Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Phương tiện truyền thông Kit

Easily access Stellar Cyber’s logo, quick facts and 90-second video. Learn how Automation-driven SecOps is democratizing cybersecurity

Biểu trưng của Stellar Cyber

Logo Stellar Cyber ​​có sẵn ở nhiều định dạng tệp khác nhau. EPS dựa trên vector, độ phân giải cao và tốt nhất để in. PNG và JPG, PNG phù hợp nhất cho Word, Powerpoint và sử dụng web nói chung.

Thông tin nhanh về công ty

Hãy xem phần tổng quan này về Chúng tôi làm gì, Chúng tôi làm như thế nào
Làm điều đó, tại sao khách hàng cần Stellar Cyber,
và câu chuyện của Stellar Cyber.

Stellar Cyber ​​trong 90 giây:

Đồ họa thông tin ESG mở XDR
Kiểm tra các tùy chọn tiềm năng cho nền tảng quản lý mối đe dọa cho thấy sự cần thiết của XDR mở
Trên Radar
Stellar Cyber ​​dẫn đầu về XDR với phân tích lưu lượng tích hợp, SIEM và phản hồi tự động
Di chuyển về đầu trang