Andrew Homer

Phó chủ tịch, liên minh chiến lược

Là Phó Chủ tịch Liên minh Công nghệ của Stellar Cyber, Andrew chịu trách nhiệm tăng tốc và củng cố hệ sinh thái đối tác của Stellar Cyber. Ông là một cựu chiến binh trong ngành công nghệ có nền tảng sâu rộng với các liên minh đối tác hàng đầu, tiếp thị, quản lý sản phẩm và hoạt động kinh doanh cho các công ty bảo mật và phần mềm doanh nghiệp nổi tiếng. Trước đây, Andrew đã lãnh đạo các liên minh đối tác công nghệ tại các công ty an ninh mạng nổi tiếng bao gồm iboss, Morphisec và RSA. Trước đó, Andrew đã có hơn 15 năm làm việc tại EMC, lãnh đạo các vai trò kinh doanh và sản phẩm đa dạng. Ông có bằng cử nhân của Đại học Massachusetts và bằng MBA của Cao đẳng Babson.