Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.
Stellar Cyber ​​Open XDR - logo
Stellar Cyber ​​Open XDR - logo

Spis treści

NDR vs XDR: kluczowe różnice

Wybór odpowiedniego rozwiązania zabezpieczającego może być onieśmielający: stawka jest wysoka, a zdolność wykrywania zagrożeń cybernetycznych i reagowania na nie jest tak samo istotna jak zawsze. Sama liczba dostępnych narzędzi może jeszcze bardziej skomplikować sprawę – dokonaj złego wyboru, a zespoły ds. bezpieczeństwa ryzykują ugrzęźnięciem w obliczu dużych wymagań integracyjnych. Wykrywanie sieci to podstawowa oferta narzędzi NDR; XDR zapewnia rozszerzone wykrywanie zagrożeń na różnych poziomach bezpieczeństwa – ale co jest lepsze?

W tym artykule omówimy kluczowe różnice, korzyści i ograniczenia zarówno NDR, jak i XDR, pomagając organizacjom w podejmowaniu świadomej decyzji, która jest zgodna z ich konkretnymi potrzebami w zakresie bezpieczeństwa.

Co to jest NDR?

W przypadku większości ataków napastnicy nie uzyskują natychmiastowego dostępu do konkretnych poufnych lub wrażliwych plików, których szukają. Zamiast tego prawdopodobnie zaangażują się w liczne działania sieciowe, podglądając przeoczenia i łącząc luki w zabezpieczeniach. Tradycyjne środki bezpieczeństwa, które skupiają się głównie na zapobieganiu atakom za pośrednictwem zapór sieciowych lub oprogramowania antywirusowego, umożliwiają atakującym angażowanie się w operacje dowodzenia, kontroli i wykrywania, a często całkowicie pozwalają, aby zagrożenia całkowicie prześlizgnęły się poza radar. Rozwiązanie NDR blokuje tę metodę ataku, zapewniając wgląd we wszystkie zdarzenia sieciowe. Ten wysoki stopień wglądu w sieć sprawia, że ​​systemy NDR są w stanie wykryć późniejsze etapy ataku, takie jak ruchy boczne i eksfiltracja danych.

Systemy NDR mogą pobierać duże ilości informacji o sieci i wprowadzać je do zaawansowanych analiz. Pozwala im to zidentyfikować nietypowe wzorce lub zachowania, które oznaczają zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak próby nieautoryzowanego dostępu, eksfiltracja danych lub oznaki złośliwego oprogramowania. Po wykryciu zagrożenia rozwiązanie NDR powiadamia zespoły ds. bezpieczeństwa, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka. Ponadto rozwiązania te często wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego, aby z czasem udoskonalać możliwości wykrywania sieci i uczyć się na podstawie każdego zdarzenia w celu lepszej identyfikacji przyszłych zagrożeń. To dynamiczne i adaptacyjne podejście do bezpieczeństwa sieci sprawia, że ​​rozwiązania NDR są nieocenione dla organizacji chcących chronić swoje zasoby cyfrowe przed coraz bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat optymalizacji NDR, zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem po „Co to jest NDR?’. Równie ważne jest także zrozumienie bogactwa oferowanych możliwości – poznaj ich pełen zakres Możliwości platformy NDR tutaj.

Co to jest XDR?

