Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Nghiên cứu điển hình

Tải xuống Stellar Cyber's Nghiên cứu tình huống.

Doanh nghiệp

CoopCentral là ngân hàng hợp tác của Colombia trong hơn 55 năm và hiện cung cấp nhiều loại sản phẩm tài chính...
Tải xuống Nghiên cứu>
Một cơ quan nhà nước dựa vào một đội ngũ an ninh tinh gọn để đảm bảo một cuộc tấn công an ninh mạng thành công không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động hàng ngày...
Tải xuống Nghiên cứu>
Một trường đại học đã xác định nhu cầu tăng cường khả năng hiển thị trong toàn bộ hoạt động của giảng viên, nhân viên và sinh viên của mình để giảm thiểu các mối đe dọa tốt hơn. Sau đó...
Tải xuống Nghiên cứu>
Các trường K-12 là một trong những mục tiêu hàng đầu của những kẻ tấn công mạng. Với quy mô của những môi trường này và nguồn tài nguyên hạn chế...
Tải xuống Nghiên cứu>
Các chính quyền thành phố thuộc mọi quy mô ngày càng dễ bị tấn công bởi ransomware do sự bình thường mới của lực lượng lao động phân tán và phi tiêu chuẩn ...
Tải xuống Nghiên cứu>
Được thành lập vào năm 1932, Đại học Boise State đã phát triển thành một trường đại học lớn với hàng chục sinh viên tốt nghiệp và sau đại học ...
Tải xuống Nghiên cứu>
1 2

MSSP

NTT DATA Global Solutions Corporation, công ty cốt lõi trong hoạt động kinh doanh SAP của NTT DATA trong tập đoàn NTT DATA...
Tải xuống Nghiên cứu>
RSM là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu cho thị trường tầm trung. Các khách hàng mà RSM phục vụ là động cơ của...
Tải xuống Nghiên cứu>
Agio là nhà cung cấp CNTT và an ninh mạng được quản lý kết hợp, tận dụng AI để mang lại thời gian phản hồi nhanh nhất khi phát hiện ra các mối đe dọa....
Tải xuống Nghiên cứu>
Giải pháp nhiều người thuê có quy mô từ MSP nhỏ đến doanh nghiệp lớn - CyFlare là nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý trong top 100 toàn cầu...
Tải xuống Nghiên cứu>
5iron là nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý tiên tiến tập trung vào phục vụ các tổ chức tài chính. Có trụ sở tại Nashville, Tennessee, công ty phục vụ...
Tải xuống Nghiên cứu>
Công nghệ do AI điều khiển cho thấy XDR Killchain: kết hợp tất cả các công nghệ bảo mật quan trọng dưới một ô kính duy nhất...
Tải xuống Nghiên cứu>
1 2 3 4
Di chuyển về đầu trang