Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Phân tích lưu lượng mạng (NTA)

Là một trong những khả năng vốn có của nền tảng hoạt động bảo mật thông minh của Stellar Cyber

Phát hiện và phản hồi mạng (NDR) có lịch sử lâu đời, phát triển nhờ an ninh mạng và phân tích lưu lượng mạng (NTA). Định nghĩa lịch sử về an ninh mạng là sử dụng tường lửa chu vi và Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) để sàng lọc lưu lượng truy cập vào mạng, nhưng khi công nghệ CNTT và công nghệ bảo mật đã phát triển do các cuộc tấn công hiện đại tận dụng các cách tiếp cận phức tạp hơn, định nghĩa hiện nay rộng hơn nhiều.

Là một trong những khả năng cơ bản của nền tảng hoạt động bảo mật thông minh của Stellar Cyber

NDR phát hiện các sự kiện đáng ngờ mà các công cụ bảo mật mạng khác
bị thiếu, cải thiện MTTI hơn 8 lần

Dữ liệu phù hợp với phân tích an ninh mạng chính xác

Dữ liệu phù hợp với phân tích an ninh mạng chính xác

Các thành phần phân tích lưu lượng mạng (NTA)