Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Co to jest SIEM? Definicja, komponenty i możliwości

Cyberzagrożenia weszły w nową erę tworzenia i wdrażania. Niezależnie od tego, czy motywowane są konfliktem międzynarodowym, czy zyskiem finansowym, zdolność grup do ingerencji w krytyczne elementy infrastruktury nigdy nie była większa. Zewnętrzne naciski gospodarcze i napięcia międzynarodowe to nie jedyne czynniki zwiększające ryzyko cyberataku: sama liczba podłączonych urządzeń i oprogramowania z łatwością przekracza cztery cyfry dla przedsiębiorstw o ​​ugruntowanej pozycji.

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) ma na celu wykorzystanie ilości danych generowanych przez ogromne stosy technologii i odwrócenie sytuacji atakujących. W tym artykule omówiona zostanie definicja SIEM, a także praktyczne zastosowania SIEM, które przekształcają różne stosy zabezpieczeń w spójną, kontekstową całość.

Jak działa SIEM?

SIEM to kompleksowe podejście wprowadzone przez Instytut Gartnera w 2005 roku, którego celem jest wykorzystanie obszernych danych z urządzeń i dzienników zdarzeń w sieci. Z biegiem czasu oprogramowanie SIEM ewoluowało, obejmując analizę zachowań użytkowników i podmiotów (UEBA) oraz ulepszenia sztucznej inteligencji, dopasowując aktywność aplikacji do wskaźników naruszenia bezpieczeństwa. Skutecznie wdrożony SIEM służy jako proaktywna ochrona sieci, działająca jak system alarmowy, identyfikujący potencjalne zagrożenia i oferujący wgląd w metody nieautoryzowanego dostępu.

W swej istocie SIEM łączy zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie (SIM) i zarządzanie zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (SEM) w ujednolicony system. Agreguje, przeszukuje i raportuje dane z całego środowiska sieciowego, dzięki czemu ogromne ilości informacji są łatwo zrozumiałe dla ludzkiej analizy. Te skonsolidowane dane pozwalają na szczegółowe dochodzenie i monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa danych. Krótko mówiąc, technologia SIEM działa jak całościowy system zarządzania bezpieczeństwem, stale monitorujący i reagujący na potencjalne zagrożenia w czasie rzeczywistym.

6 kluczowych komponentów i możliwości SIEM

Podstawowe elementy tworzące solidny system zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem są tak różnorodne, jak przetwarzane przez niego dane. Od podstawowych komponentów, które agregują i analizują dane, po zaawansowane możliwości usprawniające wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie – zrozumienie kluczowych funkcji SIEM pomoże w podjęciu decyzji, w jaki sposób wybrać ochronę organizacji przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa.

#1. Zarządzanie logami

Oprogramowanie SIEM odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i konsolidowaniu danych dziennika, aby zapewnić kompleksowe zrozumienie środowiska IT organizacji. Proces ten obejmuje zbieranie danych dzienników i zdarzeń z różnych źródeł, takich jak aplikacje, urządzenia, sieci, infrastruktura i systemy. Zebrane dane poddawane są analizie w celu uzyskania całościowego przeglądu. Dzienniki z różnych źródeł są agregowane i normalizowane do wspólnego formatu, co upraszcza analizę. Obsługiwane są różne formaty dzienników, w tym syslog, JSON i XML. Zbieranie ich jest możliwe dzięki szerokiej gamie opcji integracji.
Powszechnie stosowane są różne integracje SIEM, z których wiele obejmuje:
 • Agenci: Wbudowani w docelowe serwery źródłowe agenci oprogramowania SIEM działają jako oddzielne usługi, przesyłając zawartość dziennika do rozwiązania SIEM.

 • Połączenia API: Dzienniki są gromadzone za pośrednictwem punktów końcowych API przy użyciu kluczy API. Ta metoda jest często stosowana w aplikacjach innych firm i aplikacjach w chmurze.

 • Integracje aplikacji:  Integracje te, zlokalizowane po stronie SIEM, obsługują dane w różnych formatach i wykorzystują określone protokoły z systemów źródłowych. Wyodrębniają odpowiednie pola i tworzą wizualizacje dostosowane do konkretnych przypadków użycia. Wiele integracji oferuje również gotowe wizualizacje dla różnych scenariuszy.

 • Haki internetowe: Metoda ta służy do przekazywania danych z rozwiązania SIEM na inną platformę, wyzwalanego przez regułę. Na przykład integracja ze Slackiem może wysyłać alerty na wyznaczony kanał, powiadamiając zespół o problemie wymagającym zbadania.

