Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Phân tích hành vi thực thể người dùng (UEBA)

Nhận một chế độ xem thống nhất duy nhất trong môi trường của bạn
với nền tảng hoạt động bảo mật của Stellar Cyber

Tự động và liên tục khám phá các tài sản mới, lập hồ sơ người dùng, đồng thời xác định hành vi và rủi ro của họ

Từ Dev, đến Q / A và Production, Stellar Cyber ​​đảm bảo khả năng hiển thị 360 độ để phân tích bảo mật trong suốt quá trình CI / CD

Kiểm kê tài sản toàn diện và Phân tích người dùng nâng cao

Phân tích thực thể
-- Ngoài bảo mật SIEM

Chế độ xem lấy người dùng làm trung tâm