Cách hoạt động của Interflow

Stellar Cyber's Interflow ™ được thiết kế để xây dựng các bản ghi có thể đọc được, có thể tìm kiếm và có thể hành động với ngữ cảnh phong phú cho bất kỳ tập hợp dữ liệu thu thập nào

Stellar Cyber's Interflow ™ được thiết kế để xây dựng các bản ghi có thể đọc được, có thể tìm kiếm và có thể hành động với ngữ cảnh phong phú cho bất kỳ tập hợp dữ liệu thu thập nào

Interflow được thiết kế bởi các kỹ sư Stellar Cyber ​​với mục tiêu nắm bắt các gói mạng, nhật ký của các công cụ bảo mật và dữ liệu ứng dụng trong nỗ lực tạo ra một tập dữ liệu phong phú hơn Netflow (quá nhẹ), nhẹ hơn đáng kể so với PCAP (quá nặng) và hợp nhất với ngữ cảnh phong phú (vừa phải) như tên máy chủ, thông tin người dùng, Thông minh về mối đe dọa, vị trí địa lý, v.v. Luồng bắt đầu từ việc nhập dữ liệu cơ sở hạ tầng bảo mật thông qua bộ cảm biến, bộ thu thập và bộ chuyển tiếp rộng nhất để thu thập tất cả dữ liệu từ bất kỳ thứ gì hoặc ở bất kỳ đâu theo đúng nghĩa đen dữ liệu và ứng dụng cư trú – trên mạng, máy chủ, vùng chứa, điểm cuối vật lý và máy chủ ảo, tại cơ sở, trong các đám mây công cộng và với các nhà cung cấp dịch vụ. Interflow chuẩn hóa dữ liệu đã thu thập, kết hợp ngữ cảnh bổ sung vào đó và chia sẻ chúng giữa các ứng dụng được tích hợp cao cũng như các ứng dụng của bên thứ ba, thúc đẩy khả năng hiển thị và kiểm soát trên toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT. Dữ liệu phù hợp với ngữ cảnh cho phép phát hiện tốt hơn và kết quả dễ hiểu cho các nhóm bảo mật. Stellar Cyber ​​là nền tảng hoạt động bảo mật thế hệ tiếp theo thông minh duy nhất được cung cấp bởi tính năng Phát hiện và phản hồi eXtended mở (Open XDR) cung cấp khả năng phát hiện mối đe dọa trung thực tốc độ cao trên toàn bộ bề mặt tấn công vì Interflow.

Cách hoạt động của Stellar Cyber's Interflow

Mở nền tảng bảo mật XDR

Phát hiện mối đe dọa với độ trung thực cao tốc độ cao
trên toàn bộ bề mặt tấn công

Biểu dữ liệu Interflow ™

Interflow ™ - Được thiết kế để xây dựng các bản ghi có thể hành động với ngữ cảnh phong phú cho bất kỳ tập hợp các sự kiện bảo mật liên quan.

Tích hợp

Thời gian phát hiện nhanh nhất

Trung bình trong ngành để phát hiện một vi phạm mạng lớn là khoảng 200 ngày và chi phí trung bình là 6 triệu đô la để xác định một vi phạm. Theo báo cáo của ngành, người ta thấy rằng 53% các vi phạm được phát hiện bởi một nguồn bên ngoài. Nền tảng phát hiện và phản hồi mở rộng mở rộng (Open XDR) của Stellar Cyber ​​cung cấp các kỹ thuật thu thập dữ liệu độc đáo và tự động hóa giúp giảm thời gian phát hiện vi phạm từ vài tháng xuống còn vài phút, điều này cuối cùng làm giảm chi phí xác định vi phạm từ hàng triệu đô la đến hàng trăm đô la chi phí nhân lực .

Muốn tìm hiểu thêm?

Chúng tôi mời bạn tham gia chuyến tham quan tự hướng dẫn
Giao diện người dùng Stellar Cyber.