Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.
Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Stellar Cyber ​​Open XDR - logo

Spis treści

Lista kontrolna SIEM: szczegółowe wskaźniki do oceny SIEM

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie przedsiębiorstw system zarządzania informacjami i zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM) odgrywa kluczową rolę w ochronie firm przed cyberatakami i błędami pracowników. Zapewniając kompleksowe monitorowanie i analizę zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w sieci organizacji, narzędzia SIEM pomagają wykrywać potencjalne zagrożenia i reagować na nie.

Łącząc dane z różnych źródeł, oferując ujednolicony obraz stanu bezpieczeństwa organizacji – lub mącąc wodę i zasypując zespół ds. bezpieczeństwa niekończącymi się alertami – z narzędziami SIEM należy obchodzić się z należytą ostrożnością i uwagą. W tym artykule szczegółowo omówimy szczegółową listę kontrolną SIEM, prowadzącą przez najważniejsze wskaźniki i funkcje, które należy wziąć pod uwagę w celu skutecznego monitorowania bezpieczeństwa i unikania fałszywych alarmów w środku nocy. Aby zapoznać się z podstawami, odwiedź nasz poprzedni artykuł na temat tego, czym jest SIEM.

Dlaczego potrzebujesz SIEM do monitorowania bezpieczeństwa

Systemy SIEM służą jako centralne centrum gromadzenia i analizowania danych związanych z bezpieczeństwem z różnych źródeł w infrastrukturze IT organizacji. Takie podejście umożliwia pełniejszy obraz zagrożeń bezpieczeństwa, ułatwiając identyfikację, ocenę i reakcję na potencjalne zagrożenia.

Jednym z głównych powodów, dla których organizacje wybierają rozwiązanie SIEM, jest jego zdolność do zapewnienia wglądu w stan bezpieczeństwa organizacji w czasie rzeczywistym. Agregując i korelując dane z wielu źródeł, narzędzia SIEM mogą wykrywać nietypowe wzorce lub anomalie, które mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa lub podatność. Kolejną istotną zaletą systemów SIEM jest ich rola w zgodności z wymogami regulacyjnymi. Wiele branż podlega rygorystycznym standardom bezpieczeństwa, a narzędzia SIEM mogą pomóc organizacjom zapewnić spełnienie tych wymagań, zapewniając szczegółowe funkcje rejestrowania, raportowania i ostrzegania.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa narzędzia SIEM mogą szybko zebrać odpowiednie dane, pomagając w szybkiej i skutecznej reakcji. Zmniejsza to potencjalne szkody i przestoje spowodowane zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem. Krótko mówiąc, rozwiązania SIEM są niezwykle korzystne dla organizacji – możesz dowiedzieć się więcej o korzyściach SIEM.

Zagłębmy się w konkretne wskaźniki, które należy ocenić przy wyborze rozwiązania SIEM.

Lista kontrolna oceny rozwiązania SIEM

Wdrożenie rozwiązania SIEM to strategiczna decyzja wykraczająca poza samo wykrycie potencjalnych zagrożeń. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi pomiędzy dostarczaniem na czas alertów o zagrożeniach i nieprzytłaczaniem personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Jego skuteczność zależy od zdolności do odzwierciedlenia zdolności zespołu do badania i selekcji alertów. Aby to osiągnąć, narzędzia SIEM można podzielić na trzy podstawowe komponenty: moduł gromadzenia danych, system wykrywania zagrożeń i reakcję na zagrożenia. W celu gromadzenia, analizowania i powiadamiania Twojego zespołu o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem w stosie technologii. Ocena odpowiedniego narzędzia dla Twojej organizacji wymaga dokładnej analizy najlepszego narzędzia dla Twoich potrzeb, zaczynając od poniższej listy kontrolnej SIEM:

Integracja aktywów

Najbardziej krytycznym aspektem każdego rozwiązania SIEM jest jego zdolność do monitorowania połączeń sieciowych i analizowania uruchomionych procesów. Aby to osiągnąć, należy prowadzić dokładną i aktualizowaną listę zasobów: na tych punktach końcowych i serwerach generowane są dzienniki – jedynym sposobem na uzyskanie 360-stopniowej widoczności jest zapewnienie ich połączenia z silnikiem analitycznym.

