Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

NĂNG LỰC

Mối đe dọa thông minh

Làm giàu tích hợp, hoàn toàn có thể tùy chỉnh

Có nguồn gốc từ Stellar Cyber ​​và làm việc ngay lập tức miễn phí, Nền tảng thông minh về mối đe dọa tự động tổng hợp nhiều nguồn cấp dữ liệu thông minh về mối đe dọa và phân phối chúng trong các tổng hợp gần thời gian thực cho tất cả các hoạt động triển khai nơi dữ liệu được làm giàu và các mối đe dọa được phát hiện. Mang theo nguồn cấp dữ liệu của riêng bạn để tùy chỉnh cho nhiệm vụ của bạn.
hình ảnh mối đe dọa

Làm thế nào nó hoạt động?

Dựa trên đám mây của Stellar Cyber Nền tảng thông minh về mối đe dọa (TIP) tổng hợp nhiều nguồn cấp thông tin tình báo về mối đe dọa thương mại, mã nguồn mở và chính phủ cùng nhau trong thời gian gần như thực. Các kết quả tổng hợp sau đó được phân phối cho mọi triển khai của Stellar Cyber, tại chỗ hoặc trên đám mây. Mỗi lần triển khai đều sử dụng thông tin tình báo về mối đe dọa mới nhất để làm phong phú thêm dữ liệu khi nó được nhập vào để đạt hiệu quả cao nhất phát hiện và phản hồi.

Nền tảng thông minh về mối đe dọa là một phần quan trọng trong xương sống làm giàu để tạo giao thoa - Mô hình dữ liệu được chuẩn hóa và phong phú hóa của Stellar Cyber.

Các tính năng chính

Phần mềm EDR

Nhiều nguồn cấp dữ liệu được bao gồm

MẸO của Stellar Cyber ​​tự động tổng hợp nhiều nguồn cấp dữ liệu thông tin tình báo về mối đe dọa từ chính phủ, nguồn mở và thương mại cùng với các nguồn cấp dữ liệu từ Nghiên cứu an ninh mạng Stellar hoặc những thứ được chia sẻ giữa các lần triển khai. Các nguồn cấp dữ liệu bao gồm ví dụ là Proofpoint, DHS, OTX, Openphish và PhishBank. Nguồn cấp dữ liệu được ưu tiên dựa trên nghiên cứu bảo mật nên dữ liệu bảo mật chỉ được làm giàu một lần sau khi tổng hợp thông tin tình báo về mối đe dọa.

Mang nguồn cấp dữ liệu của riêng bạn

Nếu Stellar Cyber ​​không có một số thông tin tình báo về mối đe dọa quan trọng cho nhiệm vụ của bạn, bạn có thể tích hợp các nguồn cấp dữ liệu bổ sung trực tiếp vào nền tảng với các tiêu chuẩn như STIX / TAXII. Thông tin về mối đe dọa bổ sung chỉ được cung cấp cho việc triển khai của bạn.

Mở dịch vụ bảo mật XDR

Gần thời gian thực

Các bản cập nhật thông tin tình báo về mối đe dọa mới nhất từ ​​tất cả các nguồn được phân phối tự động và liên tục cho tất cả các triển khai của Stellar Cyber.

giảm giá tiền

Đây là tiêu đề

Tất cả đều bao gồm nguồn cấp dữ liệu tình báo về mối đe dọa và Nền tảng thông minh về mối đe dọa được cung cấp miễn phí.

cài đặt.svg

Tự động

Nền tảng Thông tin về Mối đe dọa luôn hoạt động ở chế độ nền mà không cần bất kỳ chi phí quản trị nào. Nó liên tục thu thập, tổng hợp, ưu tiên, phân phối nguồn cấp dữ liệu và làm phong phú thêm dữ liệu với chúng.

Di chuyển về đầu trang