Gumamit ng Case Video Library

- Ang remedyo ng SolarWinds ay lumalabag sa Stellar Cyber

- Pangkalahatang ideya ng AI / ML ng Stellar Cyber: Hindi suportadong ML, Pinangangasiwaang ML at Adaptive ML

- Pag-secure ng imprastraktura ng SaaS at Cloud

- Automated Firewall Detection at Tugon

- Application ng Entity Behaviour Analytics (EBA) Application

- Pag-uulat - GUI / Dashboard ng Stellar Cyber

- Awtomatikong Tumugon

- Imbistigahan ang mga problema

- Nakita ang totoong mga banta

- Kolektahin ang tamang data

- Pangkalahatang-ideya ng GUI Dashboard

- Pag-stream ng Data

- Susunod na Gen SIEM

- Automated na Pangangaso ng Banta

- Pagsusuri sa Pag-uugali ng User (UBA) Application 3-minutong pangkalahatang-ideya

- Pagsusuri sa Traffic Traffic (NTA) Application 3-minutong pangkalahatang ideya