ความสามารถ

หน่วยสืบราชการลับภัยคุกคาม

การเพิ่มคุณค่าในตัวปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

พื้นเมืองของ Stellar Cyber ​​และทำงานนอกกรอบได้ฟรี the แพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคาม รวบรวมฟีดข่าวกรองภัยคุกคามหลายรายการโดยอัตโนมัติและแจกจ่ายในการรวมข้อมูลแบบเกือบเรียลไทม์สำหรับการปรับใช้ทั้งหมดที่มีการปรับปรุงข้อมูลและตรวจพบภัยคุกคาม นำฟีดของคุณเองมาปรับแต่งให้เข้ากับภารกิจของคุณ

มันทำงานอย่างไร?

ระบบคลาวด์ของ Stellar Cyber แพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคาม (TIP) รวบรวมฟีดข่าวกรองเชิงพาณิชย์ โอเพนซอร์ส และภัยคุกคามของรัฐบาลหลายรายการเข้าด้วยกันในแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์ที่รวบรวมได้จะถูกกระจายไปยังการใช้งาน Stellar Cyber ​​ทุกครั้ง ทั้งภายในองค์กรหรือบนคลาวด์ การปรับใช้แต่ละครั้งใช้ข้อมูลภัยคุกคามล่าสุดเพื่อเพิ่มข้อมูลในขณะที่นำเข้ามาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด การตรวจจับและการตอบสนอง
Threat Intelligence Platform เป็นส่วนสำคัญของแกนหลักในการเสริมแต่งสำหรับการสร้าง อินเตอร์โฟลว์ – โมเดลข้อมูลที่ทำให้เป็นมาตรฐานและสมบูรณ์ของ Stellar Cyber

ฟีเจอร์สำคัญ

รวมฟีดหลายรายการ

TIP ของ Stellar Cyber ​​จะรวบรวมฟีดข่าวกรองภัยคุกคามเชิงพาณิชย์ โอเพ่นซอร์ส และภาครัฐโดยอัตโนมัติพร้อมกับข้อมูลจาก การวิจัยความปลอดภัยทางไซเบอร์ของดาวฤกษ์ หรือที่ใช้ร่วมกันระหว่างการปรับใช้ ตัวอย่างฟีดที่มี ได้แก่ Proofpoint, DHS, OTX, Openphish และ PhishBank ฟีดได้รับการจัดลำดับความสำคัญตามการวิจัยด้านความปลอดภัย ดังนั้นข้อมูลความปลอดภัยจึงสมบูรณ์เพียงครั้งเดียวหลังจากการรวมข่าวกรองภัยคุกคาม

นำอาหารมาเอง

หาก Stellar Cyber ​​ไม่มีข้อมูลภัยคุกคามที่สำคัญสำหรับภารกิจของคุณ คุณสามารถรวมฟีดเพิ่มเติมเข้ากับแพลตฟอร์มได้โดยตรงด้วยมาตรฐาน เช่น STIX/TAXII ข้อมูลภัยคุกคามที่เพิ่มเข้ามามีไว้เพื่อการปรับใช้ของคุณเท่านั้น

ใกล้เรียลไทม์

การอัปเดตข่าวกรองภัยคุกคามล่าสุดจากทุกแหล่งจะถูกแจกจ่ายไปยังการปรับใช้ Stellar Cyber ​​ทั้งหมดโดยอัตโนมัติและต่อเนื่อง

ฟรี

รวมฟีดข่าวกรองภัยคุกคามและ การคุกคาม
แพลตฟอร์มข่าวกรอง
เองให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตโนมัติ

แพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคามทำงานอยู่เสมอใน
พื้นหลังโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ มัน
รวบรวม รวบรวม จัดลำดับความสำคัญ แจกจ่ายฟีดอย่างต่อเนื่อง
และเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลด้วย