SIEM thế hệ tiếp theo

Blog của khách: Câu chuyện về hai lỗ hổng mạng: Tại sao cần hợp nhất các hoạt động bảo mật và CNTT được quản lý

Được viết bởi Patti Hallock, Giám đốc Điều hành / Kỹ thuật XDR tại Agio Các hoạt động bảo mật của bạn rất quan trọng và mọi quyết định bạn đưa ra

Tiếp tục đọc

phát hiện và phản hồi đám mây

Đánh giá sản phẩm: Nền tảng XDR Stellar Cyber ​​Open

Ban đầu được đăng trong Hầu hết mọi nhà cung cấp, từ các công ty cổng email đến các nhà phát triển nền tảng tình báo mối đe dọa, đều đang tự định vị

Tiếp tục đọc

SOC tự động

Bạn mệt mỏi với các chiến lược phản ứng? Chủ động ngăn chặn những kẻ tấn công trước đó trong chuỗi tiêu diệt!

Tất cả các MSSP đều xử lý một số lượng lớn các cảnh báo hàng ngày - nhưng làm cách nào để các đối tác thành công nhất quản lý dòng này? Ngành MSSP đã chứng kiến

Tiếp tục đọc