Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Học viện điện tử Stellar

Đạt được kiến ​​thức bạn cần để sử dụng hiệu quả Nền tảng XDR Stellar Cyber ​​Open

học viện-1

Hướng dẫn theo yêu cầu

Hệ thống quản lý học tập trên mạng Stellar
cung cấp các khóa học theo yêu cầu và các khóa học trực tuyến có giảng viên hướng dẫn theo lịch trình thường xuyên

Các khóa học và chứng chỉ

Người học có thể tham gia trực tuyến các khóa học Stellar Cyber ​​Open XDR 101 và Stellar Cyber ​​for SOC Analyst theo yêu cầu và đăng ký các khóa học do người hướng dẫn tại Học viện mạng Stellar.

học viện-3

Kích hoạt quyền truy cập cho tất cả