 • Skrypty napisane na zamówienie: Inżynierowie mogą wykonywać zaplanowane, dostosowane skrypty w celu gromadzenia danych z systemów źródłowych. Skrypty te formatują dane dziennika i przesyłają je do oprogramowania SIEM w ramach procesu integracji.
Aby zwiększyć możliwości wyszukiwania i zrozumienie dla analityków bezpieczeństwa, narzędzia SIEM wykorzystują techniki analizowania i wzbogacania logów. Surowe dzienniki są przekształcane w informacje czytelne dla człowieka, dzieląc dane na znaczniki czasu, typy zdarzeń, źródłowe adresy IP, nazwy użytkowników, dane geolokalizacyjne i kontekst użytkownika. Ten krok usprawnia proces analizy i poprawia interpretowalność wpisów dziennika.

Ponadto narzędzia SIEM zapewniają przechowywanie i przechowywanie danych logów w scentralizowanym repozytorium przez dłuższy okres. Ta funkcja okazuje się nieoceniona w przypadku dochodzeń kryminalistycznych, analiz historycznych i przestrzegania przepisów, służąc jako kluczowe źródło do prowadzenia dokładnego rejestru zdarzeń w czasie.

#2. Analiza i wykrywanie zagrożeń

Wyrafinowani napastnicy dysponujący specjalistyczną wiedzą i dużymi zasobami są rzeczywistością. Jeśli staniesz się ich celem, będą skrupulatnie szukać luk w zabezpieczeniach, które można wykorzystać. Pomimo stosowania najwyższej klasy narzędzi bezpieczeństwa, nie jest możliwe wykrycie każdego potencjalnego zagrożenia. W tym miejscu koncepcja polowania na zagrożenia staje się kluczowa. Jego podstawową misją jest identyfikacja i dokładne wykrywanie tego rodzaju napastników.

W dziedzinie polowania na zagrożenia podstawą sukcesu są dane. Bez jasnego obrazu działań systemu skuteczna reakcja staje się nieosiągalna. Decyzja, z którego systemu wyodrębnić dane, często zależy od zakresu analitycznego – którego SIEM oferuje jeden z najszerszych dostępnych zakresów.

#3. Powiadomienia i alerty

Gromadzenie dzienników nie ma sensu, jeśli dane nie przekładają się na działania: powiadomienia pozwalają analitykom bezpieczeństwa wyprzedzać bieżące zagrożenia, zanim atakujący będą mogli wykorzystać słabe punkty. Zamiast nawigować po ogromnych ilościach surowych danych, alerty SIEM oferują ukierunkowaną i priorytetową perspektywę dotyczącą potencjalnych zagrożeń. Podkreślają wydarzenia wymagające natychmiastowej uwagi, usprawniając proces reakcji zespołów bezpieczeństwa.

Alerty SIEM są klasyfikowane na podstawie ich ważności i znaczenia.

Oto niektóre z najczęstszych wyzwalaczy alertów:
 • Wiele nieudanych prób logowania: Ten alert, wywoływany przez liczne nieudane próby logowania z jednego źródła, jest niezbędny do wykrywania potencjalnych ataków brute-force lub prób nieautoryzowanego dostępu.

 • Blokady kont: Kulminacją nieudanych prób logowania jest zablokowanie konta, co sygnalizuje potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Ten alert pomaga wykryć naruszone dane uwierzytelniające lub próby nieautoryzowanego dostępu.

 • Podejrzane zachowanie użytkownika: Alarm ten wywoływany, gdy działania użytkownika odbiegają od zwykłych wzorców, np. uzyskiwanie dostępu do nietypowych zasobów lub zmiana uprawnień, jest kluczowy przy identyfikowaniu zagrożeń wewnętrznych lub przejętych kont.

 • Wykrywanie złośliwego oprogramowania lub wirusów: Alerty SIEM mogą identyfikować znane złośliwe oprogramowanie lub wirusy poprzez monitorowanie podejrzanych zachowań plików lub podpisów, umożliwiając wczesne zapobieganie i minimalizowanie potencjalnych szkód.

 • Nietypowy ruch sieciowy:Wywoływany przez nienormalną ilość lub wzorce aktywności sieciowej, np. nagły wzrost transferu danych lub połączenia z adresami IP znajdującymi się na czarnej liście, ten alert oznacza potencjalne ataki lub nieautoryzowaną eksfiltrację danych.

