Bốn điều cần phải có để đảm bảo môi trường OT của bạn

An ninh mạng được đưa ra: những kẻ tấn công sẽ không ngừng cố gắng tìm cách khai thác điểm yếu và lỗ hổng ở bất kỳ đâu trong tổ chức để thực hiện một cuộc tấn công. Cho dù đó là một máy chủ web chưa được vá, một ứng dụng lỗi thời với các lỗ hổng đã biết hoặc người dùng có xu hướng nhấp vào liên kết trước rồi đọc sau, những kẻ tấn công đều tập trung vào việc tìm cách…

Bốn điều cần phải có để đảm bảo môi trường OT của bạn Đọc thêm "