Tradycyjnie integrację zasobów umożliwiały agenty – specjalistyczne oprogramowanie instalowane bezpośrednio na samym punkcie końcowym. Choć lepsze to niż nic, narzędzia SIEM, które opierają się wyłącznie na agentach, nie dają pełnego obrazu sytuacji. Ich instalacja w skomplikowanych stosach technologii jest nie tylko kłopotliwa, ale niektóre obszary po prostu nie nadają się do zainstalowania oprogramowania agentowego – np. zapór sieciowych i serwerów przedprodukcyjnych. Aby zagwarantować naprawdę pełny obraz zasobów, narzędzie SIEM powinno umożliwiać pozyskiwanie dzienników z dowolnego źródła lub integrowanie się z innymi uznanymi rozwiązaniami lub, w idealnym przypadku, jedno i drugie.

Nie tylko ważne jest posiadanie pełnego zakresu urządzeń i punktów końcowych, ale zdefiniowanie krytyczności tych urządzeń w narzędziu SIEM oferuje kolejny krok dalej. Nadając priorytet alertom na podstawie ważności urządzenia, Twój zespół może skorzystać na zasadniczej zmianie: od ślepych alertów do incydentów ukierunkowanych na efektywność.

Dostosowanie reguł

Sednem analizy zagrożeń SIEM są jej reguły – w swej istocie każda reguła po prostu definiuje konkretne zdarzenie występujące określoną liczbę razy w danym okresie. Wyzwanie polega na ustaleniu tych progów w celu rozróżnienia ruchu normalnego i nietypowego w konkretnym środowisku. Proces ten wymaga ustalenia podstaw sieci poprzez uruchomienie systemu na kilka tygodni i przeanalizowanie wzorców ruchu. Co zaskakujące, wielu organizacjom nie udaje się dostosować SIEM do swojego unikalnego środowiska – bez tego narzędzia SIEM grożą przytłoczeniem zespołu ds. bezpieczeństwa niekończącymi się bezużytecznymi alertami. Chociaż ustalanie priorytetów zasobów może pomóc w zwiększeniu efektywności czasu reakcji, dostosowywanie reguł pozwala zespołom przede wszystkim ograniczyć liczbę fałszywych alarmów.

Kopiąc głębiej, istnieją dwa rodzaje reguł. Reguły korelacji to te powyżej – te, które pobierają surowe dane o zdarzeniach i przekształcają je w przydatne informacje o zagrożeniach. Chociaż inne reguły wykrywania zasobów są ważne, pozwalają narzędziom SIEM dodać więcej kontekstu poprzez identyfikację systemu operacyjnego, aplikacji i informacji o urządzeniu otaczających każdy dziennik. Są one niezbędne, ponieważ narzędzie SIEM musi nie tylko wysyłać alerty o wysokim priorytecie, gdy trwa atak SQL, ale przede wszystkim musi także określić, czy atak może się powieść.

Na przykład, jeśli zakres adresów IP w kanale pochodzi od znanej grupy hakerów, system może podnieść krytyczność powiązanych zdarzeń. Dane geolokalizacyjne również odgrywają rolę, pomagając dostosować krytyczność na podstawie pochodzenia lub miejsca docelowego ruchu sieciowego. Jednak niskiej jakości źródła zagrożeń mogą znacznie zwiększyć liczbę fałszywych alarmów, co podkreśla znaczenie wyboru niezawodnego, regularnie aktualizowanego źródła danych.

Fałszywe alarmy to coś więcej niż tylko drobne niedogodności – mogą być poważnymi zakłóceniami, zwłaszcza gdy skutkują alertami wymagającymi natychmiastowej uwagi we wczesnych godzinach porannych. Te niepotrzebne alerty nie tylko zakłócają sen, ale także przyczyniają się do zmęczenia pracowników ochrony, co może prowadzić do wydłużenia czasu reakcji lub przeoczenia rzeczywistych zagrożeń. Kiedy system SIEM ma dostęp do danych dotyczących zarządzania konfiguracją, uzyskuje wgląd w normalny stan operacyjny sieci i jej komponentów. Obejmuje to wiedzę na temat zaplanowanych aktualizacji, czynności konserwacyjnych i innych rutynowych zmian, które w przeciwnym razie mogłyby zostać błędnie zinterpretowane jako podejrzane działania. Integracja danych dotyczących zarządzania zmianami z rozwiązaniem SIEM ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia jego dokładności i efektywności. Umożliwia systemowi skuteczniejsze rozróżnianie działań normalnych i nietypowych.

Dzięki solidnym podstawom reguł rozwiązanie SIEM w końcu może zacząć wykonywać swoją pracę: wykrywać luki w zabezpieczeniach.

Wykrywanie podatności za pomocą UEBA

Chociaż na papierze wykrywanie luk jest głównym przedmiotem zainteresowania SIEM, zajmuje trzecie miejsce na tej liście, ponieważ zasady dotyczące wykrywania są równie ważne jak wykrywanie luk. Jedną z uwzględnionych funkcji wykrywania podatności powinna być analiza zachowań użytkowników i jednostek (UEBA). UEBA znajduje się po drugiej stronie medalu analizy ryzyka – podczas gdy niektóre narzędzia SIEM opierają się wyłącznie na regułach, UEBA przyjmuje bardziej proaktywne podejście i sama analizuje zachowania użytkowników.

Załóżmy, że naszym celem jest analiza wzorców korzystania z VPN przez użytkownika o imieniu Tom. Moglibyśmy śledzić różne szczegóły jego aktywności VPN, takie jak czas trwania jego sesji VPN, adresy IP używane do połączeń oraz kraje, z których się loguje. Zbierając dane na temat tych atrybutów i stosując techniki analityki danych, możemy stworzyć dla niego model użytkowania. Po zgromadzeniu wystarczającej ilości danych możemy zastosować metody analizy danych, aby rozpoznać wzorce w korzystaniu z VPN Toma i ustalić, co stanowi jego normalny profil aktywności. Opierając się na ocenach ryzyka zamiast na indywidualnych alertach bezpieczeństwa, platformy UBEA korzystają z drastycznie mniejszej liczby fałszywych alarmów. Na przykład pojedyncze odchylenie od normy nie powoduje automatycznego ostrzeżenia analityków. Zamiast tego każde nietypowe zachowanie zaobserwowane w działaniach użytkownika wpływa na ogólną ocenę ryzyka. Kiedy użytkownik zgromadzi wystarczającą liczbę punktów ryzyka w określonym przedziale czasu, są one następnie klasyfikowane jako znaczące lub wysokiego ryzyka.

Kolejną zaletą UEBA jest jego zdolność do ścisłego przestrzegania kontroli dostępu. Dzięki wcześniej ustalonej głębokiej widoczności zasobów narzędzia SIEM mogą nie tylko monitorować, kto uzyskuje dostęp do pliku, urządzenia lub sieci, ale także czy jest do tego upoważniony. Dzięki temu Twoje narzędzia bezpieczeństwa mogą wykrywać problemy, które w przeciwnym razie nie zostałyby wykryte przez tradycyjny radar IAM, takie jak ataki polegające na przejęciu konta lub złośliwe informacje wewnętrzne. W przypadku wykrycia problemów szablony reakcji na incydenty pomagają zautomatyzować sekwencję kroków wykonywanych natychmiast po wyzwoleniu alertu. Pomagają one analitykom szybko zweryfikować dany atak i podjąć odpowiednie działania, aby zapobiec dalszym szkodom. Jeśli uda się je zmienić w zależności od szczegółów alertu, można zaoszczędzić dodatkowy czas. Dynamiczne przepływy pracy związane z reagowaniem na incydenty umożliwiają zespołom ds. bezpieczeństwa segregację zagrożeń i reagowanie na nie w błyskawicznym tempie.

Aktywne i pasywne skanowanie sieciowe

  • Aktywne skanowanie sieciowe: Obejmuje to proaktywne sondowanie sieci w celu wykrycia urządzeń, usług i luk w zabezpieczeniach. Aktywne skanowanie przypomina pukanie do drzwi i sprawdzanie, kto otwiera — wysyła pakiety lub żądania do różnych systemów w celu zebrania informacji. Metoda ta jest niezbędna do uzyskiwania w czasie rzeczywistym danych o stanie sieci, identyfikowania aktywnych hostów, otwartych portów i dostępnych usług. Potrafi także wykryć słabe punkty bezpieczeństwa, takie jak nieaktualne oprogramowanie lub niezałatane luki w zabezpieczeniach.
  •  
  • Pasywne skanowanie sieciowe: Natomiast skanowanie pasywne cicho obserwuje ruch sieciowy, nie wysyłając żadnych sond ani pakietów. To jak podsłuchiwanie rozmów w celu zebrania informacji. Metoda ta opiera się na analizie przepływu ruchu w celu identyfikacji urządzeń i usług. Skanowanie pasywne jest szczególnie cenne ze względu na swój nieinwazyjny charakter i brak zakłóceń w normalnej działalności sieci. Potrafi wykryć urządzenia, które mogą zostać przeoczone podczas aktywnego skanowania, na przykład te, które są aktywne tylko w określonych okresach.
Zarówno skanowanie aktywne, jak i pasywne stanowią integralną część kompleksowego narzędzia SIEM. Aktywne skanowanie zapewnia bezpośredni, natychmiastowy wgląd, podczas gdy skanowanie pasywne zapewnia ciągły nadzór. Razem tworzą wielowarstwową strategię obrony, zapewniającą, że w dążeniu do bezpieczeństwa i integralności sieci nie pozostanie żaden kamień.

