Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Polityka prywatności

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób Stellar Cyber ​​Inc. („Gwiezdny Cyber”) gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i w inny sposób przetwarza dane osobowe w związku z naszymi stronami internetowymi, w tym stellarcyber.ai, a także innymi obsługiwanymi przez nas stronami internetowymi, które zawierają link do niniejszej Polityki („Witryny”). Niniejsza Polityka opisuje również, w jaki sposób Stellar Cyber ​​gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i w inny sposób przetwarza dane osobowe w celu marketingu naszego oprogramowania oraz innych produktów i usług (razem „Usługi”), w celu utrzymywania i administrowania naszymi relacjami biznesowymi i subskrypcjami oraz utrzymywania, ulepszania i zabezpieczania naszych Usług.

Przetwarzanie przez nas wszelkich danych osobowych, które gromadzimy w celu świadczenia naszych Usług naszym klientom („Klienci”) podlega naszym umowom z naszymi Klientami, a nie niniejszej Polityce.

Zbieranie danych osobowych

Jako gość możesz przeglądać nasze Witryny, aby dowiedzieć się więcej o Stellar Cyber ​​bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych jako gość. Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy rejestrujesz się u nas, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach na naszych Stronach lub w inny sposób kontaktujesz się z nami. Dodatkowo zbieramy dane osobowe naszych Klientów.

Zbieramy następujące rodzaje danych osobowych:

 • Biznesowe informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, tytuł zawodowy, przynależność biznesowa i adres, adres e-mail i numer telefonu.
 • Komunikacja z nami, w tym pytania lub zapytania, które możesz nam przesłać, oraz wszelkie informacje, które tworzysz, wprowadzasz, przesyłasz, publikujesz, przesyłasz, przesyłasz, przechowujesz lub wyświetlasz w naszych Witrynach lub Usługach.
 • Informacje o użytkowaniu z plików cookie i innych zautomatyzowanych technologii, takie jak informacje o urządzeniach używanych do interakcji z naszymi Witrynami lub Usługami oraz dane dotyczące aktywności obejmujące używane strony i funkcje. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych używanych technologii automatycznych, zapoznaj się z poniższą sekcją Informacje zbierane automatycznie.

Informacje zbierane automatycznie

Kiedy korzystasz z naszych Witryn i Usług, automatycznie gromadzimy pewne informacje o komputerze poprzez interakcję Twojego telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej z naszymi Witrynami i Usługami. Takie informacje są zwykle uważane za dane nieosobowe. Zbieramy:

 • Pliki Cookies Nasze Witryny wykorzystują „Cookies” do identyfikowania obszarów naszych Witryn, które odwiedziłeś. Cookie to niewielki fragment danych przechowywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym przez Twoją przeglądarkę internetową. Używamy plików cookie do personalizacji treści, które widzisz w naszych Witrynach. Większość przeglądarek internetowych można ustawić tak, aby wyłączyć korzystanie z plików cookie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, możesz nie być w stanie uzyskać prawidłowego dostępu do funkcji naszych Witryn lub w ogóle. Nigdy nie umieszczamy w plikach cookie informacji umożliwiających identyfikację osoby.
 • Narzędzia śledzące innych firm Używamy również narzędzi do śledzenia stron trzecich, aby poprawić wydajność i funkcje naszych Witryn i Usług. Te narzędzia śledzące stron trzecich są przeznaczone do zbierania wyłącznie informacji nieosobowych dotyczących korzystania z naszych Witryn i Usług.
 • Informacje z dziennika. Automatycznie otrzymujemy informacje z Twojej przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Informacje te obejmują nazwę strony internetowej, z której weszli Państwo na nasze Witryny, o ile istnieje, a także nazwę strony internetowej, do której kierujecie się po opuszczeniu naszej witryny. Informacje te obejmują również adres IP komputera/serwera proxy, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Internetu, nazwę dostawcy witryn internetowych, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia mobilnego i system operacyjny komputera. Wszystkie te informacje wykorzystujemy do analizowania trendów wśród naszych Użytkowników w celu ulepszania naszych Witryn.

Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 • Gwiezdna witryna cybernetyczna.Kiedy odwiedzasz nasze Witryny, wykorzystujemy dane osobowe do interakcji z Tobą, dostarczania Ci odpowiednich danych marketingowych i informacji, kontaktowania się z Tobą w sprawie naszych Usług, personalizowania lub dostosowywania Twojego doświadczenia (na przykład w oparciu o preferencje lub położenie geograficzne), prowadzenia badań (takich jak w celu przetestowania wydajności i układu naszych Witryn) oraz w celu poprawy zawartości i dostępności Witryn.
 • Ulepszanie witryn.Używamy zagregowanych danych z naszych Witryn do wewnętrznych analiz w celu poprawy układu, formatowania i doświadczenia naszych Witryn dla odwiedzających.
 • Usługi administracyjne.Jeśli subskrybujesz lub przeglądasz subskrypcję naszych Usług, wykorzystujemy dane osobowe do tworzenia i administrowania Twoim kontem, zarządzania naszymi relacjami biznesowymi i komunikowania się z Tobą w sprawie Usług, w tym do wysyłania powiadomień i informowania Cię o wszelkich aktualizacjach Usługi.
 • Ulepszanie usług.Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, wykorzystujemy Twoje dane w formie zagregowanej w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa, użyteczności i doświadczenia naszych Usług. Obejmuje to analizowanie trendów opartych na stronach, przepływów użytkowników i czasów dostępu.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twojego dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Jeśli bierzemy udział w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce Prywatności.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Informacje dotyczące Twoich praw do ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem danych osobowych.

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności, zależy od informacji, które zbieramy i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z Tobą umowę, na przykład kiedy tworzysz z nami Politykę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Twój temat
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do ograniczenia
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wycofania zgody

Pamiętaj, że przed odpowiedzeniem na takie prośby możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Narzędzia innych firm

Zatrudniamy firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszych Witryn i Usług, świadczenia naszych Witryn w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Witrynami, pomocy w analizie sposobu korzystania z naszych Witryn lub administrowania naszymi Usługami dla Klientów. Te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani nie wykorzystywania w żadnym innym celu.

 • Witryny
  • Analityka
   • Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki rezygnujący z Google Analytics. Dodatek uniemożliwia JavaScriptowi Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google dotyczącą prywatności i warunków:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Usługi
  • Pełną listę wszystkich podprocesorów wykorzystywanych podczas administrowania naszymi Usługami można znaleźć na stronie Aneks o Ochronie Danych: https://stellarcyber.ai/dpa/

Ochrona prywatności Twojego dziecka

Nasze Witryny nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 13 roku życia („Dziecko”), chociaż zdajemy sobie sprawę, że dziecko może próbować dokonywać zakupów za pośrednictwem naszych Witryn. Nie weryfikujemy wieku naszych Użytkowników ani nie ponosimy odpowiedzialności za weryfikację wieku Użytkownika. Jeśli jesteś Dzieckiem, przed skorzystaniem z naszych Witryn należy uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje Dziecko korzysta z naszych Witryn, skontaktuj się z nami, aby usunąć konto Twojego dziecka; zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Cię o weryfikację Twojego związku z Dzieckiem przed spełnieniem takiej prośby. Jeśli odkryjemy, że Dziecko utworzyło konto w naszych Witrynach, niezwłocznie usuniemy konto, gdy tylko je odkryjemy, nie wykorzystamy informacji w żadnym celu i nie ujawnimy informacji osobom trzecim. Jednak jako rodzic takiego Dziecka rozumiesz, że ponosisz odpowiedzialność prawną za wszelkie transakcje utworzone przez Dziecko.

Linki do stron internetowych Third-Pary

Nasze Witryny mogą zawierać łącza do innych witryn, które nie są pod naszą bezpośrednią kontrolą. Strony te mogą posiadać własne zasady dotyczące prywatności. Nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za połączone strony internetowe i udostępniamy te linki wyłącznie dla wygody i informacji naszych odwiedzających. Użytkownik uzyskuje dostęp do takich powiązanych stron internetowych na własne ryzyko. Te strony internetowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Powinieneś sprawdzić polityki prywatności, jeśli takie istnieją, tych poszczególnych witryn, aby zobaczyć, w jaki sposób operatorzy tych witryn stron trzecich będą wykorzystywać Twoje dane osobowe. Ponadto te strony internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych naszych podmiotów stowarzyszonych. Witryny naszych podmiotów stowarzyszonych nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i powinieneś sprawdzić ich indywidualne polityki prywatności, aby zobaczyć, w jaki sposób operatorzy takich witryn będą wykorzystywać Twoje dane osobowe.

Nasza polityka dotycząca poczty elektronicznej

Nasi partnerzy iw pełni przestrzegamy krajowych przepisów dotyczących spamu. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania dalszej korespondencji e-mailowej od nas i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych. Zgadzamy się, że nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani wymieniać Twojego adresu e-mail żadnej niepowiązanej stronie trzeciej bez Twojej zgody.

Aktualizacje naszej Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, możemy powiadomić Cię w naszych Dites, w poście na blogu, e-mailem lub w dowolny określony przez nas sposób. Wybrana przez nas metoda jest według naszego wyłącznego uznania. Zmienimy również datę „Ostatniej aktualizacji” na początku niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany, które wprowadzamy w naszej Polityce prywatności, wchodzą w życie z datą ostatniej aktualizacji i zastępują wszelkie wcześniejsze Polityki prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami.

Przewiń do góry