Rozwiązania Extended Detection and Response (XDR) stanowią część głębszego, bardziej zaawansowanego podejścia do cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw. XDR koncentruje się na integracji różnych produktów bezpieczeństwa w spójny, ujednolicony system. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów bezpieczeństwa, które często działają w silosach, rozwiązania XDR łączą dane z wielu warstw zabezpieczeń, w tym z punktów końcowych, sieci, serwerów i zasobów w chmurze. Integracja ta pozwala na bardziej całościowe spojrzenie na krajobraz bezpieczeństwa.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązania XDR to specyficzne dla dostawcy sposoby przekazywania każdej porcji danych do zaawansowanych analiz i sztucznej inteligencji: pomaga to korelować dane na bardzo różnych poziomach zabezpieczeń. Po rozpoczęciu wykrywania zagrożeń systemy XDR mogą automatycznie inicjować reakcje, takie jak izolowanie systemów, których dotyczy problem, blokowanie złośliwych działań lub powiadamianie zespołów ds. bezpieczeństwa. To proaktywne i zautomatyzowane podejście nie tylko przyspiesza czas wykrywania i reakcji, ale także zmniejsza zależność od ręcznych interwencji, co czyni je skutecznym narzędziem w zwalczaniu coraz bardziej złożonych zagrożeń cybernetycznych. Oferując bardziej dynamiczną i adaptacyjną postawę bezpieczeństwa, rozwiązania XDR stopniowo stają się kluczowym elementem nowoczesnych strategii cyberbezpieczeństwa.

Uruchomienie rozwiązania XDR nie musi być trudne. Oto, od wyboru dostawcy po czasy konfiguracji doładowania jak wdrożyć XDR właściwy sposób. A jeśli zamknięcie się na jednym konkretnym dostawcy powstrzymywało Cię od eksplorowania tej dziedziny w przeszłości, sprawdź to naszą otwartą platformę XDR.

Porównanie NDR i XDR: 3 kluczowe różnice

Wykrywanie i reagowanie w sieci (NDR) oraz rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR) są integralnymi składnikami nowoczesnych ram cyberbezpieczeństwa, jednak zasadniczo różnią się zakresem i integracją. NDR koncentruje się szczególnie na ruchu sieciowym, monitorowaniu anomalii i zagrożeń, które przechodzą przez sieć organizacyjną. Jego podstawową funkcją jest analiza danych sieciowych – takich jak przepływ ruchu, dzienniki i pakiety – w celu identyfikacji podejrzanych działań, które mogą wskazywać na naruszenie bezpieczeństwa. Rozwiązania NDR są szczególnie skuteczne w wykrywaniu zagrożeń sieciowych, takich jak próby włamań, boczne ruchy w sieci i inne formy złośliwego ruchu. Zasadniczo jest to izolowane narzędzie bezpieczeństwa, które łączy się z wcześniej ustalonymi pulpitami monitorującymi i narzędziami ostrzegawczymi.

Podczas gdy rozwiązania NDR pasywnie pobierają i analizują dane sieciowe, XDR wykracza poza sieć, oferując bardziej kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa. Integruje dane z punktów końcowych, środowisk chmurowych, aplikacji i oczywiście ruchu sieciowego. XDR zapewnia ujednolicony obraz zagrożeń w całym ekosystemie IT, a nie tylko w sieci. Integracja ta umożliwia XDR korelację danych pomiędzy różnymi warstwami zabezpieczeń, oferując głębszy wgląd i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń. Rozwiązania XDR często obejmują także funkcje automatycznego reagowania, umożliwiające szybsze łagodzenie zagrożeń w wielu domenach.

Poniżej przyjrzymy się bliżej kluczowym różnicom.

#1. Zakres

NDR koncentruje się wyłącznie na ruchu sieciowym, podczas gdy XDR integruje dane z punktów końcowych, sieci, chmury i aplikacji. Ze względu na mniejszy zakres zapewniany przez NDR, często spotyka się go znacznie wcześniej na etapie dojrzewania zestawu narzędzi bezpieczeństwa firmy.

#2. Możliwości wykrywania zagrożeń

XDR zapewnia szerszy i głębszy wgląd w zagrożenia dzięki międzywarstwowej korelacji danych w porównaniu z podejściem NDR skoncentrowanym na sieci. Ponieważ punkty końcowe stają się w coraz większym stopniu głównymi elementami układanki w kryminalistyce ataków, problemem może być natywna niezdolność NDR do uwzględniania danych urządzenia.