Personalizacja pulpitu nawigacyjnego

Różne poziomy operacyjne w organizacji wymagają własnego spojrzenia na bezpieczeństwo stosu technologii. Na przykład kierownictwo potrzebuje podsumowań wysokiego szczebla skupiających się na kwestiach biznesowych, a nie szczegółach technicznych. Z kolei technicy bezpieczeństwa korzystają z dogłębnych, kompleksowych raportów. Narzędzie SIEM, które może wspierać ten poziom personalizacji, nie tylko gwarantuje, że każdy członek zespołu otrzyma informacje najbardziej odpowiednie dla jego roli, ale także pozwala na lepszą komunikację między członkami zespołu a kierownictwem, bez dodatkowego polegania na narzędziach stron trzecich.

Jasne raportowanie i kryminalistyka

Efektywne raportowanie jest integralną częścią rozwiązania SIEM. Powinien zapewniać jasne, praktyczne spostrzeżenia, które odpowiadają odrębnym potrzebom różnych szczebli organizacyjnych, od kierownictwa najwyższego szczebla po personel techniczny. Dzięki temu wszystkie osoby zaangażowane w monitorowanie bezpieczeństwa i reagowanie na nie posiadają informacje niezbędne do podejmowania świadomych decyzji i skutecznego działania.

Ocena SIEM nowej generacji

Rozwiązanie SIEM nowej generacji firmy Stellar Cyber ​​zostało zaprojektowane tak, aby radzić sobie ze złożonością współczesnego cyberbezpieczeństwa dzięki skalowalnej architekturze zaprojektowanej do zarządzania dużymi ilościami danych. Bez wysiłku pozyskuje, normalizuje, wzbogaca i łączy dane z każdego narzędzia IT i bezpieczeństwa. Następnie, wykorzystując potężny silnik AI, Stellar Cyber ​​skutecznie przetwarza te dane, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla dowolnej skali działania.

Sercem solidnej wydajności Stellar Cyber ​​leży jego architektura oparta na mikrousługach, natywna dla chmury. Taka konstrukcja pozwala na poziome skalowanie w odpowiedzi na zapotrzebowanie, zapewniając, że system będzie w stanie obsłużyć dowolną ilość danych i obciążenie użytkownikami wymagane dla Twojej misji bezpieczeństwa. Architektura ta kładzie nacisk na współdzielenie zasobów, monitorowanie systemu i skalowanie, umożliwiając skupienie się wyłącznie na bezpieczeństwie bez ciężaru związanego z zarządzaniem systemem.

Elastyczność we wdrażaniu jest kluczowym aspektem rozwiązania Stellar Cyber. Można go dostosować do różnych środowisk, zarówno lokalnych, w chmurze, jak i hybrydowych, zapewniając bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą. Co więcej, Stellar Cyber ​​jest od podstaw zaprojektowany z myślą o obsłudze wielu najemców. Ta funkcja gwarantuje elastyczne i bezpieczne działanie organizacjom każdej wielkości i typu. Dodatkowo możliwość obsługi wielu lokalizacji zapewnia, że ​​dane pozostają w określonym regionie. Ma to kluczowe znaczenie dla zgodności i skalowalności, szczególnie w złożonych środowiskach operacyjnych, w których kluczowe znaczenie ma miejsce przechowywania danych i suwerenność.

Podejście Stellar Cyber ​​nie tylko spełnia aktualne wymagania cyberbezpieczeństwa, ale jest także przyszłościowe i gotowe do ewolucji wraz z potrzebami Twojej organizacji. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym przedsiębiorstwem, czy operacją na dużą skalę, rozwiązanie Stellar Cyber ​​jest wyposażone, aby zapewnić doskonałe monitorowanie bezpieczeństwa i zarządzanie zagrożeniami. Dowiedz się więcej o naszej platformie SIEM nowej generacji i zobacz, jak może ona poprawić stan bezpieczeństwa Twojej organizacji.
Przewiń do góry