Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

CÔNG NGHỆ

giao thoa

Dữ liệu được chuẩn hóa, phong phú hóa

Công cụ Data Fusion tự động giúp việc đo từ xa của bạn trở nên có giá trị hơn. Interflow là một mô hình dữ liệu được chuẩn hóa và phong phú
cho phép các công cụ CNTT và bảo mật nói cùng một ngôn ngữ, vì vậy
rằng bạn có thể phát hiện và ứng phó với mọi mối đe dọa.
Phân tích lưu lượng mạng

Tại sao lại là Inteflow?

Nhật ký thô từ Công cụ bảo mật và CNTT không tương tác với nhau. PCAP quá nặng đối với phân tích bảo mật Neflow là không đủ. Interflow giải quyết những vấn đề này với mục đích mô hình dữ liệu được chuẩn hóa, phong phú được thiết kế để bảo mật.
Với Interflow, nhóm bảo mật của bạn có thể:
"Người dùng có thể nâng cao các công cụ EDR yêu thích của họ bằng cách tích hợp đầy đủ vào nền tảng XDR, để có được khả năng hiển thị tốt hơn."

Jon O Regiik Chuyên viên phân tích chính cấp cao và thành viên ESG

"Stellar Cyber ​​đã giảm chi phí phân tích của chúng tôi và cho phép chúng tôi tiêu diệt các mối đe dọa nhanh hơn nhiều."

Cục CNTT Trung ương Đại học Zurich

Hiệu suất xe thể thao XDR cho phù hợp với túi tiền Sedan gia đình!

Gartner PeerThông tin chi tiết

Stellar Cyber ​​​​cung cấp tính năng Phát hiện và phản hồi mạng (NDR), SIEM thế hệ tiếp theo và Phản hồi tự động tích hợp

Rik Turner Nhà phân tích chính, Giải pháp cơ sở hạ tầng

Làm thế nào nó hoạt động

Phần mềm EDR

Dữ liệu được thu thập từ mọi nơi, từ Tích hợp và Cảm biến mạng Stellar.

SIEM thế hệ tiếp theo

Dữ liệu được giảm bớt và lọc tùy thuộc vào Tích hợp và Cảm biến để chỉ duy trì thông tin bảo mật có liên quan.

Mở XDR

Dữ liệu được làm phong phú hơn với Thông tin về mối đe dọa và bối cảnh sự kiện khác, chẳng hạn như thông tin chi tiết về người dùng và tài sản có liên quan.

Mở dịch vụ bảo mật XDR

Quá trình chuẩn hóa buộc dữ liệu nguồn vào một mô hình dữ liệu tiêu chuẩn, bất kể nó đến từ đâu.

ứng dụng SIEM

Bản ghi Interflow kết quả được lưu trữ trong Stellar
Hồ dữ liệu của Cyber ​​để phân tích.

Khả năng hiển thị 360 °

XDR

Tại sao giao thoa lại quan trọng đối với AI

Dữ liệu là nhiên liệu cho AI. Nếu chất lượng dữ liệu kém thì AI sẽ có hiệu suất kém. Nếu độ phức tạp của dữ liệu cao, AI sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng quy mô. Đó là lý do tại sao Interflow rất quan trọng đối với AI – nó đảm bảo dữ liệu có chất lượng với độ phức tạp giảm đi.