#3. Cena

Ponieważ XDR zaprojektowano z myślą o zapewnieniu całościowego poziomu bezpieczeństwa w całym środowisku IT organizacji, cena jest często kilkakrotnie wyższa niż w przypadku samego narzędzia NDR. Warto jednak mieć na uwadze konsekwencje cenowe izolowanych narzędzi NDR. Ponieważ fałszywe alarmy stanowią przeszkodę na drodze skutecznych zespołów ds. bezpieczeństwa, opcje NDR nadal wymagają szerszego zakresu – często zapewnianego przez jeszcze więcej narzędzi innych firm. Na koniec należy wziąć pod uwagę ostateczny koszt udanego ataku. Narzędzia XDR mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia najgorszego scenariusza, jednocześnie wyrównując szanse i oszczędzając czas pracowników ochrony.

Cofając się o krok, całkowite koszty oprzyrządowania mogą się zrównać: poniższa tabela zapewnia głębsze omówienie dokładnych różnic w mechanizmach i reakcjach.

NDR

XDR

Metody pozyskiwania danych

Rejestrowanie ruchu sieciowego, ruchu lustrzanego lub dzienników przepływu AWS (dotyczy środowisk lokalnych, wirtualnych, hybrydowych i chmur publicznych).

Mieszanka agentów punktów końcowych do analizy procesów hosta, zapór sieciowych nowej generacji (NGFW) do kontroli ruchu sieciowego i innych możliwych źródeł danych.

Miejsce instalacjiWdrożony bez agentów. Pozycjonowanie poza pasmem w środowiskach chmurowych, centrach danych i lokalizacjach zdalnych.Agenci punktów końcowych i urządzenia NGFW są wdrażani na każdym punkcie końcowym i na granicach sieci, aby zapewnić lepszą widoczność.
Możliwości reagowaniaOdpowiedzi zazwyczaj ograniczają się do działań sieciowych, takich jak blokowanie ruchu lub izolowanie segmentów.Zautomatyzowane odpowiedzi w różnych domenach, w tym izolowanie punktów końcowych, dostosowywanie zapór sieciowych i nie tylko.
Rozlokowanie Minimalna złożoność wdrożenia.Wymaga większego wysiłku podczas wdrażania.
Wpływ na wydajnośćNie wpływa negatywnie na wydajność.Potencjalne pogorszenie wydajności podczas monitorowania bocznego ruchu sieciowego.
Strategia dostawcyNatywnie zintegrowany z systemami analizy zagrożeń, wykrywania i reagowania na punkty końcowe (EDR) oraz systemami zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), aby zapobiec uzależnieniu od dostawców.Koncentracja na jednym dostawcy: platformy rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) są często specyficzne dla jednego dostawcy, ograniczając integrację innych firm do takich funkcji, jak analiza zagrożeń.

Plusy i minusy NDR

Systemy wykrywania i reagowania sieci (NDR) są istotnym elementem infrastruktury cyberbezpieczeństwa. Oferuje wiele korzyści i kilka zalet w porównaniu z ręcznymi procesami bezpieczeństwa, ale ma wiele ograniczeń.

Zalety NDR

Rozpoznawanie wzorców sieci

NDR jest biegły w rozpoznawaniu wzorców i nietypowych działań w dużych ilościach danych sieciowych, co czyni go bardzo skutecznym w identyfikowaniu zaawansowanych exploitów dnia zerowego i ruchów bocznych w sieci

Analiza surowych danych w czasie rzeczywistym

Analizowanie surowych danych telemetrycznych sieci w czasie rzeczywistym zapewnia alerty na czas, co pozwala zespołom skrócić czas reakcji na incydenty.

Ogranicz istniejące zagrożenia

NDR umożliwia zespołowi ds. bezpieczeństwa przypisanie złośliwego zachowania do konkretnego adresu IP, co następnie umożliwia narzędziu przeprowadzenie analiz kryminalistycznych i określenie, w jaki sposób osoby atakujące poruszają się w środowisku. Dzięki temu zespoły mogą zobaczyć, jakie inne urządzenia mogą zostać zainfekowane, co prowadzi do szybszej reakcji na incydenty i powstrzymania zagrożeń, a także lepszej ochrony przed niekorzystnymi skutkami biznesowymi.

