โลโก้ Stellar Cyber ​​Open XDR
ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้
โลโก้ Stellar Cyber ​​Open XDR
โลโก้ Stellar Cyber ​​Open XDR

เอกลักษณ์

แพลตฟอร์มการตรวจจับและตอบสนองเครือข่าย

โซนิควอลล์

เราร่วมกันเร่งการป้องกันภัยคุกคามการตรวจจับและการตอบสนองในโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมด

Malwarebytes

Malwarebytes และ Stellar Cyber ​​มุ่งเน้นที่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของทีมรักษาความปลอดภัยที่มีทรัพยากรจำกัด

SIEM รุ่นต่อไป