Centrum SIEM

Dowiedz się, jak uniknąć przeciążenia alertami dziennika i ponownie dostosować analityków.

Narzędzia do zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) wykorzystują dzienniki aplikacji, serwerów i urządzeń do monitorowania stanu bezpieczeństwa całego stosu technologii, jednak tradycyjne rozwiązania SIEM są nękane przez zalew niepotrzebnych alertów. Dzienniki aplikacji stanowią doskonałą podstawę do wykrywania i analizowania zagrożeń, ale wiedza o tym, jak zrównoważyć reguły i widoczność, jest niezbędna do uwolnienia prawdziwego potencjału wykrywania zagrożeń SIEM.

Za pomocą centrum SIEM możesz zagłębić się w informacje dotyczące typów alertów i najlepszych praktyk w zakresie rejestrowania lub zapoznać się z ogólnym przeglądem i dowiedzieć się, jak najlepiej wdrożyć SIEM i zarządzać nim pod kątem zgodności.