Wady NDR

Wymagania dotyczące złożoności i wiedzy specjalistycznej

Wdrożenie systemu NDR i zarządzanie nim wymaga pewnego poziomu wiedzy specjalistycznej, aby dokładnie zinterpretować dane i rozróżnić fałszywe alarmy od rzeczywistych zagrożeń. Może to stanowić poważne wyzwanie dla organizacji nieposiadających dedykowanego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące zasobów

Systemy NDR mogą wymagać dużych zasobów, zarówno pod względem mocy obliczeniowej, jak i przepustowości. Muszą przetwarzać i analizować duże ilości danych sieciowych w czasie rzeczywistym, co może stanowić duże obciążenie dla infrastruktury organizacji.

Unikalne rozważania

W porównaniu z podstawowymi rozwiązaniami bezpieczeństwa, NDR przoduje, zapewniając głęboką widoczność sieci i wykrywając anomalie na podstawie zachowania, zamiast polegać wyłącznie na znanych sygnaturach zagrożeń. Jednak jego intensywność zasobów i złożoność pod względem konfiguracji i bieżącego zarządzania mogą sprawić, że będzie mniej dostępny dla mniejszych organizacji z ograniczonymi zasobami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Aby ustalić, czy jest on odpowiedni dla Twojej organizacji, weź pod uwagę architekturę sieci, na której polegasz na co dzień: chociaż wszystkie badania NDR muszą zapewniać analizy bogate w metadane, dokładne dane, które zbiera, skalują się w zależności od złożoności Twojej sieci.

To po raz kolejny ujawnia wymagania dotyczące danych stawiane przez rozwiązania NDR: chociaż podstawowa analiza danych może zapewnić początkowy stopień widoczności, częstą skargą składaną przez użytkowników budżetowych NDR jest sama liczba fałszywych alarmów. Aby wyeliminować fałszywe alarmy z rzeczywistych zagrożeń, raport NDR będzie potrzebował jeszcze więcej informacji: wbudowane algorytmy uczenia maszynowego dodatkowo wymagają aktywności urządzeń sieciowych, zachowania użytkowników i samych danych aplikacji. Tylko wtedy raport NDR będzie w stanie w rozsądny sposób ograniczyć liczbę fałszywych alarmów do rozsądnej liczby. Wreszcie, ponieważ zdecydowana większość danych sieciowych jest szyfrowana, rozwiązanie NDR musi także wykrywać zagrożenia bez odszyfrowywania potencjalnie wrażliwych danych. Zrozumienie ograniczeń każdego narzędzia bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla utrzymania najwyższej klasy zabezpieczeń Twojej organizacji.

Plusy i minusy XDR

Chociaż NDR oferuje jedno podejście, zdolność XDR do integracji i porównywania danych sprawia, że ​​jest to znacznie bardziej spójne narzędzie, które przyniesie ogromne korzyści Twoim zespołom ds. bezpieczeństwa.

Profesjonaliści XDR

Holistyczna integracja zabezpieczeń

Podstawową zaletą XDR jest możliwość integracji różnych narzędzi bezpieczeństwa i źródeł danych, takich jak bezpieczeństwo punktów końcowych w poczcie elektronicznej, sieci i źródłach w chmurze. Integracja ta zapewnia pełniejszy wgląd w stan bezpieczeństwa organizacji, umożliwiając skuteczniejsze wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w wielu warstwach infrastruktury IT. To holistyczne podejście odróżnia XDR od rozwiązań takich jak NDR, które skupiają się przede wszystkim na ruchu sieciowym.

Zautomatyzowane wykrywanie i reagowanie na zagrożenia

Systemy XDR wykorzystują zaawansowaną analitykę i uczenie maszynowe do automatyzacji wykrywania złożonych zagrożeń. Automatyzacja ta nie tylko przyspiesza proces wykrywania, ale także zapewnia szybką reakcję na zidentyfikowane zagrożenia, skracając czas aktywności atakujących w systemie. Ta funkcja jest szczególnie korzystna w porównaniu z tradycyjnymi systemami zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM), które często wymagają większej liczby ręcznych interwencji.