 • Utrata lub wyciek danych: Alert ten, generowany w przypadku przesyłania wrażliwych danych poza organizację lub dostępu do nich przez nieuprawnionego użytkownika, ma kluczowe znaczenie dla ochrony własności intelektualnej i zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych.

 • Przestój systemu lub usługi: Alarm ten, wywoływany podczas zakłóceń w krytycznych systemach lub usługach, jest niezbędny do szybkiego podniesienia świadomości, przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia działań łagodzących w celu zminimalizowania wpływu na działalność biznesową.

 • Wykrywanie włamań: Alerty SIEM mogą identyfikować potencjalne próby włamań, takie jak nieautoryzowany dostęp lub próby wykorzystania luk w systemach podatnych na zagrożenia, odgrywając kluczową rolę w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi i ochronie wrażliwych informacji.
To dużo alertów, a tradycyjne narzędzia SIEM traktują większość z nich z taką samą pilnością. W rezultacie coraz ważniejsze staje się, aby nowoczesne narzędzia powstrzymywały alarmy kierowane do przepracowanych pracowników ochrony i zaczynały identyfikować zagrożenia, które są naprawdę istotne.

#4. Inteligentna identyfikacja incydentów

Zasadniczo SIEM są tworzone w celu przesiewania danych i przekształcania ich w przydatne alerty dla użytkowników. Niemniej jednak obecność wielu warstw ostrzegawczych i skomplikowanych konfiguracji często prowadzi do scenariusza, w którym użytkownicy mają do czynienia ze „stosem igieł”, a nie z zamierzonym celem, jakim jest „znalezienie igły w stogu siana”.

SIEM często pogarszają swoją szybkość i wierność ze względu na samą próbę wyczerpującego zakresu funkcji.

Zasadniczo zasady te – ustalane przez Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) organizacji – stanowią podwójne wyzwanie. Jeśli zdefiniowano zbyt mało reguł, wzrasta ryzyko przeoczenia zagrożeń bezpieczeństwa. Z drugiej strony zdefiniowanie nadmiaru reguł prowadzi do wzrostu liczby fałszywych alarmów. Taka obfitość alertów zmusza analityków bezpieczeństwa do wysiłku w celu zbadania wielu alertów, z których większość okazuje się nieistotna. Wynikający z tego napływ fałszywych alarmów nie tylko pochłania cenny czas personelu, ale także zwiększa prawdopodobieństwo przeoczenia uzasadnionego zagrożenia w hałasie.

Aby zapewnić optymalne korzyści w zakresie bezpieczeństwa IT, reguły muszą przejść od bieżących kryteriów statycznych do warunków adaptacyjnych, które autonomicznie generują i aktualizują. Te adaptacyjne reguły powinny stale ewoluować poprzez uwzględnianie najnowszych informacji o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem, analizach zagrożeń, kontekście biznesowym i zmianach w środowisku IT. Co więcej, potrzebny jest głębszy poziom reguł, wyposażony w możliwość analizy sekwencji zdarzeń w sposób podobny do ludzkich analityków.

Zwinne i ostre jak brzytwa, te dynamiczne systemy automatyzacji szybko identyfikują większą liczbę zagrożeń, minimalizują fałszywe alarmy i przekształcają obecne podwójne wyzwanie związane z regułami w wysoce skuteczne narzędzie. Transformacja ta zwiększa ich zdolność do ochrony zarówno małych i średnich firm, jak i przedsiębiorstw przed różnorodnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

#5. Analiza kryminalistyczna

Jednym z efektów domina inteligentnej analizy jest jej zdolność do usprawnienia analizy kryminalistycznej. Zespół kryminalistyczny odgrywa kluczową rolę w badaniu incydentów związanych z bezpieczeństwem, gromadząc i skrupulatnie analizując dostępne dowody. Poprzez dokładne zbadanie dowodów rekonstruują sekwencję zdarzeń związanych z przestępstwem, tworząc narrację dostarczającą cennych wskazówek do ciągłej analizy przez analityków kryminalnych. Każdy element dowodu przyczynia się do rozwoju ich teorii, rzucając światło na sprawcę i jego motywy przestępcze.

Zespół potrzebuje jednak czasu, aby nabrać biegłości w posługiwaniu się nowymi narzędziami i efektywnie je skonfigurować, zapewniając dobre przygotowanie organizacji do obrony przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa i potencjalnymi atakami. Faza początkowa obejmuje ciągły nadzór, co wymaga rozwiązania zdolnego do monitorowania wielu danych dziennika generowanych w sieci. Wyobraź sobie wszechstronną perspektywę 360 stopni, podobną do okrągłego posterunku wartowniczego.

