Się z Nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami.