Giấy trắng

Tải xuống Sách trắng của Stellar Cyber

Trường hợp cho XDR mở - X có nghĩa là mọi thứ
Giấy trắng

Trường hợp cho XDR mở - X có nghĩa là mọi thứ

Mô hình hiện tại về an ninh mạng đã bị phá vỡ. Nó bao gồm việc mua lại và triển khai rất nhiều công cụ độc lập, mỗi công cụ có ...
Tải xuống giấy>
Mở XDR so với SIEM - Phù hợp Tài nguyên và Rủi ro Kinh doanh với Giải pháp phù hợp
Giấy trắng

Mở XDR so với SIEM - Phù hợp Tài nguyên và Rủi ro Kinh doanh với Giải pháp phù hợp

Đạt được khả năng hiển thị và phản hồi các cuộc tấn công trên toàn bộ cơ sở hạ tầng doanh nghiệp (thiết bị đầu cuối, máy chủ, ứng dụng, SaaS, đám mây, người dùng, v.v.) là một ...
Tải xuống giấy>
SOCless: Bước nhảy vọt tiếp theo trong bảo mật không gian mạng doanh nghiệp
Giấy trắng

SOCless: Bước nhảy vọt tiếp theo trong bảo mật không gian mạng doanh nghiệp

Khái niệm SOC (Trung tâm Hoạt động Bảo mật) của doanh nghiệp thường được tô điểm - những màn hình lớn, những hình dung hào nhoáng và các cấp phân tích bằng cách nào đó ...
Tải xuống giấy>
Cách AI và Học máy cải thiện an ninh mạng của doanh nghiệp
Giấy trắng

Cách AI và Học máy cải thiện an ninh mạng của doanh nghiệp

Một nghiên cứu gần đây1 của Quản lý rủi ro thông tin chỉ ra rằng 86% doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi AI (Nhân tạo ...
Tải xuống giấy>