Kolejny krok polega na utworzeniu zapytań, które wspierają Twoich analityków. Przy ocenie programów bezpieczeństwa często bierze się pod uwagę dwa kluczowe wskaźniki: średni czas wykrycia (MTTD), mierzący czas potrzebny do zidentyfikowania incydentu bezpieczeństwa, oraz średni czas reakcji (MTTR), reprezentujący czas potrzebny na naprawienie incydentu po odkrycie. Chociaż technologie wykrywania ewoluowały w ciągu ostatniej dekady, co spowodowało znaczny spadek MTTD, średni czas reakcji (MTTR) pozostaje stale wysoki. Aby rozwiązać ten problem, kluczowe znaczenie ma uzupełnienie danych z różnych systemów o bogaty kontekst historyczny i kryminalistyczny. Tworząc pojedynczą scentralizowaną oś czasu zdarzeń, obejmującą dowody z wielu źródeł i integrując się z SIEM, tę oś czasu można przekształcić w logi i przesłać do wybranego segmentu AWS S3, ułatwiając skuteczniejszą reakcję na incydenty bezpieczeństwa.

#6. Raportowanie, audyt i dashboardy

Pulpity nawigacyjne, krytyczne dla każdego sprawnego rozwiązania SIEM, odgrywają integralną rolę na etapach analizy danych dziennika po agregacji i normalizacji. Po zebraniu danych z różnych źródeł rozwiązanie SIEM przygotowuje je do analizy. Wyniki tej analizy są następnie przekładane na praktyczne spostrzeżenia, które są wygodnie prezentowane za pomocą pulpitów nawigacyjnych. Aby ułatwić proces onboardingu, liczne rozwiązania SIEM zawierają wstępnie skonfigurowane dashboardy, usprawniające asymilację systemu dla Twojego zespołu. Ważne jest, aby analitycy mogli w razie potrzeby dostosowywać swoje pulpity nawigacyjne – może to zwiększyć przewagę analizy prowadzonej przez człowieka, umożliwiając szybkie wsparcie w przypadku wystąpienia kompromisu.

Porównanie SIEM z innymi narzędziami

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), Orkiestracja, automatyzacja i reagowanie na zagrożenia (SOAR), Rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR), Wykrywanie i reagowanie na punktach końcowych (EDR) oraz Centrum operacji bezpieczeństwa (SOC) to integralne elementy nowoczesnego cyberbezpieczeństwa, każdy pełni inną rolę. Dzieląc każde narzędzie na jego cel, funkcję i przypadek użycia, oto krótki przegląd porównania SIEM z sąsiednimi narzędziami:

Skupiać Funkcjonalność  Przypadek użycia
SIEM Skupia się głównie na analizie danych dzienników i zdarzeń w celu wykrywania zagrożeń i zapewniania zgodności. Agreguje, koreluje i analizuje dane w celu generowania alertów i raportów. Idealny do monitorowania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa w oparciu o predefiniowane reguły.
SZYBOWAĆ Orkiestracja i automatyzacja procesów bezpieczeństwa. Integruje narzędzia, automatyzuje działania reagowania i usprawnia przepływy pracy związane z reagowaniem na incydenty. Zwiększa wydajność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, reagowania na incydenty i koordynacji przepływu pracy.
XDR Wykracza poza tradycyjne możliwości SIEM, integrując dane z różnych narzędzi bezpieczeństwa. Zapewnia zaawansowane wykrywanie, badanie i reagowanie na zagrożenia w wielu warstwach zabezpieczeń. Oferuje bardziej wszechstronne i zintegrowane podejście do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie.
EDR Koncentruje się na monitorowaniu i reagowaniu na zagrożenia na poziomie punktu końcowego. Monitoruje aktywność punktów końcowych, wykrywa zagrożenia i reaguje na nie, a także zapewnia widoczność punktów końcowych. Niezbędne do wykrywania i łagodzenia zagrożeń atakujących poszczególne urządzenia.
SOC Jako jednostka organizacyjna nadzorująca działania związane z cyberbezpieczeństwem, skupia się na ochronie klientów i utrzymaniu efektywności procesów bezpieczeństwa. Obejmuje ludzi, procesy i technologię do ciągłego monitorowania, wykrywania, reagowania i łagodzenia skutków. Scentralizowany hub zarządzający operacjami bezpieczeństwa, często wykorzystujący narzędzia takie jak SIEM, EDR i XDR.
Podsumowując, narzędzia te uzupełniają się, a organizacje często wdrażają ich kombinację, aby stworzyć solidny ekosystem cyberbezpieczeństwa. SIEM ma fundamentalne znaczenie, podczas gdy SOAR, XDR, EDR i SOC oferują wyspecjalizowane funkcjonalności i rozszerzone możliwości w zakresie automatyzacji, kompleksowego wykrywania zagrożeń, bezpieczeństwa punktów końcowych i ogólnego zarządzania operacjami.

