Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Video

Xem Stellar Cyber ​​Open XDR đang hoạt động

Tổng quan về AI / ML của Stellar Cyber: ML không được giám sát, ML được giám sát và ML thích ứng
Xem ngay bây giờ>
Là một trong những khả năng gốc của nền tảng Open XDR của Stellar Cyber. NDR phát hiện các sự kiện đáng ngờ mà an ninh mạng khác ...
Xem ngay bây giờ>
Xem video dài 4 phút này về Chuỗi tiêu diệt XDR sáng tạo của Stellar Cyber ​​cung cấp mọi thứ phát hiện và phản ứng trong toàn bộ cuộc tấn công ...
Xem ngay bây giờ>
Vượt ra ngoài cảnh báo - phát hiện và phản hồi các Sự cố. Các thuật toán Machine Learning (ML) hàng đầu trong ngành phát hiện các mối đe dọa trong doanh nghiệp ....
Xem ngay bây giờ>
Săn mối đe dọa tự động của Stellar Cyber ​​tăng cường quy trình làm việc của nhà phân tích với các playbook được tạo sẵn và các tùy chọn tùy chỉnh sâu. Trỏ và bấm tìm kiếm và lọc cho ...
Xem ngay bây giờ>
Chuyển động bên nhờ khả năng hiển thị 360 độ - hãy xem video trường hợp sử dụng dài 3 phút này cho thấy cách Stellar Cyber ​​có thể giúp bạn nhanh chóng ...
Xem ngay bây giờ>
NG-SIEM - SIEM thông minh, thống nhất và tiết kiệm chi phí cho mọi nhu cầu bảo mật của bạn. Thu thập, lưu trữ, truy vấn và báo cáo về bảo mật ...
Xem ngay bây giờ>
Các cuộc tấn công không hoạt động trong silo và các công cụ phát hiện cũng vậy. Mở rộng phát hiện và phản hồi (Open XDR) mang lại khả năng hiển thị đầy đủ ...
Xem ngay bây giờ>
Có được một cái nhìn thống nhất duy nhất trong môi trường của bạn với nền tảng hoạt động bảo mật của Stellar Cyber. Tự động và liên tục khám phá các tài sản mới, ...
Xem ngay bây giờ>
Stellar Cyber ​​có một bộ khả năng báo cáo được tích hợp vào nền tảng ngay lập tức, chúng cũng có thể tùy chỉnh
Xem ngay bây giờ>
Open XDR của Stellar Cyber ​​cung cấp một chế độ xem thống nhất, tự động và liên tục khám phá các tài sản mới, xác định hành vi và rủi ro của chúng
Xem ngay bây giờ>
Di chuyển về đầu trang