Ulepszone badanie incydentów i reagowanie na nie

XDR zapewnia wzbogacone, skorelowane spostrzeżenia z różnych punktów danych, pomagając w skuteczniejszym badaniu incydentów i reagowaniu na nie. Ta ujednolicona analiza danych może prowadzić do dokładniejszej identyfikacji zagrożeń i lepszego zrozumienia wektorów ataków. Weź pod uwagę fakt, że NDR przyjmuje podejście, które definiuje „normalność” i ostrzega zespoły ds. bezpieczeństwa tylko wtedy, gdy zdarzenia są „inne”. Chociaż jest to lepsze niż nic, strategia ta zasadniczo łączy się z grożeniem. Dobrze finansowane i doświadczone zespoły atakujące są w stanie to wykorzystać, ukrywając złośliwe zachowanie pod fasadą „normalnego” zachowania. Jednocześnie takie podejście może generować duże ilości nieistotnego hałasu. XDR pozwala tego uniknąć, wdrażając analizę o wysokiej wierności w każdym punkcie wejścia. Analiza nie musi już opierać się na czarno-białych założeniach.

Wady XDR

Złożoność i wymagania dotyczące zasobów

Wdrażanie i zarządzanie XDR może być złożone i wymagać znacznych zasobów i wiedzy specjalistycznej. Organizacje mogą stanąć przed wyzwaniami związanymi z integracją różnych komponentów bezpieczeństwa z systemem XDR, zwłaszcza jeśli korzystają już z różnych produktów zabezpieczających od różnych dostawców. Ta złożoność może stanowić barierę, szczególnie dla organizacji, które nie mają jeszcze wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Potencjalne nadmierne poleganie na automatyzacji

Chociaż automatyzacja jest mocną stroną XDR, nadmierne poleganie na niej może prowadzić do luk w bezpieczeństwie. Zautomatyzowane systemy mogą przeoczyć nowe lub wyrafinowane wektory ataków, których wcześniej nie napotkano lub których nie poznano. Kontrastuje to z bardziej ręcznym podejściem dochodzeniowym, takim jak wyszukiwanie zagrożeń, które czasami może odkryć zagrożenia przeoczone przez zautomatyzowane systemy.

Problemy z blokowaniem dostawców i integracją

Rozwiązania XDR często działają najlepiej, gdy wszystkie komponenty pochodzą od tego samego dostawcy, co może prowadzić do uzależnienia od dostawcy. Może to ograniczyć elastyczność i wybór dla organizacji, a integracja narzędzi innych firm lub starszych systemów może nie przebiegać bezproblemowo. W przeciwieństwie do bardziej otwartych, modułowych rozwiązań, XDR może nakładać ograniczenia na ewolucję infrastruktury bezpieczeństwa organizacji w czasie.

Te zalety i wady podkreślają, że chociaż XDR oferuje ujednolicone i zautomatyzowane podejście do bezpieczeństwa, niesie ze sobą także złożoność i zależności, które organizacje muszą dokładnie rozważyć przy podejmowaniu decyzji o swojej infrastrukturze bezpieczeństwa.

Nie spiesz się z procesem decyzyjnym

Narzędzia znajdujące się w zestawie narzędzi Twojego zespołu ds. bezpieczeństwa mogą zadecydować o rozmieszczeniu złośliwego oprogramowania i skutecznym zapobieganiu mu. Weź pod uwagę wielkość i efektywność operacyjną swojego personelu ochrony – jeśli jego godziny pracy są pochłaniane przez ręczną selekcję i dochodzenie lub są zamęczeni niekończącymi się alertami i dostrajaniem produktów, być może nadszedł czas, aby rozpocząć badanie pojedynczych paneli- rozwiązania szklane takie jak XDR. Steller Cyber's Open XDR upraszcza i ujednolica rozległe stosy zabezpieczeń w jedno, całościowe podejście – niezależnie od dostawcy.

Przewiń do góry