Jak (nie) wdrożyć SIEM

Podobnie jak wszystkie narzędzia, Twój SIEM musi być odpowiednio skonfigurowany, aby zapewnić najlepsze wyniki. Następujące błędy mogą mieć głęboko szkodliwy wpływ nawet na wysokiej jakości oprogramowanie SIEM:
 • Nadzór nad zakresem: Zaniedbanie uwzględnienia zasięgu Twojej firmy i niezbędnego pozyskiwania danych może spowodować, że system wykona trzykrotnie większe obciążenie niż zamierzone, co doprowadzi do nieefektywności i obciążenia zasobów.

 • Brak informacji zwrotnej: Ograniczona informacja zwrotna lub jej brak podczas prób i wdrażania pozbawia system kontekstu zagrożeń, co skutkuje zwiększoną liczbą fałszywych alarmów i podważa dokładność wykrywania zagrożeń.

 • „Ustaw i zapomnij”: Przyjęcie pasywnego stylu konfiguracji „ustaw i zapomnij” utrudnia rozwój SIEM i jego zdolność do włączania nowych danych. Takie podejście od początku ogranicza potencjał systemu i sprawia, że ​​w miarę rozwoju przedsiębiorstwa staje się on coraz bardziej nieefektywny.

 • Wyłączenie interesariuszy:Brak zaangażowania interesariuszy i pracowników w proces wdrożenia naraża system na błędy pracowników i złe praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ten nadzór może zagrozić ogólnej efektywności SIEM.
Zamiast szperać i mieć nadzieję, że natkniesz się na najlepsze rozwiązanie SIEM dla swojego przypadku użycia, poniższe 7 kroków może zapewnić bezproblemową implementację SIEM, która najlepiej pomoże Twoim zespołom ds. bezpieczeństwa i klientom:
 • Przygotuj plan uwzględniający aktualny stos zabezpieczeń, wymagania dotyczące zgodności i oczekiwania.
 • Zidentyfikuj kluczowe informacje i źródła danych w sieci swojej organizacji.
 • Upewnij się, że w Twoim zespole znajduje się ekspert SIEM, który poprowadzi proces konfiguracji.
 • Edukuj personel i wszystkich użytkowników sieci w zakresie najlepszych praktyk dotyczących nowego systemu.
 • Określ typy danych, których ochrona w Twojej organizacji jest najważniejsza.
 • Wybierz typy danych, które chcesz gromadzić w systemie, pamiętając, że więcej danych nie zawsze oznacza lepiej.
 • Zaplanuj czas na uruchomienie testów przed ostateczną implementacją.
Po pomyślnym wdrożeniu SIEM analitycy bezpieczeństwa zyskują nowy wgląd w środowisko aplikacji, które chronią.

Rozwiązanie SIEM nowej generacji firmy Stellar Cyber

Rozwiązanie SIEM nowej generacji firmy Stellar Cyber ​​jest integralną częścią pakietu Stellar Cyber, skrupulatnie opracowanego, aby zapewnić szczupłe zespoły ds. bezpieczeństwa, pozwalając im skoncentrować swoje wysiłki na dostarczaniu precyzyjnych środków bezpieczeństwa niezbędnych dla firmy. To kompleksowe rozwiązanie optymalizuje wydajność, zapewniając, że nawet zespoły korzystające z niewielkich zasobów mogą działać na dużą skalę.

Bez wysiłku łącząc dane z różnych kontroli bezpieczeństwa, systemów IT i narzędzi zwiększających produktywność, Stellar Cyber ​​bezproblemowo integruje się z gotowymi złączami, eliminując potrzebę interwencji człowieka. Platforma automatycznie normalizuje i wzbogaca dane z dowolnego źródła, uwzględniając kluczowy kontekst, taki jak informacje o zagrożeniach, dane użytkownika, informacje o zasobach i lokalizacja GEO. Dzięki temu Stellar Cyber ​​może ułatwić kompleksową i skalowalną analizę danych. Rezultatem jest niezrównany wgląd w krajobraz przyszłych zagrożeń.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z naszym Możliwości platformy SIEM nowej generacji.

